21.11.10

Ifosfamid

Charakteristika

 • alkylační cytostatikum ze skupiny oxazafosforinů
 • látka příbuzná cyklofosfamidu (CFA)
 • je aktivován v játrech , oproti CFA je jaterní aktivace pomalejší 
 • je zhruba potřeba 4x vyšší dávky k dosažení  srovnatelného protinádorového účinku
 • při aktivaci ifosfamidu vzniká větší množství chloracetaldehidu- vyšší uroteliální a neurologické toxicity
Farmakokinetika
 • t1/2  5-6 hod ( při dávce nad 5000mg/m2 je t1/2 13-14 hod
 • u starších pacientů prodloužené vylučování
 • vylučování  57- 80% močí
Nežádoucí účinky
 • uroteliální toxicita ( hemoragická cystitida, dysurie, fibróza močového měchýře)- podání vyžaduje aplikaci mesny
 • alopecie
 • nauzea
 • dermatitis,hyperpigmentace
 • zhoršení fce jater a ledvin
 • reverzibní encefalopatie (dezorientace a zmatenost), halucinace, bolesti hlavy, méně často závratě, vzácně polyneuropatie, encefalopatie, epileptické paroxysmy, kóma
 • myelosuprese
 • hyperurikémie, urátová nefropatie
 • méně často nefrotoxicita, hepatotoxicita; vzácně stomatitida, kardiotoxicita, pneumonitida; riziko vzniku sekundárních malignit

Indikace
hodgkinské i nehodgkinské lymfomy, testikulární karcinomy, sarkomy měkkých tkání, bronchogenní karcinom, karcinom děložního čípku

Režimy 

Interakci 
zde 
Přehledy

Cancer Care Ontario- v pdf.Cancer Care Ontario- v pdf. zde
FDA zde

Novinky

PeerView institute zde

Preparáty
Holoxan


Podání,ředění


Pro podání formou infuze se ředí 0,9% roztokem NaCl: 
Je třeba dbát na to, aby roztok ifosfamidu pro vlastní aplikaci nepřekročil koncentraci 4%.
pro infuzi podávanou po dobu 30-60 minut se ředí ve 250 ml a pro infuzi podávanou po dobu 1-2 hod. se ředí v 500 ml. Pro kontinuální 24hodinovou infuzi vysokých dávek se doporučuje zředit celkovou dávku (např. 5 g/m2) ve 3 l 0,9% roztoku NaCl.


Dávkování
Frakcionované podání:
1,2 až 2,4 g/m2 povrchu těla (= 30-60 mg/kg tělesné hmotnosti) denně po dobu pěti po sobě následujících dnůCelková dávka v jednom cyklu dosahuje 6-12 g/m2 povrchu těla (= 150-300 mg/kg tělesné hmotnosti). Přípravek je podáván ve formě intravenosní krátkodobé infuze po dobu od 30 minut do dvou hodin podle na objemu infuze.


Kontinuální infuze: 
5 g/m2 povrchu těla (= 125 mg/kg tělesné hmotnosti) jako jednotlivá dávka, obvykle podávaná ve formě 24-hodinové kontinuální infuze.
Celková dávka v jednom cyklu nesmí překročit 8 g/m2 povrchu těla (= 200 mg/kg tělesné hmotnosti).
Oproti frakcionovanému podání může vést podání ifosfamidu v jednotlivé vysoká dávce k závažnějším hematologické, urologické a nefrologické toxicitě a toxicitě CNS.


Poznámka:
Výše uvedená doporučení ohledně dávky platí především pro monoterapii ifosfamidem. Užívá-li se přípravek pro kombinovanou chemoterapii v kombinaci s jinými cytostatiky, musí se dodržovat pokyny pro příslušné schéma léčby.
Používá-li se přípravek v kombinaci s jinými chemoterapeutiky s podobnou toxicitou, může být nezbytné snížit dávku a/nebo prodloužit dobu intervalů mezi jednotlivými podáními


Dávkování mesny zde

 • Při aplikaci ifosfamidu dlouhodobou nitrožilní infuzí se na jejím začátku aplikuje mesna (Uromitexan) nitrožilní injekcí v dávce odpovídající 20% dávky ifosfamidu, dále se přidá do infuze ifosfamidu v dávce odpovídající až 100% dávky ifosfamidu, uroprotektivní účinek se doporučuje udržovat ještě dalších 6-12 hodin po skončení infuze ifosfamidu dávkou až 50% právě aplikované dávky ifosfamidu.

06.11.10

Moderate Physical Activity May Reduce Postmenopausal Breast Cancer Risk

Moderate Physical Activity May Reduce Postmenopausal Breast Cancer Risk

...
The association with total activity did not differ significantly between estrogen and progesterone receptor–positive and –negative tumors (P = .65 for heterogeneity)," the study authors write. "Our findings suggest that moderate physical activity, including brisk walking, may reduce postmenopausal breast cancer risk and that increases in activity after menopause may be beneficial."

Decline in ADT Not at Expense of Men With Prostate Cancer

Decline in ADT Not at Expense of Men With Prostate Cancer

Medicare paid out about $1 billion for gonadotropin-releasing hormone (GnRH) agonists used in the treatment of prostate cancer. By 2005, the payout for these drugs, known as androgen-deprivation therapy (ADT), was reduced to about $400 million.

Chemoradiation Improves Disease Control in Bladder Cancer

Chemoradiation Improves Disease Control in Bladder Cancer
...

Adding chemotherapy to radiation therapy caused 82% of people to be free of invasive bladder cancer 2 years after treatment," said study author Nicholas James, MD, professor of clinical oncology at the University of Birmingham, United Kingdom. "This compares with 68% who received radiation alone."

Large Meta-Analysis Finds Statin Use Cuts Colorectal Cancer Risk by 10% - OncologySTAT

Large Meta-Analysis Finds Statin Use Cuts Colorectal Cancer Risk by 10% - OncologySTAT

Statin use was associated with a moderate but significant 10% reduction in risk of colorectal cancer, based on a meta-analysis of 24 studies, investigators reported at the annual scientific meeting of the American College of Gastroenterology.

Targeted Chemotherapy? Platinum in BRCA1-Dysfunctional Breast Cancer — JCO

Targeted Chemotherapy? Platinum in BRCA1-Dysfunctional Breast Cancer — JCO
.....

Do these data suggest that we should incorporate platinum agents into adjuvant or neoadjuvant therapy in BRCA1 carriers? No. On the basis of currently available evidence, we cannot say that there is definitive evidence of a platinum benefit in triple-negative or even BRCA1-associated breast cancer, nor can we say that there is adequate evidence to routinely incorporate platinum agents into adjuvant or neoadjuvant therapy for any identifiable subtype of breast cancer. What we can say is that this is a reasonable avenue to pursue in prospective trials, and we can feel reassured that the clinical evidence thus far fits with preclinical models. With the advent of rational approaches developed from BRCA1-associated models, which we hope will be successfully applied to sporadic basal-like breast cancer, we will finally alter the prognostic landscape for patients with this disease.

Jak chtěli vyvést miliardy z arbitráže Diag Human

MEDICAL TRIBUNE CZ > Zprávy

Translate

Antitrombotika dnes

Antitrombotika dnes | proLékaře.cz : Antitrombotika dnes | proLékaře.cz