31.03.09

Trombocytopenie

trombocytopenie - pokles hladiny trombocytů pod normální hodnotu 140 - 440 x 109/ul
TROMBOCYTOPENIE

Vznik zralého trombocytu trvá asi 5 dní. Ten cirkuluje v oběhu 10 dní než je zachycen ve slezině

 • krvácivé projevy: pod 80.109/l
  • 50-80...při operaci větší ztráty krve
  • pod 50 možnost vzniku hematomů, epistaxe,metroragie
  • pod 30 kožní ,slizniční ,GIT a mozkové krvácení
 • CAVE pseudotrombocytopenie - při odběru do EDTA

Projevy krvácení - terminologie:

•· PURPURA kožní výsev drobných tečkovitých krvácení (petechií).

•· PETECHIE: tečkovité fialově červené skvrnky způsobené krvácením do kůže (1-3mm)

•· EKCHYMOZA - menší krvácení do kůže či sliznice skvrnkovitého charakteru

 • SUGILACE: 2-4CM plošná krevní podlitina
 • SUFUZE rozsáhlejší, splývající krvácení do kůže
 • HEMATOM rozsáhlý uzavřený krevní výron v hlubších tkáních (podkoží, svaly)

POŽADAVKY K VÝKONŮM:

 • neurochirurgie, ortopedie: ≥ 70
 • chir.břišní,endoskopie s biopsií, biopsie jater ≥ 50
 • lumbalka,CŽK (lépe nad 50),endoskop.≥ 20
 • trepanobiopsie,,b.kůže, venepunkce ≥ 10

PRAVIDLA PRO OŠETŘOVÁNÍ:

 • neaplikovat inj. i.m.
 • nepodávat léky zhoršujících krevní srážlivost a negativně ovlivňujících fci destiček
 • nepoužívat těsné kontaktní oblečení

Transfuze trombocytů

Skladování: 22 st.C +/- 2,( 5 dnů), použít do 72h od 20-24.st.C

PODÁVÁNÍ:celkově 30 min, ABO kompatibilní

Indikace:

 • 10-20 ( nekrvácivé)
 • u onkoth pod 10
 • min 30 ( krvácivé)... i u krvácení při tr-50 (této hodnoty by mělo být dosaženo při operačním výkonu)

Přípravky:

 • TB tr z buffy-coatu z jednotky krve se získá jedna trans.jednotka trombocytů s obsahem min. 0,6.1011tr. Tato dávka je indikována na každých 10 kg hmotnosti pacienta. Dávka pro dospělého 4-6j.Zvýšení o 20-40tr.10na 9
 • TA tr. z aferézy množství tr. 2-6. 1011 od jednoho dárce ( menší riziko infekce a aloimunizace)
 • TAD z aferézy deleukotizované minimalizace CMV inf.

NAVÝŠENÍ:

  • 1TU- á o 5-10.109/l
  • aplikace 6-10 TU

Kasuistika: Cleveland Clinic

21.03.09

Zhoubný nádor prsu základní charakteristikaSTATISTIKA
SVOD Breast
Publish at Scribd or explore others: Academic Work india best


PATOLOGIE


Histologická klasifikace


Epiteliální maligní nádory prsu

 A.Neinvazivní – ca in situ


  
B.Invazivní

 • Lobulární
            klasický
            alveolární
            solidní
            tubulolobulární
            histiocytoidní
            z prstenčitých buněk
            pleomorfní                 
 • Duktální
             Duktální
             Papilární
             Tubulární
              Mucinózní
              Kribriformní
              Medulární
              Atypický medulární
                 Komedonový
              Apokrinní
              Adenoidně cystický
              Cystický hypersekreční
              Sekreční
              Na glykogen bohatý
              Secernující lipidy
              Karcinom s metaplasií
              Karcinom s endokrinními rysy   


