29.08.09

Irinotekan

Charakteristika

 • Kamptotecinové analogum , blokující topoizomerásu I

 • (kamptotecin je rostlinný alkaloid izolovaný ze stromu Camptotheca acuminata rostoucího v Číně)

 • Irinotecan je polysyntetické léčivo, které podléhá bioaktivaci na účinný metabolit označovaný jako SN-38, jenž inhibuje topoisomerázu I

 • SN-38 je dále metabolizován na neaktivní a netoxické metabolity prostřednictvím enzymu UDP-glukuronosyltransferázy 1A1 (UGT1A1)

 • jedinci s genetickým deficitem UGT1A1 mají vyšší riziko vzniku těžké neutropenie po podávání standardních dávek irinotecanu

 • Cytotoxická aktivita je závislá na čase a je specifická pro S fázi
SPC plně: zde


Přehledy
 • Cancer Care Ontario- v pdf.: zde
 • BCCA v pdf zde
 • FDA     zde
Novinky


Preparáty aktuálně zde


Režimy aktuálně zde


Mechanismus účinku blokáda topizomerázy I (topoizomerázy - enzymy zajišťujcí í správnou konfiguraci nukleosomu. Topoizomeráza I rozvolňuje superhelixovou strukturu DNA. To je podmínka replikace DNA.) Nádorové buňky kolorekt. ca obsahují TOPO I ve vysoké koncentraci
Farmakokinetika


eliminace cestou
+ v nezměněné podobě se vyloučí 25% podané látky
terminální poločas: 5-27 hodin
Nežádoucí účinky


akutně vzniklý cholinergní syndrom (do 24 hodin po aplikaci)
 • průjem, křečovité bolesti břicha, hypersalivace, slzení, mióza, vazodilatace, pocení, třes, hypotenze.
 • Terapie - subkutánně atropin sulfát (0,25 mg s.c.)
  opožděné průjmy
  • (většinou až 5. den a později od podání terapie). Zvýšené riziko průjmu je hlavně u nemocných s předchozím ozařováním břišní a pánevní oblasti, dále u pacientů s výchozí leukocytózou a u žen
  hematotoxicita max. 8.den - max.neutropenie, úprava do 22.dne


  emeze,nauzea,alopecie


  Prodloužení délky infuze irinotekanu z 30 na 90 minut zvyšuje hematologickou toxicitu a snižuje akutní cholinergní syndrom


  Kontraindikace (krom obvyklých)
  • chronické zánětlivé střevní onemocnění
  • současné podání s třezalkou (preparáty -Felisio,Minapent Balance,PM Elixír ,Revital Revispan ,Neuroval atd.)
  • bilirubin více jak 3x vyšší hladina
  Interakce najdi zde


  Redukce dávky  Léčbu lze ev. odložit o 1až 2 týdny, aby mohlo dojít k úpravě nežádoucích účinků souvisejících s léčbou.


  • hematologická toxicita (neutropenie 4. stupeň)
  • nehematologická toxicita (stupeň 3-4). Dávku řídit dle elevace bilirubinu( 1,5 až 3-násobek -200mg/m2
  • CAVE: současné použití- ketokonazol,karbamazepin,fenytoin,rifampicin , intolerance fruktozy, renální a jaterní insuf.
  Pro ředění
  • použít ihned po naředění
  • ukončení infúze do 12 hodin při pokojové teplotě či do 24 hodin při uložení za teploty 2-8 C po prvním otevření
  • Pokud dojde ke kontaktu pokožky s roztokem CAMPTO nebo infúzním roztokem, omyjte ji okamžitě
   pečlivě vodou a mýdlem. Dojde-li ke kontaktu roztoku CAMPTO nebo infúzního roztoku se
   sliznicemi, opláchněte je ihned vodou
  • infuzní roztoky: 250ml F1/1,G5%

  Související články

  Krátce pro praxi

  Demence


  Di.dg. CMP z pohledu zobrazovacích metod

  Cytologie


  Hodnocení krevního obrazu


  Kompendium ambulatní medicíny


  Meckelův divertikl


  Mediastinum patologie


  Naléhavé situace v diabetologii


  Serotoninový syndrom


  Thoracocentesis


  Zdravotní příprava cestovatelů před odjezdem do tropů a subtropů

  Přežívání mikrobů na nepohyblivých površích

  Přežívání mikrobů na nepohyblivých površích - plísně

  Candida albicans1 - 120 dnů
  Candida parapsilosis14 dnů
  Torulopsis glabrata102 - 150 dnů
  zdroj: BioMedCentral

