Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z březen, 2009

Trombocytopenie

trombocytopenie - pokles hladiny trombocytů pod normální hodnotu 140 - 440 x 109/ul
TROMBOCYTOPENIEVznik zralého trombocytu trvá asi 5 dní. Ten cirkuluje v oběhu 10 dní než je zachycen ve sleziněkrvácivé projevy: pod 80.109/l50-80...při operaci větší ztráty krvepod 50 možnost vzniku hematomů, epistaxe,metroragiepod 30 kožní ,slizniční ,GIT a mozkové krváceníCAVE pseudotrombocytopenie - při odběru do EDTAProjevy krvácení - terminologie:•·PURPURA kožní výsev drobných tečkovitých krvácení (petechií).•·PETECHIE: tečkovité fialově červené skvrnky způsobené krvácením do kůže (1-3mm)•·EKCHYMOZA - menší krvácení do kůže či sliznice skvrnkovitého charakteruSUGILACE: 2-4CM plošná krevní podlitinaSUFUZE rozsáhlejší, splývající krvácení do kůžeHEMATOM rozsáhlý uzavřený krevní výron v hlubších tkáních (podkoží, svaly)POŽADAVKY K VÝKONŮM: neurochirurgie, ortopedie: ≥ 70chir.břišní,endoskopie s biopsií, biopsie jater ≥ 50lumbalka,CŽK (lépe nad 50),endoskop.≥ 20trepanobiopsie,,b.kůže, venepunkce ≥ 10P…

Zhoubný nádor prsu základní charakteristika

STATISTIKA
SVOD Breast
Publish at Scribd or explore others: Academic Workindiabest


PATOLOGIE


Histologická klasifikace


Epiteliální maligní nádory prsu

A.Neinvazivní – ca in situ

LCIS - Lobulární ca in situDCIS -Duktální ca in situ  
B.Invazivní

Lobulárníklasický
            alveolární             solidní             tubulolobulární             histiocytoidní             z prstenčitých buněk             pleomorfní       
DuktálníDuktální Papilární              Tubulární               Mucinózní               Kribriformní               Medulární               Atypický medulární Komedonový

Zhoubný nádor prsu - novinky

chemotherapy breast cancer - PubMed Results


Get the <a href="http://www.widgetbox.com/widget/chemotherapy-breast-cancer-pubmed-results">chemotherapy breast cancer - PubMed Results</a> widget and many other <a href="http://www.widgetbox.com/">great free widgets</a> at <a href="http://www.widgetbox.com/">Widgetbox</a>!
Breast cancer - doctorś Guide


Breast cancer - Oncology-Medscape news


NCCN -guidelines


OncologySTATCancerNetwork

Články
Metastázy do CNSJournal of Clinical Oncology 1/2010
Kazuistiky
HER-2 pozitivní nemocná s metastázami do CNS
Nemocná po záchovné operaci prsu s časným lokoregionálním relapsem po komplexní onkologické léčbě

Kalkulátory v medicíně

Onkologická léčba - stránka pro pacienty

Chemotherapy-Related Posterior Reversible Leukoencephalopathy Syndrome - kazuistika

A 45-year-old woman with small-cell lung cancer presented to a hospital emergency department in an acute confusional state, with blurred vision and mild headache. Following progressively increasing lethargy, she subsequently became unresponsive to tactile and verbal stimuli. She had recently been started on chemotherapy with carboplatin and gemcitabine.

více: MedScapeCMEDif.dg. CMP z pohledu zobrazovacích metod

Za nejčastější patologické procesy, které mohou imitovat ischemickou CMP: autoři považují difuzní astrocytom (low grade astrocytoma)primární CNS lymfomherpetickou encefalitidupostiradiační změnygranulomatózu z Largenhansových buněk (histiocytóza-X)mitochondriální onemocnění typu MELAS (mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes),PRES (posterior reversible encephalopathy syndrome)gliomatózu mozkovouPML (progresivní multifokální leukoencefalopatie)limbickou encefalitiduzdroj:Ces Radiol 2008;62(4): 370 -380 Diferenciální diagnostika cévní mozkové příhody z pohledu magnetické rezonance a dalších zobrazovacích metod

Zdeněk Seidl, Manuela VaněčkováZhoubný nádor kolorekta - screening,diagnostika

Program kolorektálního screeningu v České republice

Legislativazde

Z Věstníku MZ ČR č. 01/2009 :
okultní krvácení ve stolici (TOKS) ve věku od 50 do 54 let v jednoročním intervaluOd věku 55 let se asymptomatickým jedincům nabízí
buď opakovaný test na okultní krvácení ve stolici ve dvouletém intervalu nebo jako alternativní metoda primární screeningová kolonoskopie, která může být v intervalu 10. let zopakována.

