28.03.13

Co se mění od 1. dubna v zdravotnické legislativě

MEDICAL TRIBUNE CZ > Co se mění od 1. dubna v zdravotnické legislativě

Ministerstvo podává přehled legislativních změn, jež aktuálně nastanou. Změny se týkají povinných vstupních prohlídek, transplantací orgánů od zemřelého cizince, používání konopí pro léčebné použití a nakonec i regulace léčiv......

24.03.13

Paliativní péče v ČR v roce 2013 | Česká společnost paliativní medicíny

Paliativní péče v ČR v roce 2013 | Česká společnost paliativní medicíny


  • 7. 3. 2013
Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP vydává zprávu o stavu paliativní medicíny v České republice, obsahující základní epidemiologická data a charakterizující potřebu paliativní péče v ČR.

Baktericidní, či bakteriostatická antiseptika?

MEDICAL TRIBUNE CZ > Baktericidní, či bakteriostatická antiseptika?


Medical Tribune 4/2013
12.03.2013 14:49
Zdroj: Medical Tribune
Autor: MUDr. Jan Stryja, Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie, Nemocnice Podlesí a.s.
Infekce je nejčastější vnější příčinou narušeného hojení chronických ran a kožních defektů. Jaký správný přístup bychom měli volit v antimikrobiální terapii, o tom pro odborný týdeník Medical Tribune píše MUDr. Jan Stryja z Centra cévní a miniinvazivní chirurgie.....

Legislativa v preskripci prostředků pro vlhké hojení

MEDICAL TRIBUNE CZ > Legislativa v preskripci prostředků pro vlhké hojení

V preskripci prostředků pro vlhké hojení ran se mnohdy v minulosti nemocní i zdravotníci setkávali s administrativními překážkami a někdy i neznalostí schvalovací metodiky na straně revizních lékařů. O aktuální legislativní situaci v článku odborného týdeníku Medical Tribune.

Zákon má zavést jednotný registr zdravotnických prostředků

MEDICAL TRIBUNE CZ > Zákon má zavést jednotný registr zdravotnických prostředků

K otázce úhrady tzv. „nespotřebovaného zbytku“ balení léčivého přípravku

MEDICAL TRIBUNE CZ > K otázce úhrady tzv. „nespotřebovaného zbytku“ balení léčivého přípravku


Shrnutí
Z logiky stanovení výše a podmínek úhrady léčivých přípravků, kritérií, které se při tomto stanovení posuzují, z hlediska vztahu k jiným právním předpisům, zejména zákonu o léčivech a rovněž ze znění ustanovení § 13 odst. 2 písm. b) a § 15 odst. 5 věty první zákona č. 48/1997 Sb., vyplývá, že ze zdravotního pojištění se hradí léčivé přípravky. Úhrada se tak vždy vztahuje na léčivý přípravek identifikovaný kódem SÚKL (tedy o léčivý přípravek s jednoznačně určeným balením), nikoli pouze o „spotřebovanou část balení“ léčivého přípravku.

Translate

Antitrombotika dnes

Antitrombotika dnes | proLékaře.cz : Antitrombotika dnes | proLékaře.cz