28.02.10

ICTP

Odkazy


MOU
Nově indikovaná vyšetření pro onkologické nemocné
Nový Jičín - noviny

Lékaři nemají léčit nevyléčitelné


26.02.2010 06:52
Zdroj: LN
Autor: Adéla Čabanová
Lékařská komora v tichosti schválila přelomové doporučení: první oficiální rady lékařům, kdy ukončit léčbu, pokud už nemá smysl a zaměřit se na tišení jejich utrpení. Týká se hlavně pacientů v bezvědomí, kteří nemohou sami rozhodnout o ukončení intenzivní léčby. O tomto kontroverzním tématu se vedla téměř roční debata.

celý článek Medical tribune

Zhoubný nádor jater odkazy

Cz


Hepatocelulární karcinom dnes   zdn.cz 2008


Eng

AASLD Amaerican Association for the Study of Liver Diseases

Zhoubný nádor jater screening a diagnostika

Screening min.

U nemocných s jaterní cirhózou se má provádět ultrazvukové vyšetření jater (UZ) každých 6 měsíců a ve stejných intervalech stanovení alfa-fetoproteinu (AFP) v krvi.


Diagnostikaobligátní


• UZ 
• CT
• MRI
• biopsie k histologickému ověření
• rtg plic, scinti kostí
• hematologické vyšetření
• biochemické vyšetření krve, moč a sed
• tumorosní markery – AFP (hepatocelulární karcinom), CEA a Ca 19-9
(cholangiokarcinom)


fakultativní 
• PET
• scintigrafie jater – doplňující význam v případě sporného nálezu na USG a CT
• angiografie – před regionální terapiíSouvisející články


Diferenciální diagnostika hepatopatií (J.Masopust ,Klinická biochemie)

Zhoubný nádor jater rizikové a prognostické faktory

Rizikové faktory

 • jaterní cirhóza
 • HBV v anamnéze 
 • rodinná anamnéza hepatoc.karcinomu
 • mongoloidní rasa muž nad  40 a žena nad  50 let
 • aflatoxinu B -produkt plísně Aspergilus flavus
 • vliv chemických látek - nitráty, pesticidy, insekticidy, androgeny a estrogeny
 • onemocnění - hemochromatóza, hereditární tyrosinemie, Wilsonova choroba ( hepatolentikulární degenerace), deficit alfa-1-antitrypsinu a porfyrie , nově obezita a diabetes mellitusPrognostické faktory


• hodnota AFP (přežití pacientů AFP negativních je signifikantně delší než AFP pozitivních)
• performance status
• funkční stav jater
Child-Pugh score
se používá k hodnocení prognózy pacientů s chronickým jaterním onemocněním, převážně jaterní cirhózou, dále k odhadu prognózy a zařazení pacienta do transplantační listiny.
Skórování je založeno na pěti klinických proměnných. Každé měřítko má hodnotu 1-3 bodů (3 = nejhorší).
Proměnná1 bod2 body3 bodyjednotky
Bilirubín(celkový)<34 (<2)34-50 (2-3)>50 (>3)μmol/l (mg/dL)
Albumín>3528-35<28g/L
INR<1.71.71-2.20> 2.20-
AscítesNeníPotlačený léčbouRefraktérní-
Jaterní encefalopatieNeníSt. I-II (nebo potlačena léčbou)St. III-IV (nebo refraktérní)-


BodyChild-PughPřežití 1 rokPřežití 2 roky
5-6A100%85%
7-9B81%57%
10-15C45%35%Zhoubný nádor jater charakteristika
 • je maligní nádor tvořený buňkami s hepatocelulární diferenciací. 
 • představuje 90% všech primárních maligních nádorů jater
 • většinou se vyskytuje v terénu jaterní cirhózy. 
 • je prokázán jasný vztah k nosičství viru hepatitidy B a C. 
 • zvýšený výskyt byl pozorován i u alkoholické cirhózy, porfyrie a hemochromatozy.   
Výskyt nádoru ve světě
pozn.

