28.10.08

Receptura - analgetika

Morphin - magistraliter
Kolik mg Mo je v předepsaném receptu:
 • 5mg ........0,09 ( centigrammata novem)
 • 10mg...... 0,18 (centigrammata duodeviginti)
 • 15mg.......0,27 (centigrammata viginti septem)
 • 20mg.......0,36 (centigrammata triginta sex)

 • 25mg .....0,45
 • 30mg......0,54
 • 35mg......0,63
 • 40mg..... 0,72
max. dávka 20mg
max.dávka/den 60mg
jinak s !

př. 


Mo KAPKY
Rp.
Morphini chlorati 0,18
(centigrammata duodeviginti)
Aque destillatae ad 90,0
M.f. sol.
D.S. každé 4 hod. 1 kávovou lžičku
(stačí na 3 dny)


Rp.

Morphini hydrochlorici 1.0 (gramma unum)
Spiriti vini
Sirupi auranti
Aquae destilatae aa ad 100,0
M. D. S. při bolesti 20 kapek = 10 mg morfinu


Neopioidní


Vítkovy prášky

Rp:
Belladonnae extracti sicci 0,2
Codeni dihydrogenphosphatis 0,15
Phenobarbitali 0,25
Phenacetini 4,0
Phenazoni cum coffeino et acido citrico 3,0
Divide in dos. aequales No. XV (quindecim) ad caps.
D. S.: 3x až 5x denně 1 tobolka.

Čípky

Rp:
Belladonnae extracti sicci 0,3
Papaverini hydrochloridi 0,4
Aminophenazoni 2,0
Cacao olei q. s. ut f. supp. No. X (decem)
M. f. suppositoria.
D. S.: Při bolestech 1 až 3 čípky denně

Rýma

Libušínská mast - ke vtírání do nosu při rýmě

Receptura - obecně

Receptura číslovky
Rezeptursammlung zum Praktikum Grundlagen der Arzneiformenlehre
Prescription USA
Z receptářů starých lékárníků
Inkompatibility v receptuře magistraliter
Procvičování a další témata na stránce J.StrojilaPraktické lékárenství

Receptura

Poruchy
trávení
Odkazy

Onkologická prevence

v přípravě


Preventivní prohlídkyČlánkyAktualizace schválených doporučení ASCC P v případě abnormálních výsledků screeningových testů a cervikální histologie Gynekologie po promoci 6/2009


Screeningová kolonoskopie na silnějších základech

Vitamin D for Cancer Prevention: Global Perspective

Vitamin D Supplementation and Cancer Prevention


From American Journal of Lifestyle Medicine,Thomas L. Lenz, PharmD, MA, PAPHSOmega-3 Formulation Has Antineoplastic Activity in Patients With Familial Adenomatous Polyposis

Megan Brooks,March 19, 2010 silný chemopreventivní účinky ve studii u pacientů s familiární adenomatózní polypózy 


Odkazy

Demence

Demence alias hyperparathyreoidismus

Alternativní metody medicíny - přehled

Ed's Guide to Alternative Therapies


Alternativní onkologická léčba I koc.cz


Alternativní onkologická léčba II koc.cz


Homeopatie


Jak brusinky dobývají svět (Mdical tribune.cz)


Beta glukany


Zelený čaj


Eng


Herbs as Cancer Fighters? 

Onkologie novinky

Aktuálně


Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění ( modrá kniha)