  Přežívání mikrobů na nepohyblivých površích - bakterie

  Acinetobacter spp.3 dny až 5 měsíců
  Bordetella pertussis3 - 5 dny
  Campylobacter jejuniaž 6 dnů
  Clostridium difficile (spores)5 měsíců
  Chlamydia pneumoniae, C. trachomatis≤ 30 hodin
  Chlamydia psittaci15 dnů
  Corynebacterium diphtheriae7 dnů - 6 měsíců
  Corynebacterium pseudotuberculosis1-8 dnů
  Escherichia coli1,5 hodiny - 16 měsíců
  Enterococcus spp. including VRE and VSE5 dnů - 4 měsíce
  Haemophilus influenzae12 dnů
  Helicobacter pylori≤ 90 minut
  Klebsiella spp.2 hodiny až > 30 měsíců
  Listeria spp.1 den - měsíce
  Mycobacterium bovis> 2 měsíce
  Mycobacterium tuberculosis1 den - 4 měsíce
  Neisseria gonorrhoeae1 - 3 dny
  Proteus vulgaris1 - 2 dny
  Pseudomonas aeruginosa6 hodin - 16 měsíců;
  na suché podlaze: 5 týdnů
  Salmonella typhi6 hodin - 4 týdny
  Salmonella typhimurium10 dny - 4.2 roku
  Salmonella spp.1 den
  Serratia marcescens3 dny - 2 měsíce;
  na suché podlaze: 5 týdnů
  Shigella spp.2 dny - 5 měsíců
  Staphylococcus aureus, including MRSA7 dny - 7 měsíců
  Streptococcus pneumoniae1 - 20 dnů
  Streptococcus pyogenes3 dny - 6,5 měsíce
  Vibrio cholerae1 - 7 dny
  zdroj: BioMedCentral

  Přežívání mikrobů na nepohyblivých površích -viry

  Adenovirus7 dnů - 3 měsíce
  Astrovirus7 - 90 dnů
  Coronavirus3 hodiny
  SARS associated virus72 - 96 hodin
  Coxsackie virus> 2 týdny
  Cytomegalovirus8 hodin
  Echovirus7 dnů
  HAV2 hodiny - 60 dnů
  HBV> 1 týden
  HIV> 7 dnů
  Herpes simplex virus,
  type 1 and 2
  4,5 hodiny - 8 týdnů
  Influenza virus1 - 2 dny
  Norovirus and feline calici virus (FCV)8 hodin - 7 dnů
  Papillomavirus 16> 7 dnů
  Papovavirus8 dnů
  Parvovirus> 1 rok
  Poliovirus type 14 hodiny - < 8 dnů
  Poliovirus type 21 den - 8 týdnů
  Pseudorabies virus≥ 7 dnů
  Respiratory syncytial virusaž 6 hodin
  Rhinovirus2 hodiny - 7 dnů
  Rotavirus6 - 60 dnů
  Vacciniavirus3 týdny - > 20 týdnů
  zdroj: BioMedCentral pdf.

  * virus chřipky přežívá : na papíru,oděvu či bankovce přežívá 8-12 hodin, na hladkém neporézním povrchu 1-2 dny


  * období nakažlivosti: 

  • sezónní chřipka:  1-2 dny po vypuknutí onemocnění, šíří se vzdušnou cestou dolet při kašli až  2m. po výskytu kl. příznaků je to ještě  6 dnů, max.2-3 den od začátku
  • H1N1 pandemická až 6 dní po vypuknutí onemocnění, pří výslu kl. příznaků je to ještě  21 dnů

  25.08.09

  Nonmelanoma Skin Cancers

  Slideshow Medscape

  SID: Vitamin D3 May Protect Against Nonmelanoma Skin Cancer

  By MedPage Today, Staff          Published: May 13, 2009
  Reviewed by Dori F. Zaleznik, MD; Associate Clinical Professor of Medicine, Harvard Medical School, Boston
  _____________________________________________________________
  Serum vitamin D3 levels of 30 ng/ml or more were associated with a 45% lower rate of basal cell carcinoma, compared to the rate at the lowest vitamin D3 level, Jean Tang, M.D., from Stanford University Medical Center, reported at the Society for Investigative Dermatology meeting.   more

  23.08.09

  SIADH

  SIADH

  Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone hypersecretion

  syndrom nepřimeřené sekrece antiduiretického hormonu


  Situace obvykle spojené s rozvojem SIADH 


  (zdroj)


