29.03.10

Port- VZP kódy

Jehla portální Surecan       
sk.83  kod 0029763


Jehla portální                       
sk.83  kod 0029764


JEHLA PORTÁLNÍ HUBEROVA JETCAN
0046677
0046678Penis anatomie

Anatomie penisu 

The Lupa Project (4) And the PENIS structure
The Lupa Project (4) And the PENIS structure (Photo credit: [xinita.org])

Enhanced by Zemanta

Cévní vstupy anatomie

Periferní přístup
Odkazy

Comparing short peripheral cannula insertion sites

Centrální přístupOdkazy


Ultrasound-Guided Central Venous Access

Žilní kanyla krátká

Indikace

 • očekávaná doba použití cévního vstupu max. 6 -7 dnů
 • dle podané látky 
  • osmolalita látky méně než  600 mOsm/L (uvádí se i  850 mOsm/L)
  • pH mezi  5-9
  • nesmí jít o látky Volba kanylyBarevné rozlišení velikostí
Velikost/Size14G16G18G20G22G24G
Barva/ColorOranžováŠedáZelenáRůžováModráŽlutá


 • pro rychlé pfievody plné krve nebo krevních sloÏek kanyly 14-16G
 • pro rychlé přievody velkých objemů tekutin nebo tekutin s vysokou viskozitou kanyly 17G
 • pro chirurgické a jiné pacienty léãené velkými objemy krevních složek či tekutin kanyly 18G
 • dlouhodobá medikace , či příjem tekutin  2-3 l  20G
 • onkologie,dlouhodobé,tenké žíly 22G
 • pediatrie , tenké žíly 24G

Výměna

 • za 96 hodin ( výjímečně déle)

Ošetřování


Guidelines
Komplikace


ČlánkyPéče o periferní žilní vstupy na vybraných pracovištích FN Brno
Bakalářská práce,2006,Viktor KomínekOdkazy

Propedeutika

Digital rectal exam; drawing shows a side view...
Vyšetření hlavy
Vyšetření hlavové nervy
Vyšetření dutiny ústní,ucha,nosu , krku
Vyšetření ramene
Vyšetření hrudníku
Vyšetření hrudníku poslech
Vyšetření srdce
Vyšetření prsů
Vyšetření břicha
Neurologické vyšetření
Krajiny HK


dále také 
Klinické příznaky
Enhanced by Zemanta

08.03.10

Avokádo

Nutriční hodnoty


energie 100g  670-925 kJ (220 kcal)
živiny na 100g tuky 23.5 g bílkobviny 1.9 g sacharidy  0,4g, vláknina  6,3g
1 plod váží cca  150 – 350 gramů


200g avokádo má  cca  je kolem 1560 kJ a obsah tuku v tomto množství je kolem 39 g.


Výživové prvky/100g


Tuky 


 • mononenasycené mastné kyseliny  9,8g
 • polynenasycené mastné kyseliny                     1,82g

  tuky význam pro snižování hladiny cholesterolu.-7denní spotřeba stravy bohaté na avokádo, u pacientů s hypercholesterolemií prokázala 17% snížení celkové hladiny cholesterolu v séru., 22% pokles  LDL  a triglyceridů a 11% zvýšení HDL  v krvi. 
Bíllkoviny
Draslík 485 mg (10%)
Vítamín E 
Karoteny
Vitamín  B1  0.067 mg (5%)
Vitamn B6   0.130 mg (9%)
Vitamín B3 1.738 mg (12%)
Vitamín B5 1.389 mg (28%)
Foláty 81 μg (20%)
Vitamín C 10 mg (17%)
Calcium 12 mg (1%)
Železo 0.55 mg (4%)
Magnézium 29 mg (8%)
Phosphor 52 mg (7%)
Zinek 0.64 mg (6%)


* v závorce % denního přísunu

Anémie

Odkazy na články


Články , které zaujaly


Nemoci, které bolí kapsu 

08.03.2010 09:11
Zdroj: Týden
Autor: Veronika Rodriguez

Levný lék čekal přes rok na razítko

05.03.2010 08:03
Zdroj: LN
Autor: Adéla Čabanová

Pacienti se bijí za právo na ochranu osobnosti

07.03.2010 10:58
Zdroj: LN
Autor: Adéla Čabanová, Josef Kolina


06.03.10

Vápníkpoznámky

Lidské tělo obsahuje 

 • 1–2 kg kalcia, z toho 99 % je obsaženo v kostech, zbývající 1 % v extracelulární a intracelulární tekutině. 
 • V krvi je 45 % kalcia vázáno 
  na plazmatické proteiny, především albumin, 10 % se vyskytuje v komplexech (bikarbonát, fosfát, citrát) a zbývajících 45 % je volný, biologicky aktivní kalciový iont. 

