30.10.10

Blokátory kalciových kanálů


Farmakoterapie -kardiovaskulární systém

ATC  (Anatomicko-Terapeuticko-Chemický klasifikační systém) C: Kardiovaskulární systém

 SUKL

± C01: Kardiaka
± C02: Antihypertenziva
± C03: Diuretika
± C04: Periferní vazodilatancia
± C05: Vazoprotektiva, venofarmaka
± C07: Beta-blokátory
± C09: Léčiva ovlivňující renin-angiotenzinový systém
± C10: Léčiva ovlivňující hladinu lipidů

Zaostřeno na diagnostiku akutní plicní embolie

MEDICAL TRIBUNE CZ > Zprávy

- Mortalita nerozpoznané APE je zhruba 30 %, rozpoznané přibližně 8 %, tedy méně než třetinová

- Objevují se však nové biomarkery, které mají potenciál tento prostor obsadit, především jde o vysoce senzitivní troponin T.
Ten prokazuje značnou pozitivní prediktivní hodnotu a stoprocentní negativní prediktivní hodnotu. "Zatím jde však jen o jednu práci a čekáme na potvrzení jejích závěrů,"

- Lékem volby je nyní altepláza, k přípravkům, jež stojí na prahu praktického využití, patří například retepláza a tenektepláza.

29.10.10

Děkujeme,odcházíme

Fyziologická regulační medicína

inovativní přístup založený na obnově fyziologického stavu nemocného organismu za pomoci stejných biologicky aktivních molekul, které jsou přítomny v lidském těle a které kontrolují a řídí fyziologické funkce u zdravého jedince.  více

Odkazy


Samoléčení .czMojeMedicina

Multimediální lékařský portál MojeMedicína.cz slouží lékařům, studentům, pacientům a jejich blízkým a široké veřejnosti. Je budován a provozován v rámci  projektu SCCORE. Projekt tvoří dvě složky, jmenovitě lékařský multimediální portál MojeMedicína, na kterém se právě nacházíte, a Lékařská videokonferenční síť SCCORE, jejíž rezervační systém je součástí portálu

Evolucí pošpiněný folikuly stimulující hormon

MEDICAL TRIBUNE CZ > Zprávy

Francouzští vědci zaměřili svůj výzkum na folikuly stimulující hormon (FSH) a zjistili, že buňky cévního zásobení některých tumorů nesou na svém povrchu receptory pro tento hormon. Práce publikovaná recentně v prestižním odborném časopisu the New England Journal of Medicine tak ukazuje možný směr vývoje nových onkologik v nedaleké budoucnosti.


Indikujete výkon s myšlenkou na právníka?

MEDICAL TRIBUNE CZ > Zprávy


Indikujete výkon s myšlenkou na právníka?

Medical Tribune 24/2010
24.10.2010 09:54
Zdroj: Medical Tribune
Autor: red
V americkém zdravotnictví je běžná tzv. defenzivní medicína, kdy lékaři indikují zbytečné výkony z obavy z případného soudního sporu. U nás sice tlak právníků není tak silný, defenzivní medicína je však i zde jednou z příčin zbytečných ztrát zdrojů, nehledě na zátěž pacientů. Hranice mezi pečlivostí a neochotou nést zodpovědnost je přitom velmi tenká. Jak moc tento alibistický přístup váš obor zatěžuje a v jaké situaci je u vaší specializace typický?

28.10.10

National vaccines Examiner - Healthcare | Examiner.com

National vaccines Examiner - Healthcare | Examiner.com

Norma is a freelance writer dedicated to providing complete and current information regarding all aspects of the vaccination controversy. She strongly believes every person has the right to know the risks and benefits of vaccines prior to consenting to any innoculation. Her mission is to provide that information in a clear, concise, easy to understand format.

Dezinfekce rukou

24.10.10

Bevacizumab Adds Little to Adjuvant Chemo for Colon Cancer

Bevacizumab Adds Little to Adjuvant Chemo for Colon Cancer

Adding the anti-VEGF monoclonal antibody bevacizumab to state-of-the-art adjuvant chemotherapy for stage II or III colon cancer does not improve disease-free survival, according to a report in the Journal of Clinical Oncology online October 1.

