26.06.11

Dekubity -proleženiny, poznámky

podrobné zpracování - www.osobniasistence.cz

Stupně

I.stupeň
tlakové léze bez poškození kůže - erytém

II.stupeň
tlakové léze s částečným poškozením kůže - puchýř

III.stupeň
vzniká nekroza

IV.stupeň
nekroza + infekce kostí a kloubů


Léčba


I.stupeň

- zvláčnění pokožky

- drobná porucha kožního krytu 
 • Opsite spray  je transparentní rychleschnoucí filmové krytí ve spreji, které po zaschnutí vytváří selektivně propustný film - nepropustný pro vodu a bakterie a propustný pro plyny a vodní páry, cena cca 100 Kč
 • Suprasorb F
II.stupeň
 • hydrokoloidy,polyuretanové pěny - rána mělká,čistá
 • absorpce,alginát - sekretující
 • vyplněnní dutin - Sorbalgon
Pomůcky 
 • zde
 • půjčovny pomůcek Vysočina
  • Humpolec  kontaktní osoba: Marie Michalíčková, tel. 777 736 047
   adresa: Školní 730, 396 01  Humpolec
   Havlíčkův Brod
   Adresa: Bělohradská 1128, 580 01 Havlíčkův Brod
   Telefon: 569 426 070, 569 420 354, mobil: 777 736 061
   Vrchní sestra (vedoucí): Stanislava Holendová

24.06.11

The Supernut: Walnuts Pack a Powerful Dose of Antioxidants – TIME Healthland

The Supernut: Walnuts Pack a Powerful Dose of Antioxidants – TIME Healthland: "The Supernut: Walnuts Pack a Powerful Dose of Antioxidants"

....In a presentation to the American Chemical Society, Joe Vinson, a professor of chemistry at Scranton University, reported that a gram of walnuts contains nearly 70 units of polyphenols, a form of antioxidant — more than any of the other nuts Vinson tested. The polyphenols were also up to 15 times more potent than those found in other sources like vitamin E. (More on Time.com: Video: One More Reason to Love the Walnut)...

Read more: http://healthland.time.com/2011/03/29/the-supernut-walnuts-pack-a-powerful-dose-of-antioxidants/#ixzz1QCGyEFRs.."Twenty-eight grams of walnuts (an ounce) have more antioxidants than the sum of what the average person gets from fruits and vegetables."


Zakladatel babyboxů odmítá stanovisko OSN

MEDICAL TRIBUNE CZ > Zakladatel babyboxů odmítá stanovisko OSN

...Součástí aktuální zprávy Výboru OSN pro práva dítěte byla také výzva určená ČR, aby přestala používat babyboxy, protože odporují mezinárodní Úmluvě o právech dítěte. To vyvolalo značnou vlnu nevole, nejen u zakladatele babyboxů v Česku Ludvíka Hesse....

ASCO 2011 – i tady se píše historie

MEDICAL TRIBUNE CZ > ASCO 2011 – i tady se píše historie

..Odhaduje se, že v USA nyní žije přes 12 milionů lidí, jimž byl někdy diagnostikován zhoubný nádor (v ČR 400 000)


.. Během uplynulých čtyř dekád se podíl nemocných s pětiletým a delším přežitím zvýšil o 18 %...
   ...webové stránky cancerprogress. net, kde jsou u jednotlivých solidních nádorů na časových osách interaktivně zobrazeny nejvýznamnější pokroky, k nimž od roku 1970 došlo. 


...shrnutí těch nejpodstatnějších sdělení se pod názvem Best of ASCO poprvé koná i v České republice – proběhne v pražském TOP hotelu 10. září.12.06.11

Kam se ve zdravotnictví ztrácejí peníze?

MEDICAL TRIBUNE CZ > Kam se ve zdravotnictví ztrácejí peníze?: "Náklady na zdravotnictví rostou všude ve světě. Kam se ztrácejí potřebné finance a kde je možno ušetřit? zamýšlí se prezident Czechmed Miroslav Palát (foto). Podle něj není pravdou, že za zvyšující se náklady může stárnutí populace a zdravotnické technologie."

Operace za 60 000 aneb "korupce" po česku

MEDICAL TRIBUNE CZ > Operace za 60 000 aneb "korupce" po česku: "V pondělí 31. ledna 2011 byla v hlavním zpravodajství ČT1 a následně v pořadu Reportéři ČT uveřejněna zpráva o zatčení soukromého urologa v jeho ordinaci v Berouně. Kvůli podezření, že vymáhal na pacientovi peníze. Zatčený urolog nyní v tomto článku popisuje svoji verzi příběhu."

Dovolené, státní svátky a mzdy

MEDICAL TRIBUNE CZ > Dovolené, státní svátky a mzdy: "Nastává čas dovolených a sestry zajímá, zda jejich zaměstnavatel postupuje správně v případě dovolené ve svátek v nepřetržitém provozu. Započítává se do dovolené? Jaká náleží mzda? Na konkrétní případ v poradně Medical Tribune reaguje advokát Dominik Brůha."

ELC :e-Learn Center

ELC : Home


Here you will find high quality, scientific activities in multiple specialties that translate the latest research into clinically relevant information.

