Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z červen, 2009

Visual Dictionary Online od Merriam-Webster

Merriam-Webster's Visual Dictionary

Propracovaný obrazvý slovník s celkově 15- ti hlavními tématy a více než 600 obrázky s detailními popisy k výuce angličtiny s možností zkoušení formou hry


Jedním z tématů je i část medicínská - lidské tělo

Mužské pohlavní ústrojí (male reproductive organs)

Infuzní terapie

Roztok
Složení
Na+
K+
Cl-
Ca2+
Mg2+
laktát
F 1/1
154

154F 1/2
75

75F 1/3
50

50Ringer
147
4
157
3


Ringer-laktát
140
5,4
126
3,6

27
Hartman
130
5,4
126
2
2
27
Darrow
122
36,6
104
Infuzní terapie - vlastní poznámky


Mišní poranění . Solu-Medrol


30mg/kg+ F1/1 /15 min
do 8 hodin po úraze,poté 45 min pauza5,4mg/kg/hod
kontinuálně 23 hodinPolytrauma
krystaloidy min. 10ml/kg/hhypovolémie - 2000ml bolus


Popáleniny - šok substituční formule


Brookova modifikovaná formule
3 x hmotnost [kg]

Pohotovost

FARMAKA ( stanoveno pro dospělé pacienty)
BUSCOPAM (Butylscopolaminii bromidum )
1 ampulka (1 ml) 20,00 mgpomalu i.v.,s.c.,i.m.Dmax 100mgKI:neléčený glaukom s úzkým úhlem, hypertrofie prostaty doprovázená retencí moči, mechanická stenóza trávicího traktu, tachykardie, megakolon, myasthenia gravis.NOVALGIN(metamizol)
inj.1 amp. 2ml = 1gefekt za 30-60min , trvá 4hjednotlivá denní dávka 6-16mg/kg (2 - 5 ml) i.v.Dmax: 10ml = 5amp. Dmax (tbl. 4x2tbl. )APAURIN(Diazepamum)
1 ampuli (2 ml) 10mgpomalá i.v.,i.m. inf.Dmax 3 mg/kg během 24 hodinopakování jednotlivé dávky po 30-60min , nejlépe po 4hodKI Akutní glaukom, myasthenia gravis, přecitlivělost na benzodiazepiny a pomocné látky, závažná nedostatečnost dýchacích orgánů, akutní otrava alkoholem nebo jinými látkami tlumícími centrální nervový systém, bezvědomíDORMICUM(midazolam) 1ML/5MG,10ML/50MG (ev. generika)bolus O.02-0,08mg/kg, sopakovaným ppodáváním po O,5-2 hodkontinuální aplikace 0,04-0,2Kg/hod
DOLSIN(Pethidini hydrochloridum )
1 amp. 50mg v…

Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství

Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství
Zdeněk Zadák, Eduard Havel a kolektiv

Poznámky z knihy:


1. Farmakologická analgezie a sedace
kontinuální analgézie Morphin 50mg/F1/1 50 ml - počáteční rychlost 2ml/hod
+ sedace Tiapridal 100mg i.v. á 2,4 nebo 8 hodin nebo kontinuálně do 1g/den
Dormicum 20mg do směsi s kontinuálně podávaným opiátem ( ( 0.03-0,2mg/kg/hod)
pacientem kontrolovaná analgézie Morphin0,07 - 0,5 mg/kg/hod , bolusy 0,5mg max 1x za 10 min
Počáteční parametry: ředění 20mg Mo/20ml F1/1, rychlos 3ml/ hod. bolus 0,5ml
2. Akutní delitium - klinickým projevem je porucha orientace - především místem
Th:
Tiaprid 100mg i.v. á 1-2 hodiny do zklidnění a potom po 4 hodinách , poté převod na p.o. 3x100mg.
V úvodu 5-10mg i.v. jednorázově
3. Klinická diagnoza poruchy vědomí
okulocefalický syndrom4. Hyperkalcémie (o vápníkuzde)
u imobilizovaných v katabolismu je hyperkalcémie pravděpodobná !!!efekt bifosfonátů je nižší u nemocných s vyšší hladinou parathormonukalcitonin ( útlum kostní…

eMedicine CME Case Presentations

How Low Can It Go? CME A 50-year-old woman presents to the ED with recurrent syncope, increased weakness, and unintentional weight loss. She remains homebound for fear of falling and injuring herself. What is the diagnosis?
eMedicine Case Presentations CME, June 2009

Shortness of Breath With Chest Pressure in A 55-Year Old Man CME/CE A 55-year-old man presents with a 1-month history of worsening dyspnea and chest pressure. He was previously diagnosed with asthma. CT angiography of the chest is ordered. What is the diagnosis?
eMedicine Case Presentations CME, June 2009

Palpitations and Near Syncope in a 37-Year-Old Woman CME A 37-year-old woman with a history of anxiety disorder presents with palpitations, dyspnea, and lightheadedness. She has a history of similar symptoms. An ECG is obtained. What is the diagnosis?
eMedicine Case Presentations CME, June 2009

Severe Abdominal Pain in a Young Girl After a Hug CME/CE A 16-year-old girl presents to the ED with abdominal pain and an itchy rash a…

Zhoubný nádor žaludku - aktuality

Negative Helicobacter pylori status is associated with poor prognosis in patients with gastric cancer
Cancer. 2009 May 15;115(10):2071-2080, D Marrelli, C Pedrazzani, A Berardi, G Corso, A Neri, L Garosi, C Vindigni, A Santucci, N Figura, F Roviello

ABSTRACT

BACKGROUND:
Recent studies have suggested that Helicobacter pylori (H. pylori) infection may be related to better prognosis in patients with gastric cancer, but to the authors' knowledge, this finding has not yet been validated. In the current study, the association between H. pylori status and clinical outcome was investigated in a large cohort of patients.