Modified GEMOX Improves Survival in Unresectable Gallbladder Cancer

Modified GEMOX Improves Survival in Unresectable Gallbladder Cancer

GEMOX regimen, consisting of gemcitabine 900 mg/m2 and oxaliplatin 80 mg/m2 IV on days one and eight every three weeks for a maximum of six cycles.

Fish-Filled Diet May Cut Prostate Cancer Mortality

Fish-Filled Diet May Cut Prostate Cancer Mortality

Eating lots of fish may not protect men from prostate cancer but it could reduce their risk of dying from it, a new review of the medical literature suggests.

Antidiuretický hormon ADHFaktory ovlivňující sekreci a/nebo uvolnění ADH


Související odkazy 


- SIADH
- paraneoplazie

Iniparib Improves Survival in Metastatic Triple-Negative Breast Cancer

Iniparib Improves Survival in Metastatic Triple-Negative Breast Cancer

Patients who received iniparib (Sanofi-aventis) plus gemcitabine (Gemzar; Eli Lilly) and carboplatin survived an average of almost 5 months longer than those treated with chemotherapy alone.

23.10.10

Web tip

www.smsjazyky.cz  
metoda jak za použití moderních technologií zlepšit svoji slovní zásobu v cizím jazyce. Nabízíme rozšíření slovní zásoby v následujících jazycích: angličtinaněmčina,francouštinašpanělštinačeština pro cizince (anglicky a německy mluvící).


www.dobro.cz
najdete skutečné příběhy a zkušenosti lidí, kteří dobrovolně pomáhají ostatním.

21.10.10

Anastrozole Tops Tamoxifen in Decade-Long Analysis of ATAC Trial - OncologySTAT

Anastrozole Tops Tamoxifen in Decade-Long Analysis of ATAC Trial - OncologySTAT

- Anastrozole remained superior to tamoxifen as an adjuvant treatment for invasive breast cancer in postmenopausal women, based on 10-year follow-up data from the Arimidex, Tamoxifen Alone or in Combination trial known as ATAC

Age, Tumor Characteristics Predict Locoregional Failure After Neoadjuvant Breast Cancer Therapy - OncologySTAT

Age, Tumor Characteristics Predict Locoregional Failure After Neoadjuvant Breast Cancer Therapy - OncologySTAT

JAMA - Abstrakt: Adjuvantní chemoterapie s fluorouracilem vs Plus folinovou Gemcitabin Po resekcí pankreatu: randomizované kontrolované studie, 08.9.2010, Neoptolemos et al.304 (10): 1073

JAMA - Abstrakt: Adjuvantní chemoterapie s fluorouracilem vs Plus folinovou Gemcitabin Po resekcí pankreatu: randomizované kontrolované studie, 08.9.2010, Neoptolemos et al.304 (10): 1073

17.10.10

Metastázy v číslech

Kostní metastázy


zdroj :Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.


Při výskytu kostních metastáz je u bronchogenního karcinomu průměrná doba přežití

  • bronchogenní 6 – 8 měsíců, 
  • prs 19 – 55 měsíců
  • prostaty  12 – 53 měsíců.

Incidence metastatické kostní choroby
Primární tumor
Incidence (%)>
Myelom 70 – 95
Karcinom prsu 65 – 75
Karcinom prostaty 65 – 75
Karcinom štítné žlázy 35 – 60
Bronchogenní karcinom 30 – 40
Karcinom močového měchýře < 40
Renální adenokarcinom 20 – 25
Melanoblastom 14 – 45


Obecná onkologie v číslech

poznámky

Tumor markery
diagnostický práh umožňuje odhalit nádor o hmotnosti 1mg, tedy 10 buněk
(klinická diagnóza – nádor o 10buněk, někdy o 6 měsíců dříve něž RDG)

Tumor tvoří metastázy 
až při velikosti 1 cm3, t.j. asi při počtu 109 buněk. Jen 0,1% uvolněných 
nádorových buněk odolá obranným mechanismům organismu


08.10.10

Wolfram Alfa

Skvělý vyhledávač, jukněte se třeba na datum svého narození, více Computer 19/10
Vyhledejte si třeba údaje o nádorech obecněDále srovnání v nádorech ČR SRTranslate

Antitrombotika dnes

Antitrombotika dnes | proLékaře.cz : Antitrombotika dnes | proLékaře.cz