Články

- Detekce okultního krvácení


Doporučeným testem pro screeningový postupje guajakový test - Haemoccult. Pseudoperoxidasová reakce hemoglobinu je základem testu, který obsahuje testovací médium (papírek) impregnované guajakovou pryskyřicí nebo u starších testů, derivátem benzidinu – např. dimethylbenzidinem (o-tolidin). Bezbarvá leukoforma těchto látek je v přítomnosti peroxidu vodíku a hemoglobinu oxidována na barevnou (chromogenní) formu. Vzhledem k chemickému principu oxidační reakce jsou testy ovlivněny přítomností jiných oxidačních látek (vitamin C), přítomností hemoglobinu …

Colonoscopy Is Preferred Test for Colorectal Cancer Screenings, Says American College of Gastroenterology

Medscape March 10, 2009
Author: Zosia ChusteckaCME Author: Charles Vega, MD, FAAFP


Colonoscopy every 10 years, starting at age 50 years, is the preferred strategy for colorectal cancer screening, say new guidelines from the American College of Gastroenterology (ACG).


The ACG recommends presentation of a "preferred" strategy to a "menu of options" in discussing screening for colorectal cancer with patients. The latter approach is more complex and may result in reduced adherence to screening among patients and clinicians. Colonoscopy remains the screening test of choice and should be offered to all average-risk adults aged 50 years or older. However, screening should begin at age 45 years in African Americans. The screening interval after normal colonoscopy result should be 10 years. It is also reasonable to consider screening at an age earlier than 50 years in patients with characteristics known to promote colorectal cancer, including a history of smoking and obesity.…

Zhoubný nádor prsu - chirurgická léčba

zdroj: Chirurgická onkologie H.D.Beckerpoznámky:Všeobecně platné pravidlo je těžko stanovitelné - zohlednění indiv. rizikových faktorů
Jednoznačné rizikové faktory jsou:

pozitivní res.okraje a marginální resekce( nádorové buňky v resekčním okraji, popř. v oblasti do 2 mm od resekčního okraje)
extenzivní intradukt. komponenta vresekčním okraji
věk pacientky nižší než 35 let
angiinvaze - krevní a lymfatická
Výsledkem je

aby v rámci parc. výkonu Ro min 2mm

Karcinoid - základní charakteristika

Definice:
vychází z neuroendokrinních buněk - typicky jsou tvořené malými buňkami s pravidelnými okrouhlými jádry Výskyt:

1,5/100 tis. obyvatel
Výskyt karcinoidů v ČR v období 1994–99 celkem 706
Klasifikace WHOSkupina 1  dobře diferencovaná karcinoid (benigní nefunkční léze méně jak  2 cm, zasahující do submukozy,bez angioinvaze,neznámé chování - nefunkční tumor omezený na mukózu či submukózuSkupina 2 dobře diferrencovaný maligní karcinoid - low grade malignita, invazivní či metastatujícíSkupina  3 málo diferencovaný neuronedokrinní karcinom - malobuněčný karcinom, hight grade malignita


Lokalizace
GIT (apendix, žaludek, ileum, rektum)


respiračním traktu(bronchy, plíce) 1/3 bronchiálních forem se řadí k tzv. „atypickým karcinoidům", méně diferencovaným,s vyšším stupněm malignity.
Mají agresivnější růst, častěji lymfogenně metastazují (30-50 %) a dosahují větších rozměrů.
Nediferencované atypické karcinoidy představují přechodovou variantu do malobuněčného karcinomu
Nádorové buňky produkujíse…