VZP číselníky
Články


PARE je naděje pro kontrolu léčby nádorů
Patologie

pathology


Zhoubný nádor prsu odkazy

Interactive mammography
Breast Cancer -eMedicine


Brest Cancer Research

Onkologický rozcestník

Vše o onkologii -  na ONKOLOGIEPRAKTICKY


PREVENCE27.10.08

Kancerogeny a látky podezřelé z kancerogenity

Brevetoxin zdroj: mikroby-fakta
 • neurotoxin uvolněněný mořskou řasou Karenia brevis ,vyskytuje se převážně v Mexickém zálivu a jižním Atlantiku
 • při přemnoženířas na východě Mexického zálivu se tomuto jevu říká „floridský rudý příliv“. Tento typ kvetení je způsoben druhem ze skupiny dinoflagelátů známým jako Karenia brevis a ve floridských vodách se vyskytuje téměř každoročně. Množství organizmů během tohoto kvetení může dosahovat až desetimiliónů v litru mořské vody. A obvykle barví vodu do tmavě červeno-hnědého odstínu.Termín „Rudý příliv“ se také často používá na severovýchodním pobřeží USA, zvlášť v Zálivu Maine.
 • řasa nemá vyztuženou buněčnou stěnu, v příboji může snadno dojít k jejím poškození. Vnitřek buněk včetně toxinu pak unikne do mořské vody a příboj způsobí, že ve formě vodního aerosolu se dostane i do vzduchu.
 • Svou afinitou k DNA jsou podezřelé z kancerogenity

E-learning

Portál 1. LF UK

Portál LF Masarykovy univerzity

Euni

Výukový portál NOE

Společnost radiologických asistentů České republiky

BMJ learning

Kompendium ambulatní medicíny

Zdroj Medical Tribune

Kardiologie 15/2007, 1č.5.2007
Parenterální výživa all-in-one 9/2008, 31.03.2008
Prionové choroby: co o nich víme a jak zabránit jejich přenosu ,9/2008, 31.03.2008
Role multidetektorové výpočetní tomografie v kardiovaskulární oblasti ,9/2008, 31.03.2008
Transplantace tenkého střeva ,9/2008, 31.03.2008

Bellův příznak

Bellův příznak svědčí pro těžší stupeň periferní parézy n. facialis.

Při zavření očí se oční štěrbina zcela neuzavře, bulbus se stočí vzhůru (fyziologická synkinéza) a spatříme oční bělmo. Na zdravém oku je v této fázi pohybu již bulbus zakrytý víčkem

Obrázek s textem zde

Klinické příznaky B

Bragardův příznak

N.trochlearis
 • motorická vlákna pro m. obliquus superior


Funkce: pohled dolů a dovnitř


Paresa n. IV. - součást


 • syndromu očnicového hrotu


 • syndromu horní očnicové štěrbiny


 • syndromu sinu kavernosního


 • při po­stižení base lební, zejména zánětlivém.Je velmi tenký a fragilní nerv, zejména vůči bakteriálním toxinům při meningitidách.


Rovněž při traumatech, relativně lehkých, nebo při mikrotraumatech je častěji po­rušen, méně pak u vaskulárních lesí.

24.10.08

Meckelův divertikl

Meckelův divertikl

je nejčastější kongenitální anomálií tenkého střeva, vznikající v důsledku neúplného uzávěru ductus omfaloentericus

Výchlipka je různě dlouhá, od několika cm až přes 20 cm. Je lokalizována v distální části ilea.


Častěji jsou postiženi muži, s poměrem pohlaví k ženám 4:l. U mužů má rovněž častěji Meckelův divertikl klinickou symptomatologii - 2,8:lV Meckelově divertiklu se nejčastěji (až v 80 %) nachází ektopicky uložená gastrická sliznice, což má význam zejména pro možnost vzniku atypicky uložených peptických vředů. 


Literárně je incidence Meckelova divertiklu uváděna cca ve 2 % populace, prevalence kolísá mezi 0.2-4 %.


Meckelův divertikl má klinickou symptomatologii jen asi u l5 % nemocných, jde především o krvácení z jeho ektopické žaludeční sliznice. Méně často o střevní obstrukci při intususcepci, zánětu, adhesích či adenokarcinomu.Odkaz:

CYP1B1

CYP1B1

poznámky:

izoenzym, jež byl poprvé identifikován
v myších embryonálních fibroblastech a v krysích nadledvinkách.
Následně byla zjištěna jeho konstitutivní exprese
i v ovariích, varlatech, prsní žláze, děloze, prostatě a ve stromálních
buňkách kostní dřeně. Jaterní, ledvinná a plicní exprese
CYP1B1 je velmi nízká.
Vysoká konstitutivní exprese CYP1B1 byla naproti tomu nalezena ve stromálních
buňkách kostní dřeně Izoenzymy CYP450 vykazují
značný genetický polymorfismus, který dramaticky
mění jejich schopnost metabolizovat jednotlivé PAU (
polycyklické aromatické uhlovodíky).
Existence genetického polymorfismu ovlivňuje individuální
vnímavost osob vůči PAU, a tím i míru zdravotních rizik
souvisejících s jejich účinky