Oncology News, Hematology Broadcasts, Conferences, Symposiums - OncologyTube

Oncology News, Hematology Broadcasts, Conferences, Symposiums - OncologyTube

Melanoma -- or just another Twitter scandal?? | ACKC

Melanoma -- or just another Twitter scandal?? | ACKC

Clinical Cases and Images: CasesBlog: Video: "You Can Never Trust Doctors"

Clinical Cases and Images: CasesBlog: Video: "You Can Never Trust Doctors"

05.06.11

Longer Wait, Pre-Op Chemo Improves Rectal Cancer Outcomes

Longer Wait, Pre-Op Chemo Improves Rectal Cancer Outcomes:

"Neoadjuvant chemoradiation is standard for advanced rectal cancer, but a phase II trial shows that allowing more time for extra chemo before surgery leads to better tumor response rates."

Effect of Very Small Tumor Size on Cancer-Specific Mortality in Node-Positive Breast Cancer


článek zde 

Very small tumors with four positive LNs may predict for higher BCSM compared with larger tumors. In extensive node-positive disease, very small tumor size may be a surrogate for biologically aggressive disease. These results should be validated in future database studies.

Related articles, courtesy of Zemanta:

Strong Evidence Links Meat to Higher Risk for Colon CancerStrong Evidence Links Meat to Higher Risk for Colon Cancer

Related articles, courtesy of Zemanta:

Short Wait for Breast Cancer Surgery Seems Safe

více zde

In the new study of 818 women, researchers found no evidence that a "modest" delay before surgery affected disease progression.

Beta-Blockers Tied to Breast Cancer Survival

 
Celý čánek zde

Thoracic Radiation Improves Survival in Extensive-Stage SCLC

Thoracic Radiation Improves Survival in Extensive-Stage SCLC

Zhoubný nádor děložního čípku rizikové a prognostické faktory

Rizikové faktory
 • časné zahájení sexuálního života (16 let a méně)
 • vyšší počet sexuálních partnerů
 • proběhlá HPV infekce (nejrizikovější jsou typy 16 a 18)
 • jiný gynekologický nádor v anamnéze 
 • předchozí nález intraepiteliální léze
 • kouření (J NCI 2002, 94, 1406-1414), pasivní kouření
 • špatný nutriční stav
 • HIV infekce
 • mutace  BRCA1 a BRCA (RR 3,72)
 • hormonální antikoncepce  vyšší riziko je popisováno u
  žen, které zahájily užívání antikoncepce ve věku do 20 let, zvýšené riziko nádorového onemocnění se vyskytuje teprve
  v případě delšího užívání antikoncepce (5-9 let, OR 2,82; 10 let a více, OR 4,03
Prognostické faktory
 • stadium 
 • grade,
 • N postižení
 • hloubka invaze
 • velikost primárního nálezu
 • těsné okraje resekce (vyšší riziko recidivy a horšího přežití při okrajích do 5 mm)
 • trombocytoza  (pacientky s trombocytózou mají 1,5x vyšší pravděpodobnost úmrtí než pacientky s normálními hodnotami trombocytů)


Prognóza

Pětileté přežití
Ib stadium 80-90 %
IIb stadium  50-60 %
IIIb stadium 33,7%
IVa stadium kolem 17%
 IVb stadium  9,4 %. (1,2)


Journal of Epidemiology and Biostatistics: Annual Report on the Results of
Treatment in Gynaecological Cancer. Vol. 3, No1, 1998, 5 - 34
Kolcová V., Geryk E., Jehová M.: Zhoubné novotvary. âeská republika
a vybrané státy, Galén 1999, 37

Zhoubný nádor děložního čípku základní charakteristika

Epidemiologie

Rok                                                                  1977          2008
Incidence  počet pacientek nově /100 000      22,84         59,39
Mortalita   počet pacientek úmrtí/100 000        2,34           7,75
Hlášeno nových  celkem                                  1202          3166
Zemřelo celkem                                                  123            413


zdroj svod.cz


HistologieDlaždicobuněčný karcinom rohovějící M 8071/3 (85 – 90%),
nerohovějící
 - velkobuněčný M 8072/3
- malobuněčný M 8073/3
Adenokarcinom endocervikální M 8140/3 - mladší ženy,horší prognoza
z jasných buněk (clear cell ), mesonefroidní M 8310/3
endometroidní Ca M 8380/
Karcinom ze subcylindrických buněk - adenoskvamosní M 8560/3
adenoidně cystický M 8200/3
Nediferencovaný karcinom M 8020/3

Zhoubný nádor děložního čípku

Odborné
BOOK STANDARD Základní charakteristika
RISKRizikové a prognostické faktory
calcKalkulátory
MAMMODiagnostika
THERAPYLéčba
AktualityAktuality
OdkazyOdkazy
K
Kazuistiky
Pro pacienty
EDUKACEEdukace
AktualityAktuality
OdkazyOdkazy
VIDEOVideo
SDRU®ENÍSdružení pacientů

Translate

Antitrombotika dnes

Antitrombotika dnes | proLékaře.cz : Antitrombotika dnes | proLékaře.cz