24.07.10

DCIS

duktální karcinom in situ   MKN  D05


Definice
proliferace maligních epitelových buněk bez známek invaze do bazální membrány


Výskyt
cca 20–30 % všech mammograficky diagnostikovaných karcinomů. 


Charakteristika poznámky


  • mamograficky charakter mikrokalcifakcí ( pozn. mikrokalcifikace sledování v intervalu 8-12 MĚSÍCŮ)
  • oproti lobulárnímu Cis ca předstupeň invazivního karcinomu ( LCIS zvrat v 1%, DCIS 30%)
  • DCIS má silnou tendenci recidivovat i po 15 letech a polovina recidiv jsou již invazivní karcinomy


Prognostická kritéria


Klasifikace s predikcí rizika recidivy  Van-Nuys Prognostic Index.
Van Nuys Prognostic Classification:

    • Group 1 Non-high nuclear grade without necrosis
    • Group 2 Non-high nuclear grade with necrosis
    • Group 3 High nuclear grade with or without necrosis

Van Nuys Prognostic Index (VNPI) Scoring Index
Parameter1 Point2 Points3 Points
Van Nuys ClassificationGroup 1Group 2Group 3
Clear Margin> or = 10 mm1-9 mm<1 mm
Lesion Size< or = 15 mm16-40 mm> 41 mm

Final Score
Group 13 - 4 points3.8% Recurrence93% 8 year disease free
Group 25 - 7 points11.1% Recurrence84% 8 year disease free
Group 38 - 9 points26.5% Recurrence61 % 8 year disease freezdroj:wikibooks


pojmy:


Multicentricita,  vzdálenost 4 cm mezi dvěma ložisky DCIS. 
Multifokalita -  diskontinuální šíření, přičemž vzdálenost ložisek nepřesahuje 1 
cm. 
Riziko okultní invaze se zvětšuje s velikostí ložiska. Při velikosti ložiska DCIS nad 5 cm, 
nalezneme invazi v 59% případů. U hmatných lézí je riziko invaze rovněž zvýšeno.

Články,knihy

Antimalarikum chlorochin jako možný nový lék na specifický typ rakoviny prsu
Zhoubný nádor prsu edukace

Jste ohrožena nádorem prsu - kalkulátor rizika vzniku


18.07.10

Olanzapine Combats Chemo-Induced Nausea, Vomiting - OncologySTAT

Olanzapine Combats Chemo-Induced Nausea, Vomiting - OncologySTAT


Elsevier Global Medical News. 2010 Jul 12, S London


CHICAGO (EGMN) - Olanzapine, an atypical antipsychotic used in the treatment of schizophrenia and other psychiatric disorders, may also have a role in the management of chemotherapy-induced nausea and vomiting, a randomized phase III trial found.

Nystatin pro p.o. použití
Další Rp.

Nystatini  2 000 000 IU
Metylcellulosi  0.3
Glyceroli 85% 0.6
Ag.purif ad 20.0
M.f. susp.
D.S. 3-6x denně 0,5- 1,0 ml

14.07.10

Statins and Prostate Cancer Recurrence: RCT Now Needed, Say Experts

It's time for a randomized trial to evaluate the effect of statins on outcomes in men with prostate cancer undergoing treatment, say experts in the field.


The calls for a prospective trial have been prompted by retrospective observational trials that have shown a significant reduction in the risk for biochemical recurrence in men treated for the disease who were also taking statins. Two such studies have been published recently.

Neuroanatomy

Vědci zjistili, proč je rakovina močového měchýře tak agresivnímočového měchýře je často velmi agresivní a šíří se do dalších orgánů bez ohledu na léčbu. Vědci z americké Jeffersonovy univerzity nedávno objevili specifický protein, který se podle nich významně podílí na smrtící povaze tohoto nádoru.

Invazivní nádory napadají zdravé buňky

Nádorové buňky se dokážou nejenom rychle množit, ale umí také pronikat do cizích tkání mezi jiné buňky, které pak obírají o výživu a životní prostor. Této vlastnosti pronikat mezi jiné buňky, vítězit nad nimi a ničit je se říká invazivita. Odborníci z Jeffersonovy univerzity mají nyní za to, že se jim podařilo identifikovat protein zodpovědný za mimořádnou invazivitu karcinomu močového měchýře. Tento protein je označován zkratkou IGF-IR (insulin-like growth factor receptor I). Pokud by se vědcům podařilo vyřadit tento protein z funkce, znamenalo by to velký pokrok v léčbě karcinomu močového měchýře.......