  1. léky (beta-adrenergika, valproová kyselina, barbituráty, karbamazepin, clofibrát, chlorpropamid, cyklofosfamid i.v., demerol, isoproterenol, morfin, nikotin, vinkristin, vinblastin, metoclopramid, thiothixen, thioridazin, haloperidol, amitriptylin, imipramin, inhibitory MAO, bromocriptin, lorcainid, tolbutamid, fluoxetin, paroxetin, interferon alfa, sertralin, deriváty nitrózourey)
  2. zvýšená hypothalamická produkce u neuropsychiatrických onemocnění: emocionální stress, nebo poplachové reakce, psychózy, meningitidy, encefalitidy, absces CNS, herpes zoster, subarachnoidální hemoragie, subdurální krvácení, trombóza mozkových tepen, arteriitis temporalis, primární nebo metastatické tumory CNS (např. ganglioneuroblastom thymu se sekrecí ADH, HIV infekce CNS, syndrom Guillain-Barré, akutní intermitentní porfyrie, autonomní neuropatie, hypothalamická sarkoidóza, po operací v okolí hypofýzy, po spinálních operačních výkonech mentální anorexie,
  3. trauma mozku včetně dětského věku
  4. nauzea a zvracení (nausea patří mezi velmi silné stimulátory sekrece ADH!!).
  5. pooperační stavy
  6. gravidita
  7. ektopická produkce ADH u karcinomů
  • plíce (malobuněčný karcinom),
  • karcinomy bronchů
  • ca duodena, pankreatu
  • ca thymu
  • neuroblastom olfaktoriální
  • periferní lymfom T-buněk
  Syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu se projevuje obvykle až při pozdních stadiích maligního onemocnění a je spojen s infaustní prognózou

  8. choroby plic: virové, bakteriální a mykotické pneumonie, tuberkulóza, akutní respirační selhání, astma, atelektáza, pneumothorax, chronická eosinofilní pneumonie
  9. jiné antidiuretické látky nebo zvýšená citlivost na velmi nízké hladiny ADH: prolaktinom, Waldenströmova makroglobulinemie
  10. AIDS
  11. falciparum malaria
  12. Lennertův lymfom, akutní myelomonocytová leukemie
  13. po transplantaci kostní dřeně s následnou infekcí varicela zoster virus
  14. iatrogenní podání vazopresinu, DDAVP nebo oxytocinu
  15. idiopatický SIADH

  PROJEV


  laboratoř

  • hyponatrémie
  • vysoká koncentrace natria v moči a nízkou osmolaritou séra (natriurie je zvýšena i přes výraznou hyponatrémii, neboť je zmenšená sekrece aldosteronu pro celkově zvýšený plazmatický objem)
  klinika

  nechutenství, bolesti hlavy a zvracení, při poklesu sérových hodnot natria se objevují i neurologické příznaky (poklesu koncentrace Na+ pod 115 mmol/l, se objevují křeče a kóma.)  LÉČBA  K léčbě, kromě protinádorové léčby, náleží i omezení příjmu tekutin, infúze hypertonických roztoků, diuretika; nutná je pravidelná bilance tekutin a korekce změn hodnot krevních minerálů.


  _____________________________________________________________
  Kazuistika


  Tumor lysis syndrom

  22.08.09

  Karcinoid diagnostika

  Neuroendokrinní nádory - daignostika  Diagnostika karcinoidů v GIT


  1. laboratoř
  • významně zvýšeny u endokrinně aktivních neuroendokrinních nádorů vycházejících z tenkého střeva
  • Chromogranin A
   • je tvořen karcinoidy ve všech lokalizacích trávicí trubice. U malých primárních nádorů je v mezích normy, u větších a metastatických je zvýšen. Stupeň jeho navýšení může odrážet rozsah nádorového postižení
  • beta HCG
  2.  Zobrazovací a endoskopické metody


  endoskopie
  CT kolonografie -možnost průkazu infiltraci perirektálního tuku,fasscie , lym.uzlin
  CT
  Octreoscan - detekce hlavně meta procesu za podmínky přítomnosti somatostatinových receptorů
  Karcinoid - aktuality
  MedScape
  Doctors´Guide

  Thymom

  Odborné
  BOOK STANDARD Základní charakteristika
  RISKRizikové a prognostické faktory
  calcKalkulátory
  MAMMOScreening,Diagnostika
  THERAPYLéčba a prognoza
  AktualityAktuality
  OdkazyOdkazy
  VIDEOVideo
  Pro pacienty
  EDUKACEEdukace
  AktualityAktuality
  OdkazyOdkazy
  VIDEOVideo
  SDRU®ENÍSdružení pacientů

  Zhoubný nádor tenkého střeva

  Odborné
  BOOK STANDARD Základní charakteristika
  RISKRizikové a prognostické faktory
  calcKalkulátory
  MAMMOScreening,Diagnostika
  THERAPYLéčba a prognoza
  AktualityAktuality
  OdkazyOdkazy
  VIDEOVideo
  Pro pacienty
  EDUKACEEdukace
  AktualityAktuality
  OdkazyOdkazy
  VIDEOVideo
  SDRU®ENÍSdružení pacientů