zdroj: zdebyl lokalizován do oblasti 2p21-p22 chromozomu 2
Protein metabolizuje 17beta-estradiol na 4-hydroxyestradiol,
což je endogenní karcinogen, u kterého se předpokládá vztah
k rozvoji rakoviny prsu a dűlohy . P450 1B1 také aktivuje
fiadu polycyklických aromatických uhlovodíků a arylaminů,
takže je zajímavý i z hlediska genotoxicity. V CYP1B1 byla
popsána celá řada polymorfismů z nichž dvě varianty v exonu
3 (pozice - C4326G, záműna aminokyselin - Leu432Val, název
alel - CYP1B1*1/*3 a A4390G, Asn453Ser, CYP1B1*1/*4) jsou
nejlépe charakterizované . Varianta CYP1B1*3 metabolizuje
pomaleji benzo/a/pyren na mutagenní metabolit a varianta
CYP1B1*4 podléhá degradaci významně rychleji než produkty
exprese normální alely CYP1B1*1, coĎ se promítá ve více
neĎ dvakrát niωí hladinű a aktivitű proteinu . Ve studii Sachse
a spol. nebyla prokázána spojitost mezi variantou
CYP1B1*3 a rizikem CRC. Další studie zabývající se úlohou
variant CYP1B1 v‰ak dosud publikovány nebyly


zdroj: Celý článek zde

Resveratrol ve slupce vinných hroznů

resveratrol přírodní látka obsažená ve slupce vinných hroznů, který je zčásti odpovědný za chemopreventivní vlastnosti červeného vína, se konvertuje na protinádorové agens piceatannol až v organismu.

Aktivační reakce je katalyzována enzymem cytochromem P450 CYP1B1, který je v nadbytku exprimován v nádorech
CYP1B1 je nádorový supresorový enzym, který se uplatňuje tak, že potlačuje progresi nádoru ovlivňováním látek získaných z potravy.

Přítomnost tohoto enzymu v nádorech může být vysvětlením, proč výskyt nádorů není mnohem častější – vždyť podle množství mutací v buňkách by se očekávalo mnohem více nádorů, než se skutečně zjistí,“ domnívá se Potter. „Může jít o to, že tento a jemu podobné enzymy zničí nádory ve stadiu progrese.“ Výsledky výzkumu také potvrzují správnost strategie hledání nových proléčiv aktivovaných enzymem CYP1B1. „Máme již sloučeniny podobné svou strukturou resveratrolu, které jsou in vitro 1 000krát účinnější,“ dodává. Potter a spol. plánují uvést tyto sloučeniny do klinických studií v průběhu příštích pěti let.


Zdroj:
The Lancet Oncology ,09/2002

Kathryn Senior
Molekulární vysvětlení pro schopnost červeného vína bránit vzniku nádoru


Potraviny s protinádorovým působením

Resveratrol

18.10.08

Antibiotika

 1. Penicilinová antibiotika
 2. Makrolidová antibiotika
 3. Makrolidová antibiotika (dokončení)
 4. Chinolony
 5. Chinolony (dokončení )
 6. ATB terapie komunitních infekcí ledvin a močových cest
 7. ATB terapie komunitních infekcí ledvin a močových cest II
Poznámky:
 • fluorochinolony -zvýšené riziko tendinitis a ruptury šlachy je vyšší o pacientů nad 60 let, u pacientů užívající stereoidy a u pacientů po transplantaci

Články:

Farmakoterapie

Databáze léčiv 


ZDN
MZCR
SUKL


Rubriky


Antibiotika
Antikoagulancia
___________________________________________________________
Odkazy

