Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z říjen, 2008

Receptura - analgetika

Morphin - magistraliter
Kolik mg Mo je v předepsaném receptu:
5mg ........0,09 ( centigrammata novem)10mg...... 0,18 (centigrammata duodeviginti)15mg.......0,27 (centigrammata viginti septem)20mg.......0,36 (centigrammata triginta sex)
25mg .....0,4530mg......0,5435mg......0,6340mg..... 0,72max. dávka 20mg
max.dávka/den 60mg
jinak s !

př. 


Mo KAPKY
Rp.
Morphini chlorati 0,18
(centigrammata duodeviginti)
Aque destillatae ad 90,0
M.f. sol.
D.S. každé 4 hod. 1 kávovou lžičku
(stačí na 3 dny)


Rp.

Morphini hydrochlorici 1.0 (gramma unum)
Spiriti vini
Sirupi auranti
Aquae destilatae aa ad 100,0
M. D. S. při bolesti 20 kapek = 10 mg morfinu


Neopioidní


Vítkovy prášky

Rp:
Belladonnae extracti sicci 0,2
Codeni dihydrogenphosphatis 0,15
Phenobarbitali 0,25
Phenacetini 4,0
Phenazoni cum coffeino et acido citrico 3,0
Divide in dos. aequales No. XV (quindecim) ad caps.
D. S.: 3x až 5x denně 1 tobolka.

Čípky

Rp:
Belladonnae extracti sicci 0,3
Papaverini hydrochloridi 0,4
Aminophenazoni 2,0
Cacao olei q. s. ut f. supp. No.…

Onkologická prevence

Patologie

Kancerogeny a látky podezřelé z kancerogenity

Brevetoxin zdroj: mikroby-fakta
neurotoxin uvolněněný mořskou řasou Karenia brevis ,vyskytuje se převážně v Mexickém zálivu a jižním Atlantikupři přemnoženířas na východě Mexického zálivu se tomuto jevu říká „floridský rudý příliv“. Tento typ kvetení je způsoben druhem ze skupiny dinoflagelátů známým jako Karenia brevis a ve floridských vodách se vyskytuje téměř každoročně. Množství organizmů během tohoto kvetení může dosahovat až desetimiliónů v litru mořské vody. A obvykle barví vodu do tmavě červeno-hnědého odstínu.Termín „Rudý příliv“ se také často používá na severovýchodním pobřeží USA, zvlášť v Zálivu Maine. řasa nemá vyztuženou buněčnou stěnu, v příboji může snadno dojít k jejím poškození. Vnitřek buněk včetně toxinu pak unikne do mořské vody a příboj způsobí, že ve formě vodního aerosolu se dostane i do vzduchu. Svou afinitou k DNA jsou podezřelé z kancerogenity

Bellův příznak

Bellův příznak svědčí pro těžší stupeňperiferní parézy n. facialis. Při zavření očí se oční štěrbina zcela neuzavře, bulbus se stočí vzhůru (fyziologická synkinéza) a spatříme oční bělmo. Na zdravém oku je v této fázi pohybu již bulbus zakrytý víčkemObrázek s textem zde

N.trochlearis

Anatomie
motorická vlákna pro m. obliquus superior

Funkce: pohled dolů a dovnitř
Paresa n. IV. - součást

syndromu očnicového hrotu

syndromu horní očnicové štěrbiny

syndromu sinu kavernosního

při po­stižení base lební, zejména zánětlivém.


Je velmi tenký a fragilní nerv, zejména vůči bakteriálním toxinům při meningitidách.
Rovněž při traumatech, relativně lehkých, nebo při mikrotraumatech je častěji po­rušen, méně pak u vaskulárních lesí.

Meckelův divertikl

Meckelův divertikl

je nejčastější kongenitální anomálií tenkého střeva, vznikající v důsledku neúplného uzávěru ductus omfaloentericus

Výchlipka je různě dlouhá, od několika cm až přes 20 cm. Je lokalizována v distální části ilea.


Častěji jsou postiženi muži, s poměrem pohlaví k ženám 4:l. U mužů má rovněž častěji Meckelův divertikl klinickou symptomatologii - 2,8:lV Meckelově divertiklu se nejčastěji (až v 80 %) nachází ektopicky uložená gastrická sliznice, což má význam zejména pro možnost vzniku atypicky uložených peptických vředů. 


Literárně je incidence Meckelova divertiklu uváděna cca ve 2 % populace, prevalence kolísá mezi 0.2-4 %.