 • Poměr mezi ionizovaným a celkovým kalciem je významně ovlivňován i změnami acidobazické rovnováhy. Mezi kostní tkání a extracelulární tekutinou se denně vymění 12 mmol kalcia. 

 • Intracelulární obsah kalcia je trvale udržován na velmi nízkých hladinách (0,1–10 µmol/l), zatímco v extracelulární tekutině je koncentrace kolem 5 mmol/l.přijem
perorálně za optimálních podmínek v denní dávce okolo 1 g u dospělého

resorpce se 
fyziologicky pohybuje okolo 25-40 % (za určitých okolností i více).

Převážně aktivní resorpce

 • probíhá v duodenu a horních oddílech tenkého střeva (v jejunu),pasivně pak v nižších oddílech tenkého střeva

 • (v ileu) a v tlustém střevě


Rozdíl resorpce a sekrece na úrovni střeva se pohybuje okolo 100 mg a tento rozdíl není významně omezen ani u lidí, kteří podstoupili • resekční výkon na střevě za předpokladu, že délka resekovaného střevanepřesáhla 1 metr.

 • Daleko závažnější důsledky pro resorpci vápníku mají resekční výkony na žaludku — mohou totiž stát v řadě případů za deficitem vápníku v organizmu i za rozvojem osteoporózy.

 • Rostoucí věk významně zvyšuje výskyt atrofie žaludeční sliznice a snižuje současně resorpční plochu střevní.


Faktory ovlivňující resorpci ze střeva


 • genetika, známá je hypercalciurie spojená se zvýšenou resorpcí ve střevě
 • věk — u rostoucích dětí je popisována resorpce až 75 %.
 • pH, za kterého se resorpce vápníku uskutečňuje — alkalické pH významně zvyšuje resorpci. To se ale může nepříznivě projevit v čase léčby gastroduodenálních peptických lézí „bikarbonátem", kdy zvýšená resorpce může přejít až k hyperkalcemii s metabolickou alkalózou. Alkalóza v krvi pak vede ke zvýšenému navazování vápníku na přítomné bílkoviny, čímž se významně snižujevolný — ionizovaný vápník.


  Přesto, že celková koncentrace vápníku zůstává nezměněna,tento stav vede k sekreci parathormonu, kterýstimuluje syntézu 1,25 (OH)2D3 kalcitriolu, což vede k dalšímu zvyšování resorpce vápníku ze střeva. Za této situace pomůže acidifikace prostředí střevního lumen. • Autonomní nervový systém. Parasympatikus zvyšuje sekreci trávicích šťáv
 • Sacharidy zvyšují resorpci vápníku
 • Lipidy snižují resorpci vápníku v důsledku tvorby nerozpustných mýdel ,ale například mastné kyseliny s krátkým uhlíkatým řetězcem (octová, propionová, máselná, které vznikají v tlustém střevě fermentací vlákniny) zvyšují resorpci v důsledku facilitované resorpce.
 • Vláknina: obecně snižuje resorpci vápníku
 • Estrogeny:  Zatímco estrogeny resorpci vápníku zvyšují, vitamin D kromě zvýšené resorpce mění i fluiditu plazmatické membrány intestinálních epiteliálních buněk. Estrogeny, přesněji jejich pokles u dospělých žen ve fertilním věku, se mají za jeden z projevů