Sekce nemocničních lékárníků


Praktické lékárenství


  MUDr.Kamil Běrský

   Pro pacienty

   Weby o zdraví

   Alergie

   Bolest

   Edukace

   Kalkulátory

   Obezita,hubnutí , výživa

   Onemocnění srdce a plic

   Onemocnění infekční

   Onemocnění ledvin

   Onkologie

   Pomoc s péčí , legislativa

   Poradny

   Psychologie,psychiatria,mentální postižení

   Zahraniční   Nová éra bisfosfonátů v léčbě kostních metastáz

   Medical Tribune 28/2008
   vydáno: 06.10.2008
   stránka: C4autor:
   MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.
   ________________________________________________________________

   Kosti jsou nejčastějším místem metastáz solidních nádorů, především karcinomu prsu a prostaty. Postižení kostními metastázami je pro nemocného devastující a pro lékaře signalizuje inkurabilitu onemocnění. Následky metastatického postižení jsou bolesti, poruchy krvetvorby, patologické zlomeniny, míšní komprese, hyperkalcémie, ale především zhoršená kvalita života a zkrácení přežití.
   Cílem paliativní léčby je zmírnění bolesti, zachování funkční nezávislosti a zlepšení kvality života pacienta oddálením a prevencí vzniku dalších kostních událostí. Paliativní léčba kostních metastáz je tradičně multidisciplinární. Zahrnuje radioterapii/radionuklidy, endokrinní léčbu, ortopedické intervence, podávání chemoterapie a analgetik. Více pozornosti je v současné době věnováno specifické léčbě – inhibici funkce kostních buněk bisfosfonáty.


   Bisfosfonáty (BF) jsou syntetická analoga pyrofosfátu, přirozeného regulátoru kostního metabolismu, který se nachází v kostní matrix.

   Dusíkaté bisfosfonáty inhibují apoptózu osteoklastů i diferenciaci jejich prekursorů.

   Primárním farmakodynamickým účinkem všech dusíkatých bisfosfonátů je
   • útlum kostní resorpce cestou inhibice aktivity
   • maturace a přežití osteoklastů

   Bisfosfonáty jsou metabolizovány v kostech a v místech aktivního kostního metabolismu inhibují aktivitu osteoklastů a jejich přežití, a tím redukují osteoklasty zprostředkovanou kostní resorpci. Proto se léčba bisfosfonáty soustřeďuje na prevence kostní morbidity, zmírnění kostních bolestí, prevenci a léčbu hyperkalcémie, zachování funkční nezávislosti a prodloužení doby do vzniku první kostní události.

   Syntéza bisfosfonátů se datuje od roku 1865. Bisfosfonáty (původně zvané difosfonáty) byly tehdy používány jako hnojivo nebo barvivo v textilním průmyslu. První zprávy o klinickém použití se datují koncem 70. let minulého století. Účinky bisfosfonátů byly ověřeny v léčbě kostních metastáz u karcinomu prsu a prostaty a jejich podání bylo v praxi upřesněno řadou doporučení (z roku 2000, 2003 a 2005).

   V posledních letech dochází k novým zjištěním, která významně rozšiřují indikace BF. Jsou to zejména nové informace o protinádorovém účinku, použití bisfosfonátů v prevenci recidiv a adjuvantním podání, synergismus s některými cytostatiky. Tímto dochází k trendu přesunu bisfosfonátů z paliativní fáze do fáze kurativní.
   Konsensus o použití bisfosfonátů u solidních nádorů
   V roce 2007 došlo k významnému kroku, když skupina 19 expertů z Evropy a USA vypracovala konsensus o použití bisfosfonátů u solidních nádorů. Záměrem těchto směrnic je podat přehled o současných důkazech účinnosti bisfosfonátů v léčbě kostních metastáz u solidních nádorů a upřesnit jejich účelné podání.
   Souhrn doporučení panelu

   Pro léčbu metastatického kostního postižení u karcinomu prsu jsou doporučeny dusíkaté bisfosfonáty (zoledronát, ibandronát, pamidronát). Upřednostňuje se intravenózní podání, perorální forma se může zvážit pouze v případě nemožnosti pravidelných návštěv ve zdravotnickém zařízení.

   Kosti jsou typickým místem metastáz u karcinomu prostaty.

   Zoledronát redukuje a oddaluje výskyt kostních událostí. Jiné bisfosfonáty neprokázaly vliv na kostní události u pacientů s karcinomem prostaty metastazujícím do kostí.