Dělení nádorů podle profilu genové exprese

1) ER pozitivní/HER2 negativní (Luminal A)
2) ER pozitivní/HER2 pozitivní (Luminal B)
3) HER-2 pozitivní/ER negativní
4) ER negativní/HER 2 negativní/EGFR pozitivní a/anebo cytokeratin 5/6 pozitivní (Basal like- typická je vysoká proliferace, vysoký grade a špatná prognóza)
5) ER negativní/HER2 negativní/ EGFR negativní/ cytokeratin 5/6 negativní (Normal like)  
Riziko meta mozku
incidence metastáz do CNS u karcinomu prsu udávána přibližně v rozsahu 5–15 %


Rizikové faktory 


nižší věk (< 50 let)
nádory s negativními hormonálními receptory
pokročilejší onemocnění (více než dvě metastatická ložiska v době stanovení diagnózy).
HER2+; incidence těchto metastáz se v uvedené populaci nemocných pohybuje v rozmezí od 30,7 % do 53 %


Odkazy:Zhoubný nádor močového měchýře - léčba

poznámky:CHIRURGIE

RADIOTERAPIE

CHEMOTERAPIE

Zhoubný nádor prsu - novinky
chemotherapy breast cancer - PubMed ResultsBreast cancer - doctorś Guide


Breast cancer - Oncology-Medscape news


NCCN -guidelines


OncologySTATCancerNetwork

Články

18.03.09

Kalkulátory v medicíně

BSA tělesný povrch


BMI , snižování nadváhy


Kardiovaskulární choroby


Onkologie

  Osteoporóza

  DALŠÍ

   Ředění léků


   Infekce    Odkazy


   Onkologická léčba - stránka pro pacienty

   Česká onkologická společnost - stránka pro pacienty

   Léčba rakoviny se zaměřením na biologickou léčbu - pořad ČT PORT TV (8.10.2008)

   Share/Save/Bookmark

   17.03.09

   Chemotherapy-Related Posterior Reversible Leukoencephalopathy Syndrome - kazuistika

   A 45-year-old woman with small-cell lung cancer presented to a hospital emergency department in an acute confusional state, with blurred vision and mild headache. Following progressively increasing lethargy, she subsequently became unresponsive to tactile and verbal stimuli. She had recently been started on chemotherapy with carboplatin and gemcitabine.

   více: MedScapeCME   Share/Save/Bookmark

   Dif.dg. CMP z pohledu zobrazovacích metod

   Za nejčastější patologické procesy, které mohou imitovat ischemickou CMP: autoři považují

   • difuzní astrocytom (low grade astrocytoma)
   • primární CNS lymfom
   • herpetickou encefalitidu
   • postiradiační změny
   • granulomatózu z Largenhansových buněk (histiocytóza-X)
   • mitochondriální onemocnění typu MELAS (mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes),
   • PRES (posterior reversible encephalopathy syndrome)
   • gliomatózu mozkovou
   • PML (progresivní multifokální leukoencefalopatie)
   • limbickou encefalitidu

   zdroj:

   Ces Radiol 2008;62(4): 370 -380

   Diferenciální diagnostika cévní mozkové příhody z pohledu magnetické rezonance a dalších zobrazovacích metod

   Zdeněk Seidl, Manuela Vaněčková

   Share/Save/Bookmark

   15.03.09

   Zhoubný nádor kolorekta - screening,diagnostika

   Program kolorektálního screeningu v České republice

   Legislativa zde

   Z Věstníku MZ ČR č. 01/2009 :
   • okultní krvácení ve stolici (TOKS) ve věku od 50 do 54 let v jednoročním intervalu
   • Od věku 55 let se asymptomatickým jedincům nabízí
    buď opakovaný test na okultní krvácení ve stolici ve dvouletém intervalu nebo jako alternativní metoda primární screeningová kolonoskopie, která může být v intervalu 10. let zopakována.


