Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z září, 2010

Small HER2-positive, node-negative breast cancer: who should receive systemic adjuvant treatment? — Ann Oncol

Small HER2-positive, node-negative breast cancer: who should receive systemic adjuvant treatment? — Ann Oncol

pozn.:zvážit adj. léčbu u HER2-pozitivních nádorů pT1bpN0Dostupné údaje jasně dokládají podstatný rozdíl v riziku relapsu a mezi pT1b HER2-pozitivních nádorů pT1a..Současné údaje ukazují, že spíše biologie nádoru (proliferace a grade), než jeho nepřesná velikost je přesnějším prediktorem pro posouzení míry rizika u těchto malých HER2-pozitivních nádorů.Autoři tedy doporučují aby v rámci rozhodování ohledně adjuvantní léčby byly tyto faktory zahrnuty jako doplnění k velikosti tumoru u pacientů s HER2-pozitivní nádoryHodnota receptoru stavu hormon je stále kontroverzní a ne velmi užitečný, protože ve většině studií receptor hormonu byl stav bez jakéhokoli vlivu na riziko recidivy v malých HER2-pozitivních nádorů.Individuální adjuvantní léčbě je třeba zvažovat přínosy a rizika léčby riziko recidivy a úmrtí na rakovinu prsu

Preventivní prohlídky

Pro děti a dorost


Pro dospělé


pozn.


PRAKTICKÝ LÉKAŘPL 1x za 2 rokyEKG od 40 ti let1x za 4 roky ( pokud pacient nemá hypertezi, a není pro ni dispenzarizován u jiného specialisty)V 18, 30, 40, 50 a 60 letech vyšetření tukůV 18 letech a dále pak od 40 let ve dvouletých intervalech se provádí i kontrola glykemieod 50 let se provádí preventivní vyšetření na přítomnost krve ve stolici (od 50 do dovršení 55 let v jednoročním intervalu a od věku 55 let ve dvouletém intervalu. Pacientovi ve věku od 55 let se jako druhá varianta screeningu kolorektálního karcinomu nabízí možnost provedení tzv.primární screeningové kolonoskopie (endoskopické vyšetření střev), a to v intervalu 10 let)od 45 let mammografie (1xza 2 roky)GYNEKOLOG
od 15 ti let 1x za 1 rokSTOMATOLOG
od 18 let provádí preventivní prohlídkajedenkrát ročně,u těhotných žen dvakrát v průběhu těhotenství.

Breast Cancer Predisposition Syndromes - OncologySTAT

Breast Cancer Predisposition Syndromes - OncologySTAT

RCA1 and BRCA2 are the genes most commonly associated with inherited breast cancer; however, mutations in TP53 and PTEN cause Li-Fraumeni syndrome and Cowden syndrome, respectively, both of which are associated with high lifetime risks of breast cancer.


pozn:
COWDENŮV SYNDROM
LI-FRAUMENI SYNDROM

Pleural Metastases as a Unique Entity With Dismal Outcome of Head and Neck Squamous Cell Carcinoma - OncologySTAT

Pleural Metastases as a Unique Entity With Dismal Outcome of Head and Neck Squamous Cell Carcinoma - OncologySTAT

In the first study to explore the prognosis related to pleural metastases from head and neck squamous cell carcinoma, this retrospective analysis confirmed shorter survival than with other metastases. More aggressive treatment may be warranted.

Adjuvant Chemotherapy With Fluorouracil Plus Folinic Acid vs Gemcitabine Following Pancreatic Cancer Resection - OncologySTAT

Adjuvantní chemoterapie s fluorouracilem vs Plus folinovou Gemcitabin Po resekcí pankreatu - OncologySTAT

The results of this study, the largest to date on adjuvant therapy for pancreatic cancer, indicated that gemcitabine did not improve survival compared with fluorouracil plus folinic acid in patients with resected tumors.

Dostanou "chamtiví doktůrci" přes prsty?

MEDICAL TRIBUNE CZ > Zprávy


20.09.2010 10:11
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: MUDr. Jiří Štefánek "Akce Děkujeme, odcházíme má v současných podmínkách dobrou šanci na úspěch. Vzhledem k tomu, že informační kampaň všech zúčastněných stran se začíná přiostřovat, rád bych si položil a současně zodpověděl několik důležitých otázek," píše v komentáři MUDr. Jiří Štefánek...