Meckelův divertikl má klinickou symptomatologii jen asi u l5 % nemocných, jde především o krvácení z jeho ektopické žaludeční sliznice. Méně často o střevní obstrukci při intususcepci, zánětu, adhesích či adenokarcinomu.Odkaz:

The Image Bank MECKEL'S DIVERTICULUMKazuistiky

CYP1B1

CYP1B1

poznámky:

izoenzym, jež byl poprvé identifikován
v myších embryonálních fibroblastech a v krysích nadledvinkách.
Následně byla zjištěna jeho konstitutivní exprese
i v ovariích, varlatech, prsní žláze, děloze, prostatě a ve stromálních
buňkách kostní dřeně. Jaterní, ledvinná a plicní exprese
CYP1B1 je velmi nízká.
Vysoká konstitutivní exprese CYP1B1 byla naproti tomu nalezena ve stromálních
buňkách kostní dřeně Izoenzymy CYP450 vykazují
značný genetický polymorfismus, který dramaticky
mění jejich schopnost metabolizovat jednotlivé PAU (
polycyklické aromatické uhlovodíky).
Existence genetického polymorfismu ovlivňuje individuální
vnímavost osob vůči PAU, a tím i míru zdravotních rizik
souvisejících s jejich účinky

zdroj: zde


byl lokalizován do oblasti 2p21-p22 chromozomu 2
Protein metabolizuje 17beta-estradiol na 4-hydroxyestradiol,
což je endogenní karcinogen, u kterého se předpokládá vztah
k rozvoji rakoviny prsu a dűlohy . P450 1B1 také aktivuje
fiadu polycyklických aromatických uhlovodíků a a…

Resveratrol ve slupce vinných hroznů

resveratrol přírodní látka obsažená ve slupce vinných hroznů, který je zčásti odpovědný za chemopreventivní vlastnosti červeného vína, se konvertuje na protinádorové agens piceatannol až v organismu.

Aktivační reakce je katalyzována enzymem cytochromem P450 CYP1B1, který je v nadbytku exprimován v nádorech
CYP1B1 je nádorový supresorový enzym, který se uplatňuje tak, že potlačuje progresi nádoru ovlivňováním látek získaných z potravy.

„Přítomnost tohoto enzymu v nádorech může být vysvětlením, proč výskyt nádorů není mnohem častější – vždyť podle množství mutací v buňkách by se očekávalo mnohem více nádorů, než se skutečně zjistí,“ domnívá se Potter. „Může jít o to, že tento a jemu podobné enzymy zničí nádory ve stadiu progrese.“ Výsledky výzkumu také potvrzují správnost strategie hledání nových proléčiv aktivovaných enzymem CYP1B1. „Máme již sloučeniny podobné svou strukturou resveratrolu, které jsou in vitro 1 000krát účinnější,“ dodává. Potter a spol. plánují uvést tyto sloučeniny do…

Antibiotika

Penicilinová antibiotikaMakrolidová antibiotikaMakrolidová antibiotika (dokončení)ChinolonyChinolony (dokončení )ATB terapie komunitních infekcí ledvin a močových cestATB terapie komunitních infekcí ledvin a močových cest IIPoznámky:
fluorochinolony -zvýšené riziko tendinitis a ruptury šlachy je vyšší o pacientů nad 60 let, u pacientů užívající stereoidy a u pacientů po transplantaci
Články:
Antibiotika

Farmakoterapie

Pro pacienty

Nová éra bisfosfonátů v léčbě kostních metastáz

Medical Tribune 28/2008
vydáno: 06.10.2008
stránka: C4autor: MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.
________________________________________________________________

Kosti jsou nejčastějším místem metastáz solidních nádorů, především karcinomu prsu a prostaty. Postižení kostními metastázami je pro nemocného devastující a pro lékaře signalizuje inkurabilitu onemocnění. Následky metastatického postižení jsou bolesti, poruchy krvetvorby, patologické zlomeniny, míšní komprese, hyperkalcémie, ale především zhoršená kvalita života a zkrácení přežití.
Cílem paliativní léčby je zmírnění bolesti, zachování funkční nezávislosti a zlepšení kvality života pacienta oddálením a prevencí vzniku dalších kostních událostí. Paliativní léčba kostních metastáz je tradičně multidisciplinární. Zahrnuje radioterapii/radionuklidy, endokrinní léčbu, ortopedické intervence, podávání chemoterapie a analgetik. Více pozornosti je v současné době věnováno specifické léčbě – inhibici funkce kostních buněk bisfosfonáty.

Bisfosfonáty (…

Obvazy s mastí a stříbrem

ATRAUMAN Ag

VZP 0081315, 5x5 cm , 1ks ,cena 29,95KčVZP 0081314 3ks cena 89,85Kč VZP 0081435 10ks cena 299,50 KčVZP 0081317, 10x10 cm 1ks ,cena 90,30KčVZP 0081316 3ks,cena 270,90KčVZP 0081436 10ks,cena 903 Kč poznámky:je nutné schválení revizním lékařemCíleně usmrcuje choroboplodné zárodky. Chrání a ošetřuje rány masťovým základem čímž předchází maceraci.
Nelepí se na spodinu rány; nově se tvořící tkáň není traumatizována. Obvaz lze stříhat dle potřeby. Dá se flexibilně využít v kombinaci s dalšími hydroaktivními i tradičními kryty na rány. Sterilní verze.Čisticí fázeMůže na ráně setrvat až 5 dnů