   U pacientů s karcinomem plic, ledvin a dalšími solidními nádory, zoledronát prokazatelně snižuje výskyt kostních událostí.

   Před zahájením podání zoledronátu je nutno zvážit celkový stav pacienta a jeho očekávanou délku přežití.
   Při volbě způsobu podání se panel odborníků přiklání k intravenózním formám, které umožňují lépe dodržovat léčebný režim. U pacientek s karcinomem prsu, které nemohou dojíždět do zdravotnického zařízení, je možné zvolit perorální formu bisfosfonátu. Vyžaduje to ovšem preventivní opatření k zajištění dostatečné absorpce a zmírnění gastrointestinálních obtíží. Častou příčinou nedostatečných klinických výsledků u perorálních forem je nedodržování zásad užívání léku, předepsaných dávek a nízká absorpce.
   Panel odborníků doporučuje zahájit podání BF co nejdříve po zjištění kostních metastáz, a to i v případě, že jsou asymptomatické. Bylo prokázáno, že právě u těchto pacientů je podání BF nejúčinnější. Bisfosfonáty mají být podávány nejméně po dobu dvou let, a to i v případě výskytu kostní události. Další podání závisí na individuálním zvážení situace pacienta.
   V léčbě metastatického kostního postižení jsou BF dobře tolerovány, s velmi nízkým výskytem nežádoucích účinků. Nejčastější jsou krátkodobé projevy flu-like syndromu při zahájení léčby. Projevům ledvinného postižení lze předcházet pravidelným sledováním kreatininu (zoledronát, pamidronát, ibandronát). Osteonekróza čelisti je vzácná, ale závažná komplikace. U postižených často předcházela zubní extrakce, jiný dentální zákrok nebo infekce při špatné ústní hygieně. Panel odborníků proto doporučuje, aby před podáním BF bylo provedeno pečlivé zubní vyšetření. Při dodržení preventivních doporučení je pravděpodobnost postižení nižší než jedno procento.

   Protinádorový účinek
   Pozornost vzbudily první zprávy o možném protinádorovém účinku dusíkatých BF. Studie in vitro hovoří o inhibici adheze nádorových buněk na kostní matrix, redukci růstu metastáz přímou inhibicí farnesyl-difosfát-syntetázy, indukci apoptózy, snížení nádorem indukované osteolýzy, snížení proliferace a životaschopnosti nádorových buněk a angiogenezi.

   Údaje z klinických studií o protinádorovém účinku BF jsou zatím omezené. Protinádorový účinek byl dokumentován v prvních menších klinických studiích. Rack a spol. uvádějí studii se 172 pacientkami s karcinomem prsu bez vzdálených metastáz s výskytem izolovaných nádorových buněk v kostní dřeni. Celkem 31 pacientek bylo léčených zoledronátem v dávce 4 mg v měsíčním intervalu po dobu šesti měsíců. Za 39 měsíců byly persistující nádorové buňky zjištěny u 13 % pacientek léčených zoledronátem ve srovnání s 27 % u pacientek v kontrolní skupině. Tyto výsledky prokazují potenciální protinádorové účinky zoledronátu na persistující izolované nádorové buňky.
   Mystakidou a spol. provedli randomizovanou studii se zoledronátem u 40 pacientů s různými solidními nádory bez klinicky prokazatelných kostních metastáz. Polovina pacientů dostala zoledronát v dávce 4 mg v měsíčním intervalu. Po roce bylo bez kostních metastáz 60 % pacientů léčených zoledronátem, ve srovnání s pouze 10 % v kontrolní skupině. Výsledky této malé pilotní studie prokazují, že zoledronát kromě účinku na oddálení vzniku kostních metastáz také snižuje morbiditu zapříčiněnou vznikem kostních metastáz.
   Zaghloul a spol. referovali na ASCO 2008 o studii 40 pacientů s metastatickým karcinomem močového měchýře. Nemocní byli léčeni radioterapií, poté byl polovině z nich podán zoledronát (4 mg) v měsíčním intervalu po dobu šesti měsíců. Medián doby do vzniku první kostní události byl 115 dní u pacientů léčených zoledronátem, ve srovnání s 56 dny v placebové větvi. Jednoleté přežití bylo 30 ± 10 % v rameni se zoledronátem vs. 5 ± 4 % v kontrolní skupině. Zoledronát snížil výskyt kostních událostí a prodloužil roční přežití u pacientů s karcinomem močového měchýře a kostními metastázami.
   V současné době je aktivní řada velkých klinických studií s více než 15 000 pacienty.

