22.11.09

Klinické studie

Klinické studie


SUKL
ClinicTrials

15.11.09

H1N1

Informace


Pandemický webový portál
Novinky.cz
Evropské centrum pro kontrolu nemocí
CDC
E-medicine
WHO

08.11.09

Mozkové metastázy


zdroj obrázku: Neoplasia


Nejčastěji metastazují
  • bronchogenní karcinom
  • karcinom prsu
  • kolorektální karcinom
  • karcinom ledviny

Příznaky
n
  • nitrolební hypertenze – bolesti hlavy, zvracení
  • ložiskové příznaky – hemiparéza, parézy hlavových nervů, diplopie, afasie, hemianopsie, ataxie, poruchy rovnováhy
  • epi paroxysmus 
Léčba


Pro terapii metastáz je nutno splnit


n
  • minimálně 70 bodů Karnofského skóre (schopen sebeobstarání, neschopen běžné aktivity)
  • základní nádorový proces musí být stabilizován
  • nejsou známky postižení životně důležitých orgánů 
Možnosti léčby


nNeurochirurgická exstirpace ( možnost odstranit i 3 metastázy)
nKonvenční radioterapie
nStereotaktická radioterapie (do 30 mm)
nIntersticiální radioterapie
nKombinace metod
nTerapie symptomatická

Články
Kazuistiky

Translate

Antitrombotika dnes

Antitrombotika dnes | proLékaře.cz : Antitrombotika dnes | proLékaře.cz