Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z leden, 2009

Zhoubné nádory a reprodukce u muže

On-line kalkulátor


Více na stránceSaveMyFertility


Poznámky


nejvyšší gonadotoxický účinek mají alkylační látky. Nižší riziko vzniku azoospermie mají současné léčebné protokoly léčby lymfomů, nejvyšší (více než 90 %) je spojeno s terapií Hodgkinovy choroby a transplantací kostní dřeně
Poškození genetické informace ve spermiích. Ve spermiích byly prokázány chromozomální abnormity přetrvávající několik let po chemoterapii. Avšak při hodnocení zdravotního stavu dětí narozených mužům po léčbě zhoubného onemocnění nebylo prokázáno zvýšení geneticky podmíněných vrozených vad, vliv na porodní váhu ani změna poměru mezi počtem narozených chlapců a dívek (Ventruba,1997; Chovanec, 2000; Citterbart, 2001; Crha, 2002)

Článek uveřejněný v časopise SESTRA 2007
Výrazné úspěchy, kterých bylo dosaženo při léčbě zhoubných nádorů, vedou k maximální snaze nezbavit především mladé pacienty možnosti mít v budoucnosti vlastní dítě. Nové možnosti v tomto směru přináší rozvoj technik asistované reprodukc…

Onkologie - knihy

Radiodiagnostika - odkazy

Magnetic resonance imaging (Photo credit: Wikipedia)
RDG klasifikace,tabulkyMUDr.org
Atlas of radiological images


RDG obecněMDCT výukový portál Kliniky zobrazovacích metod v Plzni
Radiologyinfo


RDG snímky

RDG snímky
Zobrazovací metody v klinické praxi
University of Virginia   výuka RTG hrudníku


CT , NMR

CTisus
NMR 1
NMR 2
CT.NMR
Výuka interpretace CT snímků
Emergency CT body
The Basic of MRIJoseph P. Hornak, Ph.D.


Oborově zaměřené

Introduction to Radiodiology
UCSD Neuroradiology
Pediatric Radiology


Radiační zátěžZde

Zhoubné nádory ledvin - symptomy, diagnostika

Symptomy:

- hematurie (60%)
- bolesti v bedrech ( 45%)
- hmatný tumor ( 35%)
- paraneoplastické projevy

hypertenzekachexiesubfebriliehyperkalcemieamyloidozahepatopatie ( Stauflerův syndrom-reverzibilní hepatická dysfunkce, s možností abnormálních jaterních testů, hepatomegalií,horečkami,leukopenií a nekrotickými zónami v játrech )- po nefrektomii dochází k normalizaci.- projevy metastázStaging:

CT břicha ( NMR - u alergie na kontrastní látku , podezření na nádorový trombus)
RTg plic
scintigrafie skeletu

- u sympt. pacientů CT mozku

laboratoř: základ + LD ,Ca, albumin,

Zhoubný nádor ledvin - základní charakteristika

Epidemiologie
3% všech solidních nádorů ČRčastěji u mužů než u žen v poměru 1,5:1věk: max: 60-70 let - stále častěji nyní mladší jedinciincidence:28 onemocnění /100 tisíc obyvatel, v posledních 25 letech vzrostla o 25-70%zastoupení ČR ve světě -muži i ženy 1. místoHistologie


WHO klasifikace z března 2004, zahrnuje ohromné spektrum jednotek
dle četnosti:

90 % renální karcinomy80 % světlobuněčný (konvenční) renální karcinom -vychází z buněk z buněk proximálních tubulů (bpt)5–10 % papilární renální karcinom (vychází také z  bpt)2–5 % chromofobní renální karcinom /vychízí z distálních tubulů) - sarkomatoidní varianta – 5 % všech RK – není zvláštní typ, vychází z některého ze základních typů


    • 5 % onkocytom (vychází ze sběrných kanálků)
    • 2 % angiomyolipom
    • zbytek vzácné nádory

Poznámka: papilární RK – typické jsou rozsáhlé nekrózy – může dojít k ruptuře nádoru, při sonografii, CT a angiografii může imitovat patologicky změněnou
cystu.

data report :SVOD.czKlasifikace v prezentaci
R…

Pracovní neschopnost

V bodech

Za první tři dny pracovní neschopnosti, které měly být pro zaměstnance původně pracovními, náhrada mzdy nepřísluší. Výjimkou je nařízená karanténa, kde ze zákona náleží náhrada mzdy už od prvního dne nemoci.Po dobu prvních 21 kalendářních dnů dostává zaměstnanec ,,nemocenskou" ve formě náhrady mzdy od zaměstnavatele více zdenárok na dávky nemocenského pojištění vznikají od 22. kalendářního dne trvání jeho dočasné pracovní neschopnosti.dávky dostává maximálně po dobu 380 kalendářních dnů od vzniku PNKalkulačka 
nemocenských dávek od 22.dnezde 
Vyplňování neschopenkyzdeNovinky


