Search

Paliativní léčba
Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka, Jiří Vorlíček
Paliativní medicína pro praxiOblasti paliativní péče


BolestDekubit 


Termínální péčeHospicová péče
Odkazy


Podkožní aplikace tekutin
www.paliativnimedicina.cz
Osobníasistence