  premenstruálního symptomu a doporučuje se proto v tomto období podávání vápníku společně s D vitaminem na potlačení projevů
  premenstruálního syndromu
 • Glukokortikoidy:  významně snižují resorpci vápníku ze střeva, i když záleží na místě resorpce — u distálních partiích  střeva byl naopak popsán zvýšený transport přes střevní sliznici
 • Růstový hormon zvyšuje resorpci vápníku,protože současně stimuluje tvorbu kalcitriolu.
 • Inzulin. Se zvyšující se koncentrací inzulinu v krvi se zvyšuje resorpce vápníku ze střeva.
 • Hormony štítné žlázy. U hyperthyreoidizmu byla popsána snížená resorpce vápníku,u hypothyreoidizmus nebyly popsány žádné
  změny v resorpci vápníku ze střeva.
 • Další hormony. Prokázaná zvýšená resorpce ze střeva byla u prolaktinu a serotoninu.
 • Nutriční faktory. Byla prokázána negativní korelace mezi množstvím přijaté vlákniny i alkoholu
  ve vztahu k resorpci vápníku ze střeva.
 • Hořčík je vstřebáván ze střeva v závislosti na vápníku, přičemž jeho resorpce není vázána  na přítomnost kalcitriolu. Pokud se nejedná  významně zvýšenou dávkou (násobky dávky doporučené), pak hořčík prakticky neovlivní resorpci vápníku. • Fosfor. Fosforu se nedoporučuje přijímat více, jak dvojnásobné množství doporučené denní dávky vápníku

káva — dva šálky kávy denně by měly být bez významného účinku na resorpci vápníku.Předpokládá se, že káva ovlivní resorpci vápníku, je-li přijímána v množství vyšším jak 1 litr denně.

vylučování vápníku ledvinami:
 • pouze ionizovaný vápník je filtrovatelný

Udržování homeostázy vápníku je dáno • aktivitou buněk osteoklastů, které kost resorbují a zvyšují tak koncentraci vápníku v séru a současnou aktivitou jiných buněk — • osteoblastů,které se podílejí na novotvorbě kostní hmoty, čímž koncentraci vápníku v séru snižují.
Po stránce hormonální se jedná o vyváženou regulaci kalcitoninu, parathormonu  vitaminu D — kalcitriolu za spoluúčasti střeva,ledviny i kosti, které mohou jako orgány dohromady i každý zvlášť tuto homeostázu vápníku udržovat
Pro udržení rovnoměrného a vyváženého stavu metabolizmu vápníku je velice důležitá pravidelná a přiměřená fyzická zátěž organizmu, která nejenom zlepšuje prokrvení splanchnické oblasti
při vzestupu pH dochází například k významnému poklesu ionizovaného kalcia, který se může projevit až tetanií.
Dojde-li naopak k posunu acidobazické rovnováhy na stranu kyselou, schopnost vázat ionizovaný vápník na karboxylovou skupinu proteinů se snižuje.Hypokalcemie pod 2,13 mmol/l


Klinika


CAVE- masivní transfúze,operace v mimotělním oběhu,hypoparathyreoidismus,nedostatek vit.D

 • zvýšená neuromuskulární dráždivost • parestezie v prstech a kolem úst, celková slabost, • průjem, ztráta hmotnosti, • bolesti břicha, bolest kostí, bolest hlavy,závratě • suchá pokožka
  laryngospasmus
Th:  – pomalá aplikace 10 ml 10% kalcium glukonicum
 

Osteoporóza • se vyznačuje nejenom ztrátou kostní hmoty ale i její strukturální změnou. • aktivita osteoblastů, která je zodpovědná za výstavbu kostní hmoty, je nedostatečná a proto i za fyziologického příjmu kalcia se může osteoporóza objevit.

Osteomalacie
Jedná se o onemocnění s patologickou výstavbou kostí a patologickým metabolizmem kostí, které je způsobeno deficitem vitaminu D nebo rezistencí na tento vitamin, jež se projeví klinicky jako nedostatek vápníku. Znamená to,že

Výživa učebnice


Klinická dietologie

 Od autorů: Štěpán Svačina a kolektiv

Výživa v intenzivní péči

 Od autorů: Zdeněk Zadák
Gastroenterologie a hepatologie - učebnice

 Od autorů: Aleš Žák

Gastroenterologie a hepatologie pro zdravotní sestry

 Od autorů: Karel Lukáš


Výživa knihy


Zdravá výživa


Od autorů: Václava Kunová
Zdravá výživa a hubnutí v otázkách a odpovědích


Od autorů: Václava KunováZdravá výživa pro každý den


Od autorů: Jan Piťha, Rudolf Poledne a kolektiv
Výživa pro dokonalou kondici a zdraví

Od autorů: Petr Fořt
Sto potravin pro zdraví

Od autorů: Siegfried SchlettTranslate

Antitrombotika dnes

Antitrombotika dnes | proLékaře.cz : Antitrombotika dnes | proLékaře.cz