21.09.13

Bude možné léčit myomy pomocí tabletek?Je odhadováno, že asi 30–40 % žen může být po 35. roce života postiženo děložními myomy, jedná se tedy o velmi závažný nejen zdravotní, ale i sociální a ekonomický problém. Poslední novinky v terapii tohoto onemocnění komentuje v odborném týdeníku Medical Tribune doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc., přednosta Gynekologicko‑ ‑porodnické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady. zde

Medical Tribune 16/2013
26.08.2013 12:25
Zdroj: Medical Tribune
Enhanced by Zemanta

Jsou skutečně všechny statiny rovnocenné?

English: Simvastatin_Structural_Formulae Deuts...
English: Simvastatin_Structural_Formulae Deutsch: Simvastatin_Strukturformel (Photo credit: Wikipedia)
MEDICAL TRIBUNE CZ > Jsou skutečně všechny statiny rovnocenné?

...Rozdíly v toleranci statinů (zejména na výskyt myalgií/myopatií) při užití nižších dávek nemají zásadní klinický význam. 
Je však doloženo, že při podávání vyšších dávek statinů je simvastatin zatížen nejvýraznějším výskytem myalgií a myopatií. U atorvastatinu a rosuvastatinu, ač patří k nejúčinnějším statinům, není léčba spojena s vyšším výskytem myalgií/myopatií či jiných nežádoucích účinků. 
Enhanced by Zemanta

Translate

Antitrombotika dnes

Antitrombotika dnes | proLékaře.cz : Antitrombotika dnes | proLékaře.cz