29.09.10

Small HER2-positive, node-negative breast cancer: who should receive systemic adjuvant treatment? — Ann Oncol

Small HER2-positive, node-negative breast cancer: who should receive systemic adjuvant treatment? — Ann Oncol

pozn.: • zvážit adj. léčbu u HER2-pozitivních nádorů pT1bpN0
 • Dostupné údaje jasně dokládají podstatný rozdíl v riziku relapsu a mezi pT1b HER2-pozitivních nádorů pT1a.
 • .Současné údaje ukazují, že spíše biologie nádoru (proliferace a grade), než jeho nepřesná velikost je přesnějším prediktorem pro posouzení míry rizika u těchto malých HER2-pozitivních nádorů.
 • Autoři tedy doporučují aby v rámci rozhodování ohledně adjuvantní léčby byly tyto faktory zahrnuty jako doplnění k velikosti tumoru u pacientů s HER2-pozitivní nádory
 • Hodnota receptoru stavu hormon je stále kontroverzní a ne velmi užitečný, protože ve většině studií receptor hormonu byl stav bez jakéhokoli vlivu na riziko recidivy v malých HER2-pozitivních nádorů. Individuální adjuvantní léčbě je třeba zvažovat přínosy a rizika léčby riziko recidivy a úmrtí na rakovinu prsu

Thyroid Gland: Revised Guidelines for the Management of Thyroid Cancer: Abstract and Introduction

Thyroid Gland: Revised Guidelines for the Management of Thyroid Cancer: Abstract and Introduction

Resveratrol May Slow Aging in Humans

Resveratrol May Slow Aging in Humans

FDA Approves High-Dose Fulvestrant for Refractory Metastatic Breast Cancer

FDA Approves High-Dose Fulvestrant for Refractory Metastatic Breast Cancer

Dramatic 50% Rise in Esophageal Cancer in British Men

Dramatic 50% Rise in Esophageal Cancer in British Men

Preventivní prohlídky

Pro děti a dorost


Pro dospělé


pozn.


PRAKTICKÝ LÉKAŘ • PL 1x za 2 roky
 • EKG od 40 ti let1x za 4 roky ( pokud pacient nemá hypertezi, a není pro ni dispenzarizován u jiného specialisty)
 • V 18, 30, 40, 50 a 60 letech vyšetření tuků
 • V 18 letech a dále pak od 40 let ve dvouletých intervalech se provádí i kontrola glykemie 
 • od 50 let se provádí preventivní vyšetření na přítomnost krve ve stolici (od 50 do dovršení 55 let v jednoročním intervalu a od věku 55 let ve dvouletém intervalu. Pacientovi ve věku od 55 let se jako druhá varianta screeningu kolorektálního karcinomu nabízí možnost provedení tzv.primární screeningové kolonoskopie (endoskopické vyšetření střev), a to v intervalu 10 let)
 • od 45 let mammografie (1xza 2 roky)
GYNEKOLOG

 • od 15 ti let 1x za 1 rok
STOMATOLOG

 •  od 18 let provádí preventivní prohlídkajedenkrát ročně, u těhotných žen dvakrát v průběhu těhotenství.

Breast Cancer Predisposition Syndromes - OncologySTAT

Breast Cancer Predisposition Syndromes - OncologySTAT

RCA1 and BRCA2 are the genes most commonly associated with inherited breast cancer; however, mutations in TP53 and PTEN cause Li-Fraumeni syndrome and Cowden syndrome, respectively, both of which are associated with high lifetime risks of breast cancer.


pozn:
COWDENŮV SYNDROM
LI-FRAUMENI SYNDROM

Pleural Metastases as a Unique Entity With Dismal Outcome of Head and Neck Squamous Cell Carcinoma - OncologySTAT

Pleural Metastases as a Unique Entity With Dismal Outcome of Head and Neck Squamous Cell Carcinoma - OncologySTAT

In the first study to explore the prognosis related to pleural metastases from head and neck squamous cell carcinoma, this retrospective analysis confirmed shorter survival than with other metastases. More aggressive treatment may be warranted.

Adjuvant Chemotherapy With Fluorouracil Plus Folinic Acid vs Gemcitabine Following Pancreatic Cancer Resection - OncologySTAT

Adjuvantní chemoterapie s fluorouracilem vs Plus folinovou Gemcitabin Po resekcí pankreatu - OncologySTAT

The results of this study, the largest to date on adjuvant therapy for pancreatic cancer, indicated that gemcitabine did not improve survival compared with fluorouracil plus folinic acid in patients with resected tumors.

28.09.10

Týden.cz | Nádorů v Česku přibývá. Kdy se budou léčit jako angína?

Týden.cz | Nádorů v Česku přibývá. Kdy se budou léčit jako angína?

Rok 2010 přinese české onkologii nechtěná historická prvenství - u svého lékaře si špatnou zprávu vyslechne šestasedmdesát tisíc lidí a na nádorová onemocnění zemře sedmadvacet tisíc Čechů.

Poruchy spánku v ordinaci praktického lékaře | časopisy ČLS JEP | proLékaře.cz

Poruchy spánku v ordinaci praktického lékaře | časopisy ČLS JEP | proLékaře.cz

Kolostomie

vývod tlustého střeva


Novinky 2010


Dansac Nova Life F
Welland  FlairXtra

Odkazy

Starting Chemotherapy: 15 Nutrition Tips

Starting Chemotherapy: 15 Nutrition Tips

Acetocaustin - aplikace | Lecbabradavic.cz

Acetocaustin - aplikace | Lecbabradavic.cz

Léčba bradavic Medicabáze.cz

Medicabáze.cz - váš online lékařský slovník - Detail hesla

21.09.10

Dostanou "chamtiví doktůrci" přes prsty?

MEDICAL TRIBUNE CZ > Zprávy


20.09.2010 10:11
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: MUDr. Jiří Štefánek
"Akce Děkujeme, odcházíme má v současných podmínkách dobrou šanci na úspěch. Vzhledem k tomu, že informační kampaň všech zúčastněných stran se začíná přiostřovat, rád bych si položil a současně zodpověděl několik důležitých otázek," píše v komentáři MUDr. Jiří Štefánek...

Translate

Antitrombotika dnes

Antitrombotika dnes | proLékaře.cz : Antitrombotika dnes | proLékaře.cz