 • v subsaharské oblasti Afriky (Zimbabwe, Mosambik – 98 úmrtí na 100 tis. obyvatel) představuje přes 50% všech malignit
 • u nás ZN jater tvoří 1,3% ze všech ZN (včetně ZN kůže)Incidence a mortalita v r.2007


Incidence 4.41 nových onemocnění / 100 000 obyvatel
Mortalita: 3.56  úmrtí/ 100 000 obyvatel 


vývoj v čase - report SVOD zde 


HistologieAdenokarcinom


• hepatocelulární
    - karcinom z jaterních buněk
    - fibrolamelární varianta – častější u mladých žen, s lepší prognosou
• cholangiokarcinom (intrahepatální karcinom ze žlučových cest)
• smíšený hepatocelulární cholangiokarcinom
• nediferencovaný


Zhoubný nádor jater

Odborné
BOOK STANDARD Základní charakteristika
RISKRizikové a prognostické faktory
calcKalkulátory
MAMMOScreening,Diagnostika
THERAPYLéčba a prognoza
AktualityAktuality
OdkazyOdkazy
VIDEOVideo
Pro pacienty
EDUKACEEdukace
AktualityAktuality
OdkazyOdkazy
VIDEOVideo
SDRU®ENÍSdružení pacientů

Léky teplota nachlazení 2010

20.02.10

Predikce počtu nádorových onemocnění r. 2010 -2011

GIT malignity 

Zhoubné nádory kolorekta


Urologické malignity

Zhoubný nádor ledvin
Zhoubný nádor prostaty
Zhoubné nádory varlat

Kolorektální karcinom statistika


Základní epidemiologické charakteristiky nádorů CRC v ČR1
Parametr
Pohlaví
Diagnóza
C18
C19
C20
C21
C18-C21
Incidence
Počet / 100 tis. obyvatel
(rok 2006)
Muži:
50,3
11,4
28,9
0,6
91,3
Ženy:
38,3
8,5
13,2
1,5
61,5
Absolutní počet nových onemocnění
(rok 2006)
Muži:
2 530
573
1 455
32
4 590
Ženy:
2 013
449
697
79
3 238
Podíl ze všech malignit
(rok 2006)
Muži:
7,0 %
1,6 %
4,0 %
0,1 %
12,8 %
Ženy:
6,2 %
1,4 %
2,2 %
0,2 %
10,0 %
Trend za období 1995–2006
Muži:
+ 33 %
+ 9 %
+ 17 %
- 11 %
+ 24 %
Ženy:
+ 8 %
- 4 %
+ 5 %
+ 71 %
+ 6 %
Typický věk nemocných
(25% - 75% percentil)
Muži:
61-76 let
60-75 let
58-74 let
55-74 let
60-75 let
Ženy:
63-79 let
61-78 let
61-78 let
55-76 let
62-79 let
Výskyt muži : ženy

1,3 : 1
1,4 : 1
1,9 : 1
0,6 : 1
1,4 : 1
Mortalita
Úmrtí / 100 tis. obyvatel
(rok 2006)
Muži:
27,8
6,6
13,7
0,7
48,7
Ženy:
20,6
4,6
7,2
0,6
33,0
Podíl na celkové mortalitě
(rok 2006)
Muži:
2,7 %
0,6 %
1,3 %
0,06 %
4,6 %
Ženy:
2,1 %
0,5 %
0,7 %
0,06 %
3,4 %
Trend za období
1995 – 2006

+ 5 %
- 1 %
- 5 %
- 14 %
+ 1 %
1Celková epidemiologická zátěž, data zahrnují všechny záznamy o kolorektálním karcinomu včetně jeho záchytu jako dalšího primárního nádoru u téhož člověka


zdroj: kolorektum.cz

C20 svod.cz

Zdraví v číslech

Incidence nádorů 2007
(zdroj.svod.cz)


Spotřeba léčiv 


Zdravotnické ročenky ÚZIS
Onkologie obecně

  Onkologie dle diagnóz

  Odkazy


     

   Translate

   Antitrombotika dnes

   Antitrombotika dnes | proLékaře.cz : Antitrombotika dnes | proLékaře.cz