   Články

   - Detekce okultního krvácení


   • Doporučeným testem pro screeningový postupje guajakový test - Haemoccult. Pseudoperoxidasová reakce hemoglobinu je základem testu, který obsahuje testovací médium (papírek) impregnované guajakovou pryskyřicí nebo u starších testů, derivátem benzidinu – např. dimethylbenzidinem (o-tolidin). Bezbarvá leukoforma těchto látek je v přítomnosti peroxidu vodíku a hemoglobinu oxidována na barevnou (chromogenní) formu. Vzhledem k chemickému principu oxidační reakce jsou testy ovlivněny přítomností jiných oxidačních látek (vitamin C), přítomností hemoglobinu z potravy (maso, krev), falešně pozitivní výsledek může být způsoben i přítomností rostlinných peroxidas (některé druhy kořenové zeleniny). V závislosti na uspořádání testu je proto doporučováno definované dietní omezení. Citlivost testů s guajakovou pryskyřicí je řádově nižší ve srovnání s testy imunochemickými
   • k použítí je možno vybrat z : Haemoccult, HemDetect, TriSlide, HemoCare, ColoScreen, Hema-Check a další. Většina testů obsahuje 3 testovací "psaníčka" většinou se dvěma okénky, tedy umožňující odebrat 6 vzorků stolice. Jediným testem, který obsahovat o-tolidin byl německý KryptoHaem SSW firmy Germed (DDR).

   • Imunochemický test krve ve stolici - iFOBT - Citlivý diagnostický test okultního krvácení je založen na imunochemické detekci hemoglobinu reakcí s monoklonální protilátkou proti lidskému hemoglobinu
   • Citlivost imunochemických testů je výrazně vyšší; v závislosti na technice i <>

   • Kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici - qi-FOBT
   • je nejpřesnější metodou stanovení okultního krvácení, metodou vhodnou pro screening kolorektálních nádorů - KRCA.

   Dosud používaný guajakový Haemoccult test - gFOBT je málo citlivý, ovlivnitelný dietou a v řadě zemí je nahražován immunochemickým testem - iFOBT, prokazujícím hemoglobin pomocí rychlých (rapid) testů s monoklonální protilátkou. Kvantitatitvní stanovení hemoglobinu koreluje s mírou krvácení prekanceróz (adenomů) a nádorů tlustého střeva. Studie z posledních let testují několik imunochemických analyzátorů pro kvantitativní stanovení krve ve stolici, většina je japonské výroby. ROC křivky prokazují specificitu pro pokročilé adenomy 95.3% při citlivosti 100 ng Hb/mL.

   zdroj: Laboratorní dg.   Odkazy:


   Share/Save/Bookmark

   Colonoscopy Is Preferred Test for Colorectal Cancer Screenings, Says American College of Gastroenterology


   Medscape March 10, 2009
   Author: Zosia ChusteckaCME Author: Charles Vega, MD, FAAFP


   Colonoscopy every 10 years, starting at age 50 years, is the preferred strategy for colorectal cancer screening, say new guidelines from the American College of Gastroenterology (ACG).


   • The ACG recommends presentation of a "preferred" strategy to a "menu of options" in discussing screening for colorectal cancer with patients. The latter approach is more complex and may result in reduced adherence to screening among patients and clinicians.
   • Colonoscopy remains the screening test of choice and should be offered to all average-risk adults aged 50 years or older. However, screening should begin at age 45 years in African Americans.
   • The screening interval after normal colonoscopy result should be 10 years.
   • It is also reasonable to consider screening at an age earlier than 50 years in patients with characteristics known to promote colorectal cancer, including a history of smoking and obesity.
   • However, there is no formal recommendation for earlier screening in these subgroups of patients at this time.
   • In patients with a single first-degree family member with colorectal cancer or advanced adenoma diagnosed at 60 years or older, the recommended screening protocol is unchanged from that of patients at average risk for colorectal cancer.
   • However, if the colorectal cancer or advanced adenoma in the first-degree family member is diagnosed at younger than 60 years, or if there are 2 first-degree relatives with colorectal cancer or advanced adenoma, screening colonoscopy should begin at age 40 years, or 10 years younger than the age at diagnosis of the youngest affected relative.
   • Colonoscopy should be repeated at 5-year intervals for these patients.
   • Patients with familial adenomatous polyposis should undergo annual flexible sigmoidoscopy or colonoscopy until colectomy is performed.
   • Another preferred screening test is annual FIT.
   • Alternative and less-preferred screening tests for colorectal cancer include flexible sigmoidoscopy every 5 years, or computed tomographic colonography every 5 years. D
   • Duble-contrast barium enema testing is no longer part of the screening recommendations for colorectal cancer. Its use has declined dramatically, and computed tomographic colonography is more effective in diagnosing polyps.
   • Fecal DNA testing has yielded disappointing sensitivity as a screening test for colorectal cancer, but more advanced assays are in development. Fecal DNA testing plus annual Hemoccult SENSA is an alternative for colorectal cancer screening at 3-year intervals.

