Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z říjen, 2015

Očkování v ČR

Zdroj:Tempus Medicorum 9/2015, MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D.,Poznámky
Současný legislativní rámec prová- dění očkování v ČR je dán zejména zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ustanovuje povinnost podrobit se pravidelnému očkování). Prováděcí vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, řeší typy očkování, jeho organizaci, pracoviště s rizikem infekce, ověřování imunity, administrativní náležitosti. V současné době se očkuje proti 10 infekčním nemocem – tuberkulóze (pouze rizikové skupiny), záškrtu, tetanu, dávivému kašli, virové hepatitidě B, invazivnímu hemofilovému onemocnění, přenosné dětské obrně, spalničkám, zarděnkám a příušnicímV případě, že rodič odmítne povinné očkování dítěte, hrozí mu sankce (pokuta ve správním řízení), dítě nesmí být přijato do předškolního zařízení a může být omezeno v některých zájmových aktivitách.  Zvláštní očkování – je prováděno u osob vystavených profesně riziku příslušné infekce. Jde zejména o očkování zdravotní- k…