   Prevence úbytku kostní hmoty
   Při účinnější léčbě celé řady nádorových onemocnění se stává problematika kostních komplikací spojených s touto léčbou stále závažnější. Cytostatická terapie má přímý negativní vliv na kostní minerální denzitu, která může kompromitovat kostní integritu a vyústit ve fraktury. Inhibitory aromatázy u postmenopauzálních pacientek s karcinomem prsu nebo adjuvantní terapie tamoxifenem u premenopauzálních pacientek s karcinomem prsu či androgenní deprivační terapie a léčba LHRH způsobují úbytek kostní hmoty se zvýšeným rizikem vzniku osteoporózy a fraktur.
   V současné době probíhá pět velkých studií, které sledují účinnost zoledronátu v prevenci úbytku kostní hmoty indukované inhibitory aromatázy nebo vliv zoledronátu na přežití bez známek onemocnění. U premenopauzálních pacientek s karcinomem prsu je to studie ABCSG 12, postmenopauzální pacientky s karcinomem prsu sledují studie Z-FAST, ZO-FAST, E-ZO-FAST a AZURE.
   Aktuální výsledky ukazují, že podání kyseliny zoledronové může předcházet úbytku kostní hmoty nebo tento úbytek zpomalit a snížit počet kostních událostí, dokonce prodloužit přežití bez známek onemocnění (DFS). Gnant na ESMO 2008 ve Stockholmu hovoří o tom, že přidáním zoledronátu k hormonální léčbě (anastrozol/tamoxifen) u premenopauzálních pacientek s karcinomem prsu může být zabráněno jedné třetině recidiv.

   Nová role pro bisfosfonáty?
   Bisfosfonáty snižují, oddalují nebo zabraňují vzniku kostních událostí u solidních nádorů. Nové evropské směrnice pro klinické použití bisfosfonátů jsou založeny na hladině evidence I a II. Jejich záměrem je podat přehled současných důkazů o účinnosti těchto přípravků, způsobu podání, optimální dávce, zahájení a trvání léčby. Také se snaží upřesnit jejich roli v léčbě metastatických i dosud nemetastazujících solidních nádorů. Preklinické a časné klinické údaje potvrzují přímý a nepřímý mechanismus protinádorového účinku zoledronátu. Otevírá se tím nová kapitola – potencionální role bisfosfonátů v cílené terapii a prevenci kostních metastáz.

   12.10.08

   Obvazy s mastí a stříbrem


   ATRAUMAN Ag

   • VZP 0081315, 5x5 cm , 1ks ,cena 29,95Kč
   • VZP 0081314 3ks cena 89,85Kč
   • VZP 0081435 10ks cena 299,50 Kč
   • VZP 0081317, 10x10 cm 1ks ,cena 90,30Kč
   • VZP 0081316 3ks,cena 270,90Kč
   • VZP 0081436 10ks,cena 903 Kč

   poznámky:

   • je nutné schválení revizním lékařem
   • Cíleně usmrcuje choroboplodné zárodky.
   • Chrání a ošetřuje rány masťovým základem čímž předchází maceraci.
    Nelepí se na spodinu rány; nově se tvořící tkáň není traumatizována.
   • Obvaz lze stříhat dle potřeby.
   • Dá se flexibilně využít v kombinaci s dalšími hydroaktivními i tradičními kryty na rány.
   • Sterilní verze.
   • Čisticí fáze
   • Může na ráně setrvat až 5 dnů

   Obvazy s aktivním uhlím přehled výrobků

    ACATEX
   • VZP 0081074 5x6cm, 1 ks cena 20Kč
   • VZP 0081075 5x15cm 1ks, cena 60Kč
   • VZP 0081076 10x10 cm, 7 ks, cena 332,50Kč

   poznámka : je nutné schválení revizním lékařem

   ASKINA CARBOSORB
   • VZP 0081349 10x10cm , 1 ks, cena 150Kč

   poznámka:
   • je nutné schválení revizním lékařem
   • používaný k redukci zápachu
   • absorbuje exsudát spolu s bakteriemi a zapáchajícími látkami, které jsou absorbovány vrstvou aktivního uhlí.

