Search

Zhoubný nádor plic léčba a prognoza

v přípracě
Léčba
Články


Medical Tribune

Další

Many Changes in NSCLC Guideline Update From NCCN Nick  Mulcahy,March 23, 2010


U pacientů s recidivujícím nebo metastatickým onemocněním a performance status (PS) 0 nebo 1, existuje celá řada změn v souvislosti s první-line terapie.
Erlotinib přípravek Tarceva , Genentech / OSI Pharmaceuticals) byl přidán, ale pouze pro pacienty, kteří test pozitivní pro epidermální růstový faktor-receptor ( EGFR ) mutace.
Bevacizumab Avastin , Genentech), který se používá v kombinaci s chemoterapií, by měly být až do progrese onemocnění, obecné zásady nyní poznámek. Dříve obecné zásady uvedl, že bevacizumab by měla být poskytnuta pouze v případě, že byly "žádné neléčené [centrálního nervového systému] metastázy," ale toto omezení bylo zrušeno. Obecné zásady konstatuje, že bevacizumab by měl být používán pouze u pacientů s NSCLC nonsquamous a nemá žádnou historii hemoptýza.
Pemetrexed by neměl být podáván pacientům s dlaždicové histologie, obecné zásady nyní poznámek. Pemetrexed by měly být používány v kombinaci s chemoterapií, a ne jako jediná léčba, pokud se nejedná o udržovací terapie.
U pacientů s recidivujícím nebo metastatickým onemocněním a PS z 0 na 2, seznam možností první-line zpracování je menší, protože, jak pokynu poznámky, tito pacienti mají "vyšší toxicitou a potential pro nižší dávky", než u pacientů s PS 0 nebo 1.
CetuximabErbitux , Bristol-Myers Squibb) plus vinorelbinu a cisplatiny je možnost léčby pro pacienty s PS 0 nebo 1, a ty s PS ve výši 2. Nicméně, jak Dr. Ettinger zdůraznil, je cetuximab není schválen pro toto použití US Food and Drug Administration. Obecné zásady nyní zdůrazňuje, že plná dávka cisplatiny "by měla být dána selektivně", u těchto pacientů.
....NCCN doporučuje 2 druhů udržovací terapie: pokračování nebo switch.
- Zahájení pemetrexed se doporučuje po 4 až 6 cyklů první-line režimu s platinou u pacientů s histologií jinou než spinocelulární karcinom.
- udržovací léčba erlotinibem 
Randomized Phase III Trial of Vinorelbine Plus Cisplatin Compared With Observation in Completely Resected Stage IB and II Non–Small-Cell Lung Cancer: Updated Survival Analysis of JBR-10 J Clin Oncol. 2009 Nov 23; Epub ahead of print, CA Butts, K Ding, L Seymour, P Twumasi-Ankrah, B Graham, D Gandara, DH Johnson, KA Kesler, M Green, M Vincent, Y Cormier, G Goss, B Findlay, M Johnston, M-S Tsao, FA ShepherdGuidelines for Stage IV NSCLC Edge Toward Individualized Therapy ChoicesElsevier Global Medical News. 2009 Nov 16, B Bates

Treatment Approaches for Metastatic NSCLC Duration July 8, 2009 until July 8, 2010


Prognosa
nejlepší -T1 N0- 5leté přežití větší je než 60 %