Search

N -acetylcystein v psychiatrii

článek o využití N-acetylcysteinu v léčbě závislosti, kompulsivní obsedantní poruchy  schizofrenie a bipolární poruchy. 


Více zde

KlasifiKon 2017 - videozáznamy přednášek | ÚZIS ČR

KlasifiKon 2017 - videozáznamy přednášek | ÚZIS ČR


Ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 pořádal ÚZIS ČR pod záštitou Ministra zdravotnictví ČR, Kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v prostorách Kongresového centra Nemocnice Na Homolce konferenci KlasifiKon 2017. Konference byla zaměřená na problematiku klasifikačních a terminologických systémů ve zdravotnictví.

Co je dobré vědět o flavonoidech

MEDICAL TRIBUNE CZ > Co je dobré vědět o flavonoidech:Flavonoidy, jichž dnes známe podle některých zdrojů až na šest tisíc druhů, jsou benzopyranové deriváty vyskytující se ve fotosyntetizujících buňkách rostlin. Lidské tělo si je nedokáže samo vytvořit, může je získávat z rostlinné potravy, ovoce, zeleniny a čajů. Dnes jsou již také obsaženy v celé řadě léků používaných napříč zdravotními problematikami.Poznámky
  • Detralex, jediné venofarmakum obsahující jako účinnou látku fixní kombinaci flavonoidů ve formě mikronizované purifikované flavonoidní frakce – MPFF. MPFF obsahuje hned všech pět základních flavonoidů: diosmin, hesperidin, diosmetin, linarin a isorhoifolin, které jsou obsaženy v jedné tabletě léku. 
  • jedna tableta Detralexu (vyrábí se z nezralých plodů speciální odrůdy pomerančovníku Ruta auratia sušením, takže veškeré flavonoidy zůstávají zachovány) může obsahovat takové množství flavonoidů jako např. 13 litrů pomerančové šťávy. A to z toho důvodu, že nejvíce flavonoidů je obsaženo v kůře a oplodí („bílé hmotě pod slupkou“) tohoto ovoce.

Podávání statinů při myopatii asociované s léčbou statiny

Nežádoucí účinky statinů často omezují jejich podávání nebo dosažení cílových hodnot LDL cholesterolu. Data dokládající protektivní účinky statinů na kardiovaskulární systém jsou ale jednoznačným důvodem, proč bychom se měli snažit léčit statiny téměř všechny pacienty, u kterých je léčba indikovaná. Řada nemocných s nežádoucími účinky při léčbě statiny může tolerovat statin jiný, v nízké dávce nebo alternativním dávkování.

....
Role melatoninu a modrého světla při poruchách spánku

MEDICAL TRIBUNE CZ > Role melatoninu a modrého světla při poruchách spánku:

Medical Tribune 4/2018
20.03.2018 14:34
Zdroj: MT
Autor: kolPoznámky

  • V podobě zpožděné fáze spánku jí trpí podle posledních odhadů až 17 procent mladé populace.
  • Cirkadiánní rytmus je určován centrálními biologickými hodinami člověka, jejichž činnost pomáhá řídit denní světlo. U lidí tento rytmus ovlivňuje nejen spánek, ale i chování, produkci hormonů, tělesnou teplotu či metabolismus. Po setmění začíná lidské tělo vylučovat spánkový hormon melatonin, který je určující pro rytmus spánku a je signálem, že je vhodný čas k odpočinku.
  • melatonin ovlivňuje oběh krve, krevní tlak, tělesnou teplotu, metabolismus cukrů, tuků i bílkovin. Ovlivňuje také produkci pohlavních hormonů, imunologické reakce organismu, průběh stárnutí, chování a má ochranný vliv při vzniku metastáz nádorových onemocnění,“ 
  • Obrazovky počítačů, tabletů a mobilů vyzařují světlo, zejména spektrum modrého světla je velice nebezpečné, protože brání vylučování melatoninu
  • rostoucím věkem  sekrece melatoninu klesá,i následkem dlouhodobého pobytu ve vnitřních prostorách při nedostatečném osvětlení
  • K možnostem léčby patří podle odborníků melatonin podaný 3–5 hodin před plánovaným usnutím, jet lag, doporučuje se užívat melatonin před ulehnutím
  • Expozice světlu o vlnové délce 460 nm bezprostředně potlačuje spánek, zlepšuje bdělost, zkracuje reakční čas a snižuje chybovost
  • I melatonin dnes již lze tělu doplnit. V mnoha zemích světa je tento hormon dostupný i jako doplněk stravy. „Platí to i v rámci Evropské unie. Například ve Francii, Itálii nebo na Slovensku se melatonin volně prodává jako doplněk stravy. Nicméně česká legislativa uvedení melatoninu na trh ve formě doplňku stravy zatím neumožňuje. Rovněž dovezení doplňku stravy s melatoninem uvedeného na trh v jiném členském státě EU může být problematické a může vést k nutnosti jeho stažení z prodeje v ČR,