Skeletotopie

- ae, f. (l. sceletum kostra, ř. topos místo) skeletotopie, určování polohy orgánu průmětem na okolní části kostryjícen
obratel C6 a dolní okraj prstencové chrupavky — obratel Th 11
žaludek
trigonum Labbéi (ohraničeno: transpylorickáAddisonova čára /=spojnice chrupavek 9. žeber obou stran/, spojnice chrupavky 9. žebra vpravo a 8. vlevo, levý žeberní oblouk)
appendix vermiformis
odstup ze slepého střeva —McBurneyův bod na Monroově čáře spina iliaca anterior 6cm od trnu
positio pelvina — Lanzův bod (na interspinální čáře) v 1/3 čáry od pravého trnu
pancreas
caput pancreatis — duodenální okénko na těle L2, jenž obtáčí střevo zleva
duodenum
papilla duodeni major Vateri — Désjardinůvpankreatický bod (na spojnici vrcholu axilla dextra a umbilicus) 6-7 cm od pupku
játra
pravá brániční klenba + bezejmenný trojúhelník kraniálně od Labbéova (ohraničen: spojnice chrupavek 9. žebra vpravo a 8. vlevo, oba žeberní oblouky s vrcholem u processus xiphoideus sterni)
žlučník
spojnice medioklavikulární čáry a pravého žeberního oblouku
slezina
levá brániční klenba — laterálně od medioklavikulární čáry, v rozsahu 9.-11. žebra /osa probíhá podél 10. žebra/
ledvina
hilum renale — tělo obratle L1 (pravá o 1/2 obratle níže)
ledvinná pánvička
hrot processus costalis L1 (pravá o 1/2 obratle níže)
močový měchýř
prázdný orgán je celý skryt za symphysis pubica
pleura
ventrální hranice:
cupula pleurae — fossa supraclavicularis minor
odtud se pleura sbíhá za art. sternoclaviclaris a dále k 2. art. sternocostalis — area interpleuralis superior
o 2. ke 4. žebru svisle za sternem
od 4. žebra se hranice rozbíhají: pravá svisle za sternem až k 6. art. sternocostalis, levá se vyklenuje laterálně k chrupavce 6. žebra — area interpleuralis inferior
od 6. žebra se dále rozbíhají a kříží jednotlivé čáry
7. žebro — medioklavikulární čára
8. žebro — přední axilární čára
9. žebro střední axilární čára
10. žebro — zadní axilární čára
11. žebro — skapulární čára
12. žebro (často až 2 cm pod ním) — paravertebrální čára (nejnižší místo)
dorzální hranice:
paravertebrální čára C7-Th12 (vpravo se mezi Th 4-12 zasunuje mezi obratle a jícen přes střední čáru)
plíce
apex = cupula pleurae
přední hranice — při vdechu shodná, při výdechu o něco laterálněji
dolní hranice — o 1-2 mezižebří výše
nejnižší místo je laterálně od skapulární čáry
srdce v osrdečníku
vlevo nepřesahuje medioklavikulární čáru, vpravo parasternální
hrot — 5. mezižebří mediálně od medioklavikulární čáry
poslechová místa:
valva aortae — 2. mezižebří vpravo u sterna
valva pulmonalis — 2. mezižebří vlevo u sterna
valva tricuspidalis — 5. mezižebří vlevo u sterna
valva bicuspidalis — 5. mezižebří navnitř od medioklavikulární čáry


Dermatomy

Klinické postupy


13.07.10

Léčba, která je tabu


3.07.2010 08:59
Zdroj: MfD
Autor: Lenka Petrášová
Předloni získal Nobelovu cenu virolog Luc Montagnier, objevitel viru HIV v krvi, jehož práce mimo jiné odhalují, jak si za pomoci elektromagnetických signálů předávají informace patogenní bakterie a DNA organismu. Toho využili zastánci homeopatie v argumentaci o účinnosti homeopatik.

10.07.10

Škrábnutí a konec kariéry sestry


07.07.2010 07:46
Zdroj: Euro
Autor: , Alexandra Bartoňová
Bezpečnostní prostředky používá jen zhruba 40 procent českých nemocnic. Pouze 54 procent personálu při jednotlivých výkonech používá ochranné rukavice. A o nové evropské směrnici, jež zvyšuje ochranu pracovníků ve zdravotnictví a kterou má do roku 2013 zavést i Česko, se mnoho neví.

01.07.10

Zhoubný nádor žaludku - novinky
Oncology STAT

Zhoubný nádor močového měchýře - novinky
Doctorś Guide


Oncology STATUklízení chrání před rakovinou prsu, ukázal průzkumŽeny, které "cvičí" hlavně se smetákem, vysavačem a prachovkou, předcházejí rakovině účinněji než ty, které se aktivně věnují sportu.

Translate

Antitrombotika dnes

Antitrombotika dnes | proLékaře.cz : Antitrombotika dnes | proLékaře.cz