Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z prosinec, 2008

Cetuximab

chimérická monoklonální protilátka, blokující aktivaci EGFR vazbou na jeho extracelulární doménu a tím zabraňující transdukci signálu, čímž inhibuje buněčnou proliferaci a indukuje apoptózu

Cetuximab navíc stimuluje degradaci EGFR.

Mechanismus účinku - obrázek


Indikace VZP 10/200- (klik na seznam indikačních omezení)

v kombinaci s irinotekanem k léčbě pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem, který exprimuje receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR), po selhání cytotoxické léčby zahrnující irinotekan ( + a vykazující gen K-ras divokého typu). U těchto nemocných bylo dosaženo kombinací cetuximabu a irinotekanu léčebné odpovědi u 22,9 % nemocných,u monoterapie cetuximabem 10,8 %. Doba trvání léčebné odpovědi byla 5,7 měsíce v kombinační léčbě a 4,2 měsíce u monoterapie.v kombinaci s radiační terapií k léčbě pacientů s lokálně pokročilým spinocelulárním karcinomem hlavy a krkuK-ras

protein s GTPázovou aktivitou, který je součástí signální kaskády EGFR. Účastní se tedy přenosu …