Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z červenec, 2009

Kálium

Image via Wikipedia
Poznámky

draslík je kationem s nejvyššíintracelulárníkoncentracíspolečně s fosfáty i bílkovinou se významně podílí na udržení osmotického tlaku buňkyintracelulární zásobu draslíku zvyšuje anabolická fáze, růst,rekonvalescence, zvrat katabolizmu,v anabolickou fázi, úprava pH ze strany kyselé k normě či na stranu zásaditoudraslík je iontem, který je důležitý při tvorbě i rozpadu makroergních fosfátových vazeb, kdy hlavním představitelem je adenosintrifosfát (ATP)co se týká regulace koncentrace draslíku,předpokládá se regulace dvojího typu — rychlá a pomalá. Na rychlé regulaci a přerozdělení draslíku mezi extracelulárním a intracelulárním prostorem se podílí inzulin s glukózouza pomalou regulaci jsou zodpovědné ledviny a účinek hormonu aldosteronu, který ovlivňuje zpětnou resorpci sodíku (zvýšená resorpce sodíku je kompenzována zvýšenými ztrátami draslíku ledvinou a naopak)mezi faktory, které významně zvyšují vstup draslíku dobuňky, řadíme inzulin, beta 2 adrenergní ago…

Nové stránky

Experts Urge Limits on Widely Used Pain Drug

A committee advises U.S. officials that current recommended doses of
acetaminophen are too high. Liver damage is a risk, especially when used with more powerful medicines or alcohol. Transcript of radio broadcast: 07 July 2009
This is the VOA Special English Health Report.
The United States government might place new restrictions on a commonly used painkiller. Taking too much acetaminophen can cause liver damage and even death.
Last week, a group of experts advised the Food and Drug Administration that the drug needs more controls and better directions for use. Acetaminophen, also called paracetamol, is found in Tylenol, Excedrin and other products that do not require a doctor's prescription. These products are used for pain, fever, colds and sleeplessness.
Their easy availability is part of the problem. People can accidentally take too much acetaminophen if they take several medicines that all contain it.

mp3


Hyperkalcémie

O vápníkuzde


Klinika


únava, letargie, změny osobnosti, zmatenost, depresivita polydipsie/polyurienechutenství, nauzea, zácpaproximální myopatie se svalovou slabostí, bolesti kostípatologické fraktury nefrolithiáza, pankreatitida a peptické vředy.
Chronická hyperkalcemie - ektopické kalcifikace, jedním z projevů může být vzestup krevního tlaku, dochází ke změnám na EKG (bradykardie, krátký QT interval, AV bloky)

Dif.dg.


·stanovím albumin , při snížení albuminu pod 40g/l , na každé 4g/l pod tuto hodnotu připočtu k nalezené hodnotě Ca + 0,1mmol/l·   je-li albumin zvýšený ( pak hodnotu odečítám) řídím se dle hodnoty urey - jeli zvýšená - DEHYDRATACE , jeli normální špatný odběr (komprese)·   je-li albumin nízký nebo normální, zhodnotím hodnotu P (fosforu)·jeli P snížený nebo normální - HYPERPARATHYREOZA- PRIMÁRNÍ NEBO TERC ( solitární benigní adenom, ca,terciární- dlouhé období sekund.hyperparath ..rozvoj v důsledku trvale vysoké sekrece PTH·P zvýšený nebo normální - dleALP …..elevace -META,SA…

Onkologie odkazy

Metastázy do skeletu

Typy metastázosteolytické ( čistě osteolytická ložiska - mnohoč.myelom. Langerhansova histiocytosa)osteoplastickésmíšené
Predilekčními místa metastáz
při nejběžnější cestě rozsevu hematogenně ony oddíly, které mají velký podíl krvetvorné dřeně. Jsou proto nejčastější v
páteři, kostře pánve a v proximálních oddílech dlouhých kostí. dále následují žebra, klenba lebky, především u starších nemocnýchdistálně od kolena a lokte jsou metastázy řídké, pozorují se hlavně u rakoviny prsu a bronchů - distální třetina tibietalus kalkaneus - genitální ca u ženprstové falangy , metakarpy - plicní tumory , prsMeta dle orgánu:
prs a prostata (50-85 %)karcinom bronchu, a to především malobuněčný (23-50 %)karcinomy ledviny (25-50 %) a štítné žlázy (20-50 %)

Diagnostika:


RDGLaboratoř Markery novotvorby kostní tkáně:ALP - kostní forma izoenzymu je tvořena aktivovanými osteoblasty Osteocalcin -nekolagenní protein specifický pro dentin a kost. Je tvořen převážně osteoblasty. Pouze malá část se dostává do oběhu…

Hormonálně refrakterní karcinom prostaty

Hormonálně refrakterní karcinom prostaty - léčba , poznámky


Definice:Podle doporučených postupů schválených Českou urologickou společností (ČUS) i Českou onkologickou společností (ČOS)přítomností kostních nebo jiných vzdálených metastáz, kontinuálním nárůstem PSA (tři následné vzestupy hodnot v intervalu minimálně 2 týdnů)při kastračních hladinách testosteronu a minimálně 4 týdny po vysazení antiandrogenů 


Definition of HRPC (Guidelines on prostate carcinoma - 
European Association of Urology 2009)


• Serum castration levels of testosterone (testosterone <> 2 ng/mL• Anti-androgen withdrawal for at least 4 weeks*
• PSA progression, despite secondary hormonal manipulations*
• Progression of osseous lesions: progression or appearance of two or more lesions on bone scan or soft
tissue lesions using the RECIST criteria** and with nodes . 2 cm in diameter
* Either anti-androgen withdrawal or one secondary hormonal manipulation should have been done in order to fulfil the criteria for HRPC.
** F…

Standardy

PICC - péče o periferní centrální žilní katetr

A typical peripherally inserted central catheter. The maker's logo has been intentionally painted out. This is a single lumen model, but they are also available in two and three lumen models. (Photo credit: Wikipedia)TYPY KATETRŮ

ARROWGROSHONG- singl či multi lumen


PÉČE
zásady: asepticky, stříkačky 10 ml
návrat krve 4-5 ml
proplach: F1/1 10 ml ( před a po aplikaci léku )
F1/1 20 ml po odběru krve
při proplachu používat techniku 'push-pause' - po každém ml roztoku udělat pauzu - vznikající turbulence umožní snadnější proplach a zabraňuje ucpávání katetrusnaha zachování pozitivního tlaku na konci katetru - při posledním aplikovaném ml zasvorkovat
zátka: HEPARINOVÁ ZÁTKA pouze pro ARROW PICC
- při opakovaném používání v průběhu dne - jen F1/1 10ml
- při používání po více jak 1 dni - heprinová zátka 5 ml s HEPARINEM 10j/ml ( delší nepoužívání katetru udává 100j/ml )

Frekvence výkonů:
- převaz krytí po zavedení za 1-3 dny - při používání 1x za 7 dnů (transparentní krytí)


Fixace katetru…