19.11.11

Kalkulátor převodu mmol - g

1mol je jednotkou látkového množství je podle SI


Mezi běžně užívané násobky a zlomky  1 mol  patří 

 • 1 mmol = 0,001 mol   
 • kmol = 1 000 mol. 
Hmotnost 1 mol  můžeme pro běžné počítání chápat jako relativní molární (atomovou, molekulovou) hmotnost vyjádřenou v gramech.  
On-line kallkulátor molekulových hmotností prvků či celých sloučenin  najdete zde 


Pro převod nejčastěji sledovaných minerálů jsem vytvořila malou pomůcku. K použití zde
Enhanced by Zemanta

Hypokalémie

HypokalaemiaImage by Popfossa via Flickr


- pokles pod 3,5 mmol/l
- závažná pokles pod 3,0 mmom/l
- velmi závažná pod 2,5 mmol/l


Etio:
 • diuretika
 • nedostatečný příjem
 • anorexia nervosa
 • hyperaldosterismus (těžká hypokalémie s metabolickou alkalósou)
 • hypomagnesemie
 • akutní i chronické ledvinná insuf.
 • malabsorpce, malnutrice, pocení
 • pyelonefritidy
 • ureterosigmoidostomie
 • zvracení,
 • drénování ran
Léky a potraviny snižující kalium 
 • kličková a thiazudová diuretika
 • glukokortikoidy
 • laxantia
 • inhal. beta2 sympatomimetika
 • theophyllin
 • kofein - káva
 • cisplatin
Rizika hypokalémie pro pacienta 
 • arytmie
 • těžká hypokalémie - rhabdomyolýza a paréza dýchacích svalů
 • ileus
 • enecefalopatie u pacientů s jaterní ci
 • kaliopenická nefropatie ( dlouhotrvající hypokalémie)
Pokles kalia z hladiny 4 na 3 mmol/l je způsobeno deficitem 100-200 mmol/l

Dělení dle hodnoty kalia v moči /24 hod
 • nad 20 mmol/l - hypokalémie renálního původu ( při zjištění je nutno vyšetřit ASTRUPa a dle výsledku rozlišujeme hypokalémii při 
  • metabol. acidose ( např.diabet. ketoacidosa)
  • metab. alkaloze
  • při normální ABR
 • pod 20 mmol/l - extrarenálního původu
Projev:  dle hladiny kalia a rychlosti poklesu
 • svalová slabost,únava až ochablost
 • poruchy motility (meteorismus, obstipace až ileus)
 • tachykardie
EKGprojev při hypokalémii až pod 3 mmol/l                         
 • Hypokalemie prodlužuje QT-interval, měřený od začátku QRS komplexu ke konci T-vlny. 
 • T-vlna je oploštělá a následována další nízkou amplitudou zvanou vlna U. U vlny lze běžně vidět i v normálních záznamech, zvláště v předních hrudních svodech V2 - V4, ale u normálních EKG není vlna T oploštěná
 • při poklesu K pod 2,5mmol/l se zvyšuje vlna P a prodlužuje PR interval
Léčba
 • je-li sérové kalium > 2,5 mmol/l můžeme léčit i jen perorální substitucí kalia
  • Preparáty mmol/1 mg/1 Kalnormin 1 tbl. =13,3mmol =  500mg       
  • Kalium chloratum tbl. 6,75mmol= 260  mg
 • je-li sérové kalium < 2,5 mmol/l nebo symptomatické (arytmie, slabost až paralýza) hypokalémie 
  • je vždy vhodná monitorace EKG. 
  • je nutno podávat kalium intravenózně (20–40 mmol kalium chloridu v 1 litru fyziologického či Hartmanova roztoku), rychlostí 10–20 mmol kalia/hodin do periferní žíly, vyšší rychlost podávání kalia se nedoporučuje ani do centrálního katétru
  • podávání bikarbonátu je kontraindikováno (alkalizace dále zhoršuje hypokalémii). Kontraindikováno je také podávání glukózy (glukóza podporuje anabolismus a zvyšuje vstup kalia do buněk)

Více o draslíku na medicinaprakticky

Enhanced by Zemanta

Translate

Antitrombotika dnes

Antitrombotika dnes | proLékaře.cz : Antitrombotika dnes | proLékaře.cz