Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z září, 2016

Podmínky pro úhradu cestovních nákladů pacienta

Zdroj: AmReview

Upozorňujeme na nejčastější chyby v dokladech 39 – Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem (tzv. cestovné pacientů).

Podmínky pro indikaci zdravotního transportu vychází ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a vyhlášky MZ ČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. 
Dle vyhlášky MZ ČR č. 134/1998 Sb. „je úhrada provedena pojištěnci pouze při předložení poukazu vystaveného ošetřujícím lékařem s vyznačením nutnosti individuální dopravy“.
Hrazenou službou je přeprava pojištěnce v případě, že zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby
Pokud je splněná uvedená podmínka a pojištěnec se rozhodne pro dopravu soukromým vozidlem řízeným jinou osobou a pokud ošetřující lékař takovou dopravu schválí, má pojištěnec nárok na náhradu cestovních nákladů ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen pož…