Obvazy s aktivním uhlím přehled výrobků

 ACATEX
VZP 0081074 5x6cm, 1 ks cena 20KčVZP 0081075 5x15cm 1ks, cena 60KčVZP 0081076 10x10 cm, 7 ks, cena 332,50Kč
poznámka : je nutné schválení revizním lékařem

ASKINA CARBOSORB
VZP 0081349 10x10cm , 1 ks, cena 150Kč
poznámka:
je nutné schválení revizním lékařempoužívaný k redukci zápachuabsorbuje exsudát spolu s bakteriemi a zapáchajícími látkami, které jsou absorbovány vrstvou aktivního uhlí.
ESTEX
VZP 0081077, 10x10 cm , 1 ks , cena 47,50KčVZP 0081078 10ks, cena 475 KčVZP 0081106, 10x15 cm , 1 ks cena 71,50Kčpoznámky:
je nutné schválení revizním lékařem
aktivní uhlíková vrstva svým mohutným sacím efektem působí rychlé vyčištění rány od mediátorů zánětu, oslabuje zánětlivé reakce a urychluje přechod procesu hojení do granulační fáze. Klinicky ověřeno je výrazné zkrácení doby léčby bércových vředů, vředových komplikací na kůži při diabetes mellitus, dekubitů, dehiscencí, otevřených infikovaných exsudujících ran, sekundárně infikovaných ran a popálenin
VLIWAKTIV
SAVÉ JÁDRO S …

Obvazy s aktivním uhlím- karbonové krytí

CARBOFLEX

VZP 0080502 10x10cm, bal 10ks ,cena 1069Kč
poznámky :
je nutné schválení revizním lékařempro hojení páchnoucích ran, vysoká absorpční schopnost díky vrstvě Kaltostatu a hydrokoloidních vláken , pro silně páchboucí rány

Obvazy s aktivním uhlím a stříbrem

uplatňují se u silně secernujících ran v době čištění a granulace, uhlí absorbuje sekret rány a redukuje zápach

ACTISORB PLUS

VZP 0018515 10,5x10,5cm, bal 5ks ,cena 516,40 Kč (ceba za ks/103Kč)VZP 0081680 10Ks,cena 1032 Kčpoznámky : je nutné schválení revizním lékařemobsahuje vedle aktivního uhlí stříbro, které ničí bakterie


VLIWAKTIV Ag - Z KRYTÍ S AKTIVNÍM UHLÍM A STŘÍBREMTamponáda s aktivním uhlím a stříbremVZP 0081742 ,6,5 x 10 cm, 1ks cena 70,80KčVZP 0081743 10ks 708 KčVZP 0081744 , 10 x 10 cm,, 1ks cena 98,40KčVZP 0081745 10ks 984 KčSavá komprese s aktivním uhlím a stříbrem VZP 0081746 10 x 10 cm , 1ks cena 149,60 KčVZP 0081747 10ks 1496 Kčpoznámky:působí antimikrobiálně účinkuje i na multirezistentní kmeny (MRSA, VRE) absorbuje zápach spolehlivě váže endotoxiny vysoce savý
prezentace - Obvazy s aktivním uhlím

Krytí s mastí

krytí ze síťových materiálů jsou propustná pro vodu a kyslík, gázové tkaniny jsou impregnovány masťovými základy bez účinných látek

ADAPTIC
KRYTÍ NEADHERENTNÍ ATRAUMATICKÉ


VZP 0080777 7,6x7,6cm, bal 5ks cena 96,50 Kč / cena za kus 19,30Kč/VZP 0080778 krytí 7,6x20,3cm, bal 5ks cena: 273 Kč
primární obvaz na rány z úpletu vláken acetátu celulózy, impregnovaný emulzí vazelíny, nepřilne k ráněpoznámky : je nutné schválení revizním lékařem
ATRAUMAN krytí s mastí VZP 0080307, 5x5cm, bal 10ks , cena 155KčVZP 0080308 5x5cm, bal 1ks cena 15,50 KčVZP 0080309 7,5x10cm, bal 10ks ,cena 180,0KčVZP 0080310 7,5x10cm, bal 1ks , cena 18,0 Kčpoznámky : je nutné schválení revizním lékařem GRASSOLINDVZP00223447,5X10 cm 1ks ,cena 15 KčVZP 008144210X10cm,1ks, cena 23,95 KčVZP 00223437,5X10cm 10ks,cena 149,70VZP 0022345 10X10cm10 ks,cena 239,50poznámky : je nutné schválení revizním lékařem
JELONET krytí s mastí impregnace jemným bílým parafínemVZP0080766sterilní 5x5cm, bal 10ks ,cena 75kč VZP008076…