28.10.11

Víno jako prevence kardiovaskulárního postižení

Resveratrol was first isolated from Senna quin...Image via WikipediaKapitoly z kardiologie 3/2011
24.10.2011 14:15
Zdroj: Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře
Autor: Jan Škrha 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Enhanced by Zemanta

Kde jak léčí

...V článku MfD "Kde jak léčí? Výsledky jsou nečekané" se k žebříčku, ve kterém jsou seřazeny nemocnice provádějící stejný výkon – porod, porod císařským řezem, operaci žlučníku ...

Další články

08.10.11

Pankreas anatomie poznámky
Rozměry

délka : 14-16 cm
šířka: 3-9 cm
tloušťka :2-3 cm
hmotnost: 60-90g


Uložení


od duodena  doleva ke slezině


  • caput před tělem L2 , za hlavou vzniká kmen v. portae (v.m.sup. a v.lienalis), od v.c.inf. a od břišní aorty je hlava oddělena jemnou vazivoou blánou (tzv. retropankreatickou Treitzovou) membránou
  • corpus probíhá doleva k levé ledvině, přední plocha je přivrácena do úzkého peritoneálního prostoru za žaludkem do bursa omentalis
  • cauda - výběžek těla dosahující až ke slezině

Poznámky

  • průběh mesocolon transversum rozděluje slinivky na horní a dolní část.
  • k inframezokolické části je nejjednodušší chirurgický přístup
  • endokrinní pankreas - 1 milion Langerhansových ostrůvků (insulae p.), tvoří 1,5% hmotnosti pankreatu, max je v ocasu a min v caput ( hormony: glukagon,somatostatin a gastrin)
  • exokrinní část - produkce pankreatické šťávy 2l/den
  • cévní zásobení -inframezokolická část cévy z oblasti a.m.sup.  a supramezokolická část do oblasti truncus coleliacus, žíly ústi do v.portae
  • lymfatika četné především podél v.lienalis, četné spojky s lymf. řečištěm žaludku , tračníku a jater

Odkazy


Zelený čaj zpomaluje tloustnutí i u obézních jedinců - Článek - Životní styl

Zelený čaj zpomaluje tloustnutí i u obézních jedinců - Článek - Životní styl

Translate

Antitrombotika dnes

Antitrombotika dnes | proLékaře.cz : Antitrombotika dnes | proLékaře.cz