15.01.12

Lidé na sobě budou šetřit, bojí se lékaři

MEDICAL TRIBUNE CZ > Lidé na sobě budou šetřit, bojí se lékaři

..o, jaké léky jsou u nás volně dostupné v lékárnách a jaké jsou naopak výhradně na lékařský předpis, se dosud vymykalo selskému rozumu.
Například krém pro suchou pokožku Lipobase je dostupný jen na recept. Přitom nemá žádné nežádoucí účinky a předávkování nehrozí.
Ve stejné terapeutické skupině je i jiný krém: Linola. Ten je ve volném prodeji. Komu ale vyhovuje víc Lipobase, musí k lékaři pro recept. Nejen krém, ale i návštěvu platí zdravotní pojištění. Důvodem je, že omezení nebo uvolnění prodeje dosud navrhoval výrobce...

SÚKL informuje o výsledcích hloubkové revize úhrad léků

MEDICAL TRIBUNE CZ > SÚKL informuje o výsledcích hloubkové revize úhrad léků

08.01.12

Úvodní stránka - Onkokurz

Úvodní stránka - Onkokurz

elektronická skripta Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN pro studenty

The Best Big Drug Company Of 2011 - Forbes

The Best Big Drug Company Of 2011 - Forbes

Hospital Pharmacy Europe - Blood pressure pill gains European approval

Hospital Pharmacy Europe - Blood pressure pill gains European approval

Rasitrio®, the first triple combination of aliskiren, amlodipine and hydrochlorothiazide (HCT) in a single pill, has received approval from the European Commission (EC) for the treatment of high blood pressure.

3 Girls Dead, Others Hospitalized After Gardasil HPV Vaccine | Natural Society

Gardasil vaccine and boxImage via Wikipedia3 Girls Dead, Others Hospitalized After Gardasil HPV Vaccine | Natural Society


Enhanced by Zemanta

Mýty a fakta kolem roztroušené sklerózy

MEDICAL TRIBUNE CZ > Mýty a fakta kolem roztroušené sklerózy

Moderní léčba hypertenze

MEDICAL TRIBUNE CZ > Moderní léčba hypertenze

Momenty medicíny roku 2011, které stojí za to si zapamatovat

MEDICAL TRIBUNE CZ > Momenty medicíny roku 2011, které stojí za to si zapamatovat

Antivirotika proti Alzheimerově chorobě?

MEDICAL TRIBUNE CZ > Antivirotika proti Alzheimerově chorobě?

..Přítomnost herpes simplex viru typu 1 (HSV1) v mozku lidí nesoucích rizikové dědičné vlohy pro Alzheimerovu chorobu zvyšuje významně riziko propuknutí tohoto neurodegenerativního onemocnění. V přítomnosti HSV1 dochází k akumulaci beta‑amyloidu a abnormálně fosforylované formy proteinu tau. Oba proteiny se významně podílejí na patologických změnách mozku pacientů s Alzheimerovou chorobou. Virová DNA byla detekována zcela specificky přímo v amyloidních placích...

Certifikát od MZ získalo loni 17 zdravotnických zařízení

MEDICAL TRIBUNE CZ > Certifikát od MZ získalo loni 17 zdravotnických zařízení

VZP má problém. Lékaři nedostali zaplaceno

MEDICAL TRIBUNE CZ > VZP má problém. Lékaři nedostali zaplaceno

Mají sestry v akciovkách také nárok na zvýšení mezd?

MEDICAL TRIBUNE CZ > Mají sestry v akciovkách také nárok na zvýšení mezd?

Stanovisko MZ k nebezpečným prsním implantátům

Breast augmentation: Late-generation models of...Image via WikipediaMEDICAL TRIBUNE CZ > Stanovisko MZ k nebezpečným prsním implantátům
...

vydávají následující společné stanovisko k problematice zdravotně nevyhovujících prsních implantátůvýrobce Poly Implant Prosthese (PIP), Francie a prsních implantátů M-implants, výrobce Rofil Medical Nederland BV, Nizozemí.

Pravděpodobnost praskunutí implantátu je 5,5 %.


  • Silikonový gel použitý k plnění implantátů nedosahuje požadované úrovně kvality silikonových gelů určených pro prsní implantáty. Výrobce použil technický silikonový gel, který má řidší konzistenci než gel s medicínským účelem použití. 
  • Výsledky zkoušek tažnosti a pružnosti byly v normě, avšak výsledky testu opotřebení materiálu byly podprůměrné. Obal implantátů je křehčí a existuje tedy zvýšené riziko ruptury (prasknutí) implantátů.
  • Testy na biotoleranci ukazují, že gel prsních implantátů PIP nemá žádné akutní toxické účinky na tkáně, nebyla tedy potvrzena ani genotoxicita materiálu. Výsledky testu na intradermální podráždění však ukázal hodnoty, které nejsou u silikonových gelů určených k plnění protéz povoleny. Ke kontaktu gelu s tkáněmi může dojít v důsledku prasknutí pouzdra implantátu nebo jeho prosakováním. To může vést k zánětlivým reakcím.
V každém případě je třeba uklidnit veřejnost, že s ohledem na dosavadní výsledky dostupných analýz, nebylo prokázáno akutní riziko závažných zdravotních obtíží naimplantovaných pacientek. V případě odstranění implantátů je třeba vždy zvážit aktuální zdravotní stav pacientky a tomu odpovídající rizika operace.
Doporučení odborných společností
Všem pacientkám je doporučeno odstranění implantátů na pracovišti, na kterém byla implantace provedena. Zdravotnické zařízení má povinnost zaznamenat do zdravotnické dokumentace pacienta každý implantát, který byl použit, a pacientka má právo tuto informaci požadovat. V případě, že takové zařízení zaniklo, doporučuje se pacientkám navštívit nejbližší zdravotnické zařízení s pracovištěm plastické chirurgie. O časové naléhavosti provedení operace rozhodne lékař.
Pokud pacientka tento postup odmítne, postupuje se podle platných právních předpisů (negativní revers) a platí pro ni následující doporučení:
  • Pacientky po rekonstrukci prsu u vrozených vývojových vad zůstávají ve standardní dispenzární péči plastické chirurgie.
  • Pacientky po rekonstrukci prsu zůstávají ve standardní dispenzární péči onkologických pracovišť a pracovišť plastické chirurgie.
  • Pacientkám po kosmetických operacích je důrazně doporučená pravidelná každoroční kontrola zobrazovacími metodami, především ultrazvukem.

Články

Prsa jako šmejd. Ať platí ten, kdo je vyrobil či dodal
První nadstandard v Česku: zaplatíte i 80 tisíc korun - Grafiky - Domácí - Aktuálně.cz

První nadstandard v Česku: zaplatíte i 80 tisíc korun - Grafiky - Domácí - Aktuálně.cz

Translate

Antitrombotika dnes

Antitrombotika dnes | proLékaře.cz : Antitrombotika dnes | proLékaře.cz