   ESTEX

   • VZP 0081077, 10x10 cm , 1 ks , cena 47,50Kč
   • VZP 0081078 10ks, cena 475 Kč
   • VZP 0081106, 10x15 cm , 1 ks cena 71,50Kč
   poznámky:
   • je nutné schválení revizním lékařem
   • aktivní uhlíková vrstva svým mohutným sacím efektem působí rychlé vyčištění rány od mediátorů zánětu, oslabuje zánětlivé reakce a urychluje přechod procesu hojení do granulační fáze. Klinicky ověřeno je výrazné zkrácení doby léčby bércových vředů, vředových komplikací na kůži při diabetes mellitus, dekubitů, dehiscencí, otevřených infikovaných exsudujících ran, sekundárně infikovaných ran a popálenin

   VLIWAKTIV
   SAVÉ JÁDRO S NEPROPUSTNOU FÓLIÍ
   • VZP 0080318, 10x10 cm , 1 ks ,cena 67 Kč
   • VZP 0081110 20ks,cena 1340Kč
   poznámka:
   • je nutné schválení revizním lékařem
   • komprese s aktivním uhlím nelepící se na rány, se savým jádrem absorbujícím zápach a bakterie s nepropustnou fólií.
   • k ošetření infikovaných, hnisajících ran s tvorbou nepříjemného zápachu jako např. bércové vředy, dekubity, anální píštěle a infikované povrchní rány.

   CARBONET
   • VZP 0081693, 10x10 cm , 1 ks ,cena 149,20Kč
   poznámka:
   • je nutné schválení revizním lékařem
   • po silně zapáchající rány
   BAUER BANDAGE
   • VZP 0081787 10x10 cm , 1 ks cena 161,10Kč , poj. hradí 47,50Kč se souhlasem RL
   poznámka:
   • Dvě agregované vrstvičky (puntíkovaný aktivovaný uhlík a speciální netkaná textilie) vytvářejí léčebný efekt na principu sorpční aktivity a osomotického principu. Přikládáme zevně na rány po navlhčení postižené oblasti (voda, fyziolog. roztok). Následná fixace obvazem.
   • Odstraňuje zápach z ran, rychle čistí rány, léčí nehojící se rány (např. bércové vředy, proleženiny, bakteriálně ohrožené rány). Urychluje léčbu po chirurgických zásazích, urychleně staví krvácení, odstraňuje a zamezuje šíření jedů.
   • Aplikace u nehojicich se ran: Po vyjmutí výrobku ze sterilního obalu a jeho navlhčení růžovým roztokem hypermanganu nebo 3% roztokem borové vody nebo cca 3% roztokem peroxidu vodíku se přiloži černým sorbentem na ránu a převáže.
   • Výměna dle ordinace lékaře, průměrně 25x do úplného zhojení. První výměna obvazu po cca 6 hod., další po 12 hod a dále vždy dle potřeby po 24-48 hodinách do úplného vyléčení.

   Obvazy s aktivním uhlím

   Obvazy s aktivním uhlím- karbonové krytí

   CARBOFLEX

   • VZP 0080502 10x10cm, bal 10ks ,cena 1069Kč

   poznámky :

   • je nutné schválení revizním lékařem
   • pro hojení páchnoucích ran, vysoká absorpční schopnost díky vrstvě Kaltostatu a hydrokoloidních vláken , pro silně páchboucí rány

   Obvazy s aktivním uhlím a stříbrem

   uplatňují se u silně secernujících ran v době čištění a granulace, uhlí absorbuje sekret rány a redukuje zápach

   ACTISORB PLUS

   • VZP 0018515 10,5x10,5cm, bal 5ks ,cena 516,40 Kč (ceba za ks/103Kč)
   • VZP 0081680 10Ks,cena 1032 Kč

   poznámky :