METHODS:
Frozen non-neoplastic gastric mucosa and serum samples obtained from 297 patients who underwent surgery for primary gastric cancer between 1988 and 2004 were retrieved from the serum and tissue bank of the study department. H. pylori status was defined by means of polymerase chain reaction (PCR) analysis for the vacA gene in gastric mucosa and by serologic assay of H. p…

Kryoglobulin

Kryoglobuliny jsou bílkoviny, které precipitují nebo gelifikují při teplotách
nižších než 37 °C a po zahřátí se znovu rozpustí.

K průkazu kryoglobulinů by měla být krev co nejdříve po flebotomii dopravena do laboratoře, a to při zachování transportní teploty 37 °C.

Po centrifugaci se sérem naplní hematokritová rourka
a ta se umístí do ledničky do teploty 4 °C. Po 24 hod zjišťujeme přítomnost
kryoprecipitátu. Pokud se nevytvořil,ponecháme sérum v ledničce
ještě dalších 3–6 dní. Jestliže je kryoprecipitát přítomen, centrifugujeme
hematokritovou rourku 10 min v chlazené centrifuze a odečteme
kryokrit v mm. Precipitát můžeme promýt chladným fyziologickým
roztokem a analyzovat imunofixací.
Je-li v séru prokázán kryoglobulin,měl by být vzorek séra určený pro
elektroforézu a imunofixaci předehříván na 37 °C. Toto opatření nevyžaduje
CE, která probíhá při 35 °C.
Vzorek séra s kryoglobulinem je vhodné pro tyto analýzy ošetřit inkubací
s 2-merkaptoetanolem (200 μl séra + 40 μl 2-ME) po dobu 10 min při
pokojo…

Kryoglobulinémie

MKN D 89.1

Definice

stav charakterizovaný přítomností kryoglobulinů v krvi s následnou hyperviskozitou plasmy a aglutinací erytrocytů ucpávání, resp. trombóza drobných cév, poruchou funkce trombocytů a funkce endotelu krvácení.

Někdy se jako kryoglobuliny chovají monoklonální Ig vznikající při Waldenstromově makroglobulinémii nebo při mnohočetném myelomu, stejně jako směsní IgM-IgG imunokomplexy vznikajícíh při některých inf. chorobách nebo poruchách kolagenu v cévní stěně.

Precipitace kryoglobulinů při ochlazení krve proudícív kůži může vést k poškození malých cév a tím k purpuře


Dělení:

Esenciální

typ I - monoklonální imunoglobulintypII - monoklonální protilátkySmišená ( chronické infekce,systémová onemocnění pojiva)typ III -polyklonální protilátkyNemoci spojené s kryoglubulinémiíImunologické ( SLE , revmatoidní arthritis,autoim.thyreoditis,polymozitis,polyarteritis nodosa)Lymfoproliferace (plasmocytom,CLL,wald.makroglobulinémie,angioimunoblastová lymfadenopatie)Klinika:purpura, artralgie,…

The Radiology Assistant

Urologie pro studenty

Urologieprostudenty
Internetová multimediální učebnice UrologieProStudenty.cz je společným projektem Urologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Klasifikace nemocí vulvy

Klasifikace nemocí vulvy A. Nenádorové leze vulvy 1. lichen sclerosus 2. skvamózní hyperplazie 3. ostatní dermatózy B. VIN(vulvární intraepiteliální neoplazie) 1. dlaždicová (VEN WH) 2. non-dlaždicová (morbus Paget, melanoma in šitu) C. Zhoubné nádory vulvy (spinocelulární karcinom, basocelulární karcinom, melanom, sarkomy) D. Infekce (virové, bakteriální, kvasinkové, parazitární) LICHEN SCLEROSUS poznámky L900 MNK10 klinika: poševní dyskomfort ( pálení , svědění,bolest) vzhled: Kůže vulvy je ztenčená, bělavá nebo načervenalá, s vyhlazenými interlabiálními rýhami, synechiemi přední či zadní komisury a s vychudnutím podkožního tuku Změny jsou symetrické na labia maiora, minora,clitoris i na perineu, ale nepřecházejí nikdy
do vaginy. Mohou se vyskytovat nejen u dospělých žen, ale i u dětí
th: léčba obtížná Zkouší se aplikace kortikosteroidních krémů, lokálních imunomodulátorů (Elidel krém, Protopic krém), indiferentní promazávání. Poslední možností je laserová léčba. S…

Stomatitis - roztoky k vyplachování

K výplachům:
- fyziologický roztok ( ev. slaný roztok, zažívací soda)- šalvěj,řepík
- NaHCO3 4,2% nebo 8,4%
- magistraliter:
Sodium hydrogen carbonicum 0,65 Sodium chloratum 0,45Aethenolum menthae piperiatae 0,2Tr Hydrogenatum penoxylatum 1,8 ml Aq.destillata ad 100,0 ml