  Zhoubný nádor jícnu

  Odborné
  BOOK STANDARD Základní charakteristika
  RISKRizikové a prognostické faktory
  calcKalkulátory
  MAMMOScreening,Diagnostika
  THERAPYLéčba a prognoza
  AktualityAktuality
  OdkazyOdkazy
  VIDEOVideo
  Pro pacienty
  EDUKACEEdukace
  AktualityAktuality
  OdkazyOdkazy
  VIDEOVideo
  SDRU®ENÍSdružení pacientů

  14.08.09

  Psamomatosní tělíska


  Psammoma body within a papillary cancer.
  Optically clear nuclei are circled in blue.

  poznámka k výskytu u nádorů

  • papilární karcinom štítné žlázy
  • meningeomy
  • papilární renální karcinom
  • mezoteliom
  • serózní papilární ovariální karcinom - cystadenoca
  • endometriální adenoca  odkazy:


  Wikipedie

  Dolní končetiny - anatomie

  Horní končetiny anatomie

  Abdomen, Pelvis and Perineum Anatomy
  09.08.09

  News in English

  Panel Warns of 90,000 Possible US Flu Deaths

  VOA, By Aru Pande,Washington,25 August 2009

  Many Americans are wondering what they can do to keep from getting the swine flu virus following Monday's announcement from President Barack Obama's science advisors, who say swine flu could infect half the U.S. population.

  mp3
  ______________________________________________
  New Drug Holds Promise In Some Cancer Cases
  By Melinda Smith Washington09 July 2009 VOA text

  Results of a limited clinical trial of a new cancer drug may be encouraging for patients with some difficult types of cancer.
  The drug is called olaparib, and researchers say it disrupts the growth of cancer cells caused by an unusual genetic mutation (BRCA I,BRCAII). 's Melinda Smith has details.


  08.08.09

  Receptura -dutina ústní

  Rp.
  Chamomillae extracti fluidi 50,0
  Salviae tincturae 30,0
  Arnicae tincturae 20,0
  M. f. sol.
  D. S.: K potírání dásní, ke kloktání
  Rp.
  Chamomillae extracti fluidi
  Salviae tincturae aa 10,0
  Hydrogenii peroxidi 3% ad 150,0
  M. f. sol.
  D. S.: 2 čajové lžičky na sklenku vlažné vody ke kloktání. K ošetřování
  dásní a aftů se natírají postižená místa neředěným roztokem pomocí
  vatového tamponu nasazeného na užší konec párátka.
  Rp.
  Chamomillae extracti fluidi
  Ratanhiae tincturae
  Salviae tincturae
  Myrrhae tincturae aa 10,0
  M. f. sol.
  D. S.: 20 kapek do sklenky vlažné vody ke kloktání a potírání dásní.
  (neředěné k potírání aftů)
  Rp. roztok k výplachům dutiny ústní
  Sodium hydrogen carbonicum 0,65
  Sodium chloratum 0,45
  Aethenolum menthae piperiatae 0,2 Tr
  Hydrogenatum penoxylatum 1,8 ml
  Aq.destillata ad 100,0 ml
  Rp. mukositis
  Diphenylhydramine 12,5mg/ ml 6 ml
  lidocain viscoous oral 2% 30ml
  aq.dest 54ml
  Rp. kandidosa
  Diphenylhydramine 12,5mg/ ml 6 ml
  nystatin oral susp. 100,000IU/ml 50ml
  idocaine viscous oral 2% 30ml
  aq.dest

  Rp.Borax glycerin citron 1%

  Acid citr.              1,0
  Glycerol 85%    84,9
  Ol. aurantii        gtt I (lze vynechat)
  Aq. purificata     ad 100,0


  Rp. Nystatinová suspenze  Nystatin                   1Mil.IU
  Glycerol                  ad 20,0g
  K vytírání dutiny ústní 3-6x denně

  Rp.Prokainový agar
  Procaini chlor.              2,0
  Aqua purificata             3,0
  Agar 3%                     45,0
  Sirupus aurantii           50,0

  Rp.prokainové globule
  Procaini hydrochlor.               0,04
  Sirupus aurantii                      1,0
  Massa gelatinosae                   q.s.


  Rp. 10% pasta ( pro dutinu ústní) 5-FU toxicita

  Uridin                                   1,00 
  Tekutý parafin                      6,65 
  Carbopol 934                        2,35 
  Ol. Menthae                          1gtt   podpůrná terapie streptokokové anginy, herpetické faryngitidy, glossitis exfoliativa marginata, 
  gingivitidy a gingivostomatitidy, lichen planus mucosae, pemphigus vulgaris, Stevens-Johnsův 
  syndrom, plané neštovice, Herpes Zoster 

  Translate

  Antitrombotika dnes

  Antitrombotika dnes | proLékaře.cz : Antitrombotika dnes | proLékaře.cz