   • je nutné schválení revizním lékařem
   • obsahuje vedle aktivního uhlí stříbro, které ničí bakterie


   VLIWAKTIV Ag - Z KRYTÍ S AKTIVNÍM UHLÍM A STŘÍBREM

   Tamponáda s aktivním uhlím a stříbrem

   • VZP 0081742 ,6,5 x 10 cm, 1ks cena 70,80Kč
   • VZP 0081743 10ks 708 Kč
   • VZP 0081744 , 10 x 10 cm,, 1ks cena 98,40Kč
   • VZP 0081745 10ks 984 Kč

   Savá komprese s aktivním uhlím a stříbrem

   • VZP 0081746 10 x 10 cm , 1ks cena 149,60 Kč
   • VZP 0081747 10ks 1496 Kč

   poznámky:

   • působí antimikrobiálně
   • účinkuje i na multirezistentní kmeny (MRSA, VRE)
   • absorbuje zápach
   • spolehlivě váže endotoxiny
   • vysoce savý
   prezentace - Obvazy s aktivním uhlím

   11.10.08

   Krytí s mastí

   krytí ze síťových materiálů jsou propustná pro vodu a kyslík, gázové tkaniny jsou impregnovány masťovými základy bez účinných látek

   ADAPTIC
   KRYTÍ NEADHERENTNÍ ATRAUMATICKÉ


   • VZP 0080777 7,6x7,6cm, bal 5ks cena 96,50 Kč / cena za kus 19,30Kč/
   • VZP 0080778 krytí 7,6x20,3cm, bal 5ks cena: 273 Kč

   primární obvaz na rány z úpletu vláken acetátu celulózy, impregnovaný emulzí vazelíny, nepřilne k ráně

   poznámky : je nutné schválení revizním lékařem

   ATRAUMAN krytí s mastí

   • VZP 0080307 , 5x5cm, bal 10ks , cena 155Kč
   • VZP 0080308 5x5cm, bal 1ks cena 15,50 Kč
   • VZP 0080309 7,5x10cm, bal 10ks ,cena 180,0Kč
   • VZP 0080310 7,5x10cm, bal 1ks , cena 18,0 Kč

   poznámky : je nutné schválení revizním lékařem

   GRASSOLIND

   • VZP 0022344 7,5X10 cm 1ks ,cena 15 Kč
   • VZP 0081442 10X10cm,1ks, cena 23,95 Kč
   • VZP 0022343 7,5X10cm 10ks, cena 149,70
   • VZP 0022345 10X10cm10 ks,cena 239,50

   poznámky : je nutné schválení revizním lékařem


   JELONET krytí s mastí

   impregnace jemným bílým parafínem

   • VZP 0080766 sterilní 5x5cm, bal 10ks ,cena 75kč
   • VZP 0080767 sterilní 10x10cm, bal 10ks ,cena 150 Kč
   • VZP 0081689 sterilní 5x5cm, bal 50ks,cena 318 Kč (cena za ks 6,36Kč)

   poznámky : je nutné schválení revizním lékařem


   LOMATUELL STERILNÍ

   Mastný tyl, impregnováno hydrofobním masťovým základem, nelepí se k ráně, k naložení na ránu

   • VZP 0080574 5X5cm 1ks, cena 11,50Kč
   • VZP 0080575 10X10cm 1ks, cena 18,10Kč
   • VZP 0081455 5X5cm,10ks, cena 115 Kč
   • VZP 0081456 10X10cm,10ks, cena 181 Kč

   poznámky :

   • je nutné schválení revizním lékařem
   • K šetrnému ošetření plošných ran, popálenin, při radiačním poškození kůže a bércových vředech a pro obvazy po kožních transplantacích nebo v dermatologických indikacích, také po operacích v plastické chirurgii. Tyl s velkými oky ulehčuje odtok sekretu a zajišťuje dobré větrání rány. Neutrální masťový základ dává možnost dodatečné aplikace lokálních léčiv.

   Translate

   Antitrombotika dnes

   Antitrombotika dnes | proLékaře.cz : Antitrombotika dnes | proLékaře.cz