   14.03.09

   Audio,video

   Learning English

   Rozhovory


   pořad VSTUPTE na téma onkologie


   Hudba
   Alba:


   Video

   Autoři:

   Slumdog Millionaire (2008) - FREE MP3 Album Direct Download Links

   Slumdog Millionaire (2008) - FREE MP3 Album Direct Download Links

   Chest and Lungs examination

   Chest and Lungs examination

   Nurse's Pocket Drug Guide 2009

   Nurse's Pocket Drug Guide 2009

   11.03.09

   Zhoubný nádor prsu - diagnostika

   v přípravě

   • mamografie

   Mamografie

   Mamografie - popis metody
   Mamografický screening
   Ženy nad 69 let - mamografie
   Odkazy

   Nová kvalita v mamografické diagnostice


   Interactive mmaography

   Zhoubný nádor prsu - chirurgická léčba

   zdroj: Chirurgická onkologie H.D.Becker   poznámky:   Všeobecně platné pravidlo je těžko stanovitelné - zohlednění indiv. rizikových faktorů


   Jednoznačné rizikové faktory jsou:   • pozitivní res.okraje a marginální resekce( nádorové buňky v resekčním okraji, popř. v oblasti do 2 mm od resekčního okraje)

   • extenzivní intradukt. komponenta vresekčním okraji

   • věk pacientky nižší než 35 let

   • angiinvaze - krevní a lymfatická

   Výsledkem je   • aby v rámci parc. výkonu Ro min 2mm

   Karcinoid - odkazy

   Společnosti,weby


   ČR:   Zahraniční:

   Pacienti:   Standardy:


   Články:

   Kazuistiky: zde

   08.03.09

   Karcinoid - základní charakteristika

   Definice:
   • vychází z neuroendokrinních buněk - typicky jsou tvořené malými buňkami s pravidelnými okrouhlými jádry
   Výskyt:

   • 1,5/100 tis. obyvatel
   • Výskyt karcinoidů v ČR v období 1994–99 celkem 706

   Klasifikace WHO   1. Skupina 1  dobře diferencovaná karcinoid (benigní nefunkční léze méně jak  2 cm, zasahující do submukozy,bez angioinvaze,neznámé chování - nefunkční tumor omezený na mukózu či submukózu
   2. Skupina 2 dobře diferrencovaný maligní karcinoid - low grade malignita, invazivní či metastatující
   3. Skupina  3 málo diferencovaný neuronedokrinní karcinom - malobuněčný karcinom, hight grade malignita   Lokalizace
   • GIT (apendix, žaludek, ileum, rektum)   • respiračním traktu (bronchy, plíce)
    • 1/3 bronchiálních forem se řadí k tzv. „atypickým karcinoidům", méně diferencovaným, s vyšším stupněm malignity.
    • Mají agresivnější růst, častěji lymfogenně metastazují (30-50 %) a dosahují větších rozměrů.

    • Nediferencované atypické karcinoidy představují přechodovou
     variantu do malobuněčného karcinomu

   Nádorové buňky produkují
   Symptomy:
   • náhodný záchyt
   • bolestmi břicha, úbytkem na váze, průjmy nebo příznaky z úplného uzávěru střeva. Nádory umístěné v plicích se projevují kašlem, vykašláváním krvavého hlenu, bolestmi na hrudi, opakovanými záněty plic apod.
   • karcinoidový syndrom

   Translate

   Antitrombotika dnes

   Antitrombotika dnes | proLékaře.cz : Antitrombotika dnes | proLékaře.cz