MPSV
ČSSZ
TIPY A RADY na MEDOP.CZ

Cestování

...trocha dobrodružství na cestáchGeochaching.comMy geocaching logsGeochacing.cz
Zajímavá místa

ostrov Pandan
Socotra

Bílkoviny

FunkceBílkoviny jsou základem všech známých organismů a proto v něm plní různé funkce.Stavební (kolagen, elastin, keratin) Transportní a skladovací (hemoglobin, transferin)Zajišťující pohyb (aktin, myosin)Katalytické, řídící a regulační (enzymy, hormony, receptory…)Ochranné a obranné (imunoglobulin, fibrin, fibrinogen)

Denní spotřeba

1 g bílkovin na 1 kg tělesné váhy
(př. nemocný s hmotností 60 kg by měl denně získat 60 g bílkovin).

Pro zajištění optimálního hojení proleženiny se doporučuje dávku bílkovin zvýšit zhruba o dalších 20 - 40 g, tedy na 1, 3 - 1,5 g bílkovin na 1 kg tělesné váhy (př. nemocný s hmotností 60 kg by měl denně získat 78 - 90 g bílkovin).

20 g bílkovin lze získat konzumací:

3 vajíček
100 gramů libového masa
velké porce ryby
600 ml mléka nebo podmáslí
600 gramů jogurtu (4 ks á 150 g)
150 gramů tvarohu (3/4 vaničky)
150 gramů žervé (2 mističky)
80 - 100 gramů tvrdého sýra (celý balíček)


Přípravky enetrální výžívy:


Fortimel 1 balení 200 ml = 20g bílkovin, cena: od 47 do 56 Kč,…

Hořčík

poznámky:Doporučená denní perorální dávka se udává pro dospělého jedince okolo 15 mmol (365 mg)poznámky:Hořčík - magnesiumCelkově organismus o hmotnosti 70 kilogramů obsahuje• okolo 30 g• přičemž 40 - 50 % se nachází intracelulárně• 50 - 60 % je vestavěno do kostní tkáně • Necelé 1 % je extracelulární hořčík, jehož sérové koncentrace se laboratorně sledují nejčastějiHořčík aktivuje řadu enzymů, čímž nejenom ovlivňuje - ale cíleně reguluje jednotlivé biochemické děje metabolismu bílkovin, tuků, cukrů i ribonukleové a desoxyribonukleové kyseliny, které jsou i nositeli genetických informací. Hořčík ovlivňuje jednu z nejdůležitějších biochemických reakcí - tzv. citrátový cyklus, jehož produkty jsou výchozími substráty pro další energeticky významné reakce (dýchací řetězec a aerobní fosforylace) na úrovni buněčné organely - mitochondrie.Výsledkem zmiňovaných dějů je zisk energie, která se jednak přemění na teplo, jednak se konzervuje v makroergních vazbách. Nejznámějším příkladem makroergn…

Fluor

denní potřeba:

Doporučený denní příjem : 3-4 miligramů (mg)

Zdroj:

ZdrojPřirozeně se fluor vyskytuje v čaji, rybách konzumovaných s kostmi (sardinky v oleji), mase. Významným zdrojem tohoto minerálu je fluoridovaná voda, zubní pasty a ústní vody

více na : Zdravcentra.cz

Odkazy:

Wikipedie

Zelený čaj

obsahuje:

- polyfenoly ( zejména epigallokatechin -3-gallát)

obsah polyfenolů v čaji je přímo úměrný množství čajových lístků a
době vaření. zvyšují aktivitu enzymu glutationperoxidázy, a tím
působí antioxidačně. dále blokují enzymy, které aktivují přeměnu
prokancerogenů na kancerogenní látky. Polyfenoly čaje ovlivňují i
úvodní fázi kancerogenního procesu. Zabraňují zhoubnému množení
buněk a podporují mezibuněčnou komunikaci. Dále blokují
enzym urokinázu, která má značný význam pro tvorbu metastáz, a
podporují apoptózu (programovaná smrt buňky). Dále
zabraňují vzniku nových cév, které zajišťují výživu nádorů. Někteří
autoři se domnívají, že přitom hraje důležitou roli cytokin TNF-alfa. Přihlédneme-li k významu tohoto cytokinu při vzniku řady
onemocnění (revmatoidní artritida, Crohnova choroba, roztroušená
skleróza), lze předokládat, že i u těchto chorob by mohl zelený čaj
působit pozitivněefekt u pacientů v sepsi
- bílkoviny
- 2-5 % kofeinu
- minerály (draslík, vápník, hořčík, hliník a f…