Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Příprava pacienta k náročným onkochirurgickým výkonům

3. 7. 2018(MOÚ Brno, Anesteziologicko-resuscitační oddělení) Přednáška, určená pro praktické lékaře, shrnuje, jak se pacienti připravují k náročným onkochirurgickým. Přípravu k velkým nebo rizikovým výkonům ukazuje na příkladech jako jsou esophagectomie, totální gastrektomie, radikální cystektomie a hemipankreatoduodenektomie,  Přednáška na linkos.cz
zde
Nejnovější příspěvky

KlasifiKon 2017 - videozáznamy přednášek | ÚZIS ČR

KlasifiKon 2017 - videozáznamy přednášek | ÚZIS ČR


Ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 pořádal ÚZIS ČR pod záštitou Ministra zdravotnictví ČR, Kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v prostorách Kongresového centra Nemocnice Na Homolce konferenci KlasifiKon 2017. Konference byla zaměřená na problematiku klasifikačních a terminologických systémů ve zdravotnictví.

Co je dobré vědět o flavonoidech

MEDICAL TRIBUNE CZ > Co je dobré vědět o flavonoidech:Flavonoidy, jichž dnes známe podle některých zdrojů až na šest tisíc druhů, jsou benzopyranové deriváty vyskytující se ve fotosyntetizujících buňkách rostlin. Lidské tělo si je nedokáže samo vytvořit, může je získávat z rostlinné potravy, ovoce, zeleniny a čajů. Dnes jsou již také obsaženy v celé řadě léků používaných napříč zdravotními problematikami.Poznámky
Detralex, jediné venofarmakum obsahující jako účinnou látku fixní kombinaci flavonoidů ve formě mikronizované purifikované flavonoidní frakce – MPFF. MPFF obsahuje hned všech pět základních flavonoidů: diosmin, hesperidin, diosmetin, linarin a isorhoifolin, které jsou obsaženy v jedné tabletě léku. jedna tableta Detralexu (vyrábí se z nezralých plodů speciální odrůdy pomerančovníku Ruta auratia sušením, takže veškeré flavonoidy zůstávají zachovány) může obsahovat takové množství flavonoidů jako např. 13 litrů pomerančové šťávy. A to z toho důvodu, že nejvíce flavonoidů je o…

Podávání statinů při myopatii asociované s léčbou statiny

Nežádoucí účinky statinů často omezují jejich podávání nebo dosažení cílových hodnot LDL cholesterolu. Data dokládající protektivní účinky statinů na kardiovaskulární systém jsou ale jednoznačným důvodem, proč bychom se měli snažit léčit statiny téměř všechny pacienty, u kterých je léčba indikovaná. Řada nemocných s nežádoucími účinky při léčbě statiny může tolerovat statin jiný, v nízké dávce nebo alternativním dávkování.

....
Role melatoninu a modrého světla při poruchách spánku

MEDICAL TRIBUNE CZ > Role melatoninu a modrého světla při poruchách spánku:

Medical Tribune 4/2018
20.03.2018 14:34
Zdroj: MT
Autor: kolPoznámkyV podobě zpožděné fáze spánku jí trpí podle posledních odhadů až 17 procent mladé populace.Cirkadiánní rytmus je určován centrálními biologickými hodinami člověka, jejichž činnost pomáhá řídit denní světlo. U lidí tento rytmus ovlivňuje nejen spánek, ale i chování, produkci hormonů, tělesnou teplotu či metabolismus. Po setmění začíná lidské tělo vylučovat spánkový hormon melatonin, který je určující pro rytmus spánku a je signálem, že je vhodný čas k odpočinku.melatonin ovlivňuje oběh krve, krevní tlak, tělesnou teplotu, metabolismus cukrů, tuků i bílkovin. Ovlivňuje také produkci pohlavních hormonů, imunologické reakce organismu, průběh stárnutí, chování a má ochranný vliv při vzniku metastáz nádorových onemocnění,“ Obrazovky počítačů, tabletů a mobilů vyzařují světlo, zejména spektrum modrého světla je velice nebezpečné, protože brání vylučo…

AGR albumin globulin poměr

Kalkulátor A / G poměr A by měl být vyšší než 1. Hodnota menší než 1, je klinicky významné.  Většina z celkového proteinu v těle je kombinací albuminu a globulinů.  Albumin je protein, který má nejvyšší koncentrace všech dalších proteinů v těle a je hlavní transportní protein v těle. Rovněž tvrdí onkotický tlak, takže krev neuniká z krevních cév.  Nízká hladina albuminu může být výsledkem nedostatečné produkce nebo nadměrné ztráty.  Vysoké hladiny albuminu může být zvýšena v dehydrataci nebo podmínky, které vede k poklesu plazmového vody. Hladiny mohou být také zvýšena v infuzi albuminu.  Albumin je svědčící o chronickém nedostatku spíše než krátkodobý nedostatek.  A / G poměr A je užitečná při hodnocení jater a onemocnění ledvin. Vzhledem k tomu, že játra se podílí na syntéze albuminu, může to znamenat, onemocnění jater. V případě, že ledviny jsou vadné, mohou být protein odfiltrovány v moči, což vede k nadměrné () ztráta albuminu.  A / G poměr A se vypočítá podle následujícího vzorce, A / …