Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z říjen, 2016

Radiační zátěž

Jak přistupujeme k hodnocení dávek, které jsou spojeny s RTG vyšetřením 
Při hodnocení míry ozáření člověka vycházíme z orgánových dávek.  Orgánové dávky (v jednotkách mGy) se pro konvenční RTG vyšetření pohybují od 0,01 mGy (pro vyšetření končetin) po jednotky mGy (pro vyšetření orgánů v břišní dutině). Při CT vyšetření jsou orgánové dávky řádově vyšší a pohybují se v desítkách mGy. Největší zátěž představují zejména vícefázová a opakovaná CT vyšetření a intervenční výkony. Z orgánových dávek lze stanovit efektivní dávku (s jednotkou milisievert - mSv), která umožňuje sčítat a vzájemně porovnávat míru ozáření z různých zdrojů a způsobů ozáření člověka. Hodnoty efektivních dávek, které člověk v průběhu života obdrží od všech způsobů ozáření, se sčítají. S pomocí veličiny efektivní dávky lze vyjádřit: - tzv. kolektivní dávku z lékařského ozáření, která představuje součet efektivních dávek všech vyšetřovaných pacientů - tzv. přídatné celoživotní riziko ionizujícího záření, které je char…