24.04.11

Penicilinová antibiotika

Standard 1  (www.infekce.cz)
Peniciliny citlivé k působení beta-laktamáz (J01CE)


b e n z y l p e n i c i l i n  (penicilin G)
Dávkování.  
Obvyklá dávka:   
Dospělí: obvykle 1-5 MIU každých 4-6 hodin, novorozenci: 30 kIU/kg každých 12 hodin, děti starší 1 měsíce: 7,5-15 kIU/kg každé 4 hodiny nebo 12,5-25 kIU/kg každých 6 hodin. 
Dávky u jednotlivých indikací víz příloha
Způsob podání: Nitrožilně; pokud jedna dávka je rovna nebo vyšší než 3 MIU, aplikuje se obvykle ve 20-30 minutové nitrožilní infuzi. 
Interval: Dospělí a děti starší 1 měsíce obvykle 4-6 hodin, novorozenci obvykle 8-12 hodin


p r o k a i n - b e n z y l p e n i c i l i n  (prokain penicilin G) 
Dávkování.  
Obvyklá dávka: Dospělí obvykle 0,75-1,5 MIU, děti starší 3 let 25-50 kIU/kg každé 24 
hodiny. 
Způsob podání: Hluboko nitrosvalově. 
Interval: (12)-24 hodin

B e n z a t h i n - b e n z y l p e n i c i l i n (benzathin penicilin G)
Dávkování. 
Obvyklá dávka: Dospělí 1,2 MIU, děti starší 3 let 25-50 kIU/kg jednorázově. 
Způsob podání: Hluboko nitrosvalově.

f e n o x y m e t h y l p e n i c i l i n (penicilin V) 
Dávkování. 
250 mg je ekvivalentních 440 000 IU (respektive 500 000 IU je ekvivalentních 329 mg). 
Obvyklá dávka: 
Dospělí: 0,8 MIU (nebo 500 mg) každých 6 hodin nebo 1,2-1,5 MIU (nebo 
750 mg) každých 8 hodin, 
děti 20 kIU/kg (nebo 10-12,5 mg/kg) každých 6 hodin nebo 25-30 kIU/kg (nebo 15-17,5mg/kg) každých 8 hodin. 
Způsob podání: Perorálně s jídlem. 
Interval: Terapeuticky každých 6-8 hodin, profylakticky každých 12 hodin. 
Preparáty zde

Peniciliny rezistentní k působení beta-laktamáz J01CF


o x a c i l i n
Dávkování. 
Obvyklá dávka: 
Dospělí a děti s tělesnou hmotností vyšší než 40 kg perorálně 500-1000 mg 
každé 4-6 hodiny, parenterálně 250-500 mg každé 4-6 hodiny, těžké infekce 1 g a více každé 
4-6 hodiny. Děti s hmotností nižší než 40 kg 50-100 mg/kg/den v dílčích dávkách po 4-6 
hodinách. Nejvyšší nitrožilní dávka je 18 g/den, děti do 17 let 400 mg/kg/den.  
Způsob podání: Nitrožilně, nitrosvalově (jen výjimečně u dospělých do 1g na dávku), 
perorálně na lačno (1 hodinu před jídlem nebo 2 hodiny po něm). 
Interval: 4-6 hodin
Preparáty  zde

Peniciliny se širokým spektrem J01CA


a m p i c i l i n
Dávkování. 
Obvyklá dávka: 
Dospělí 2-6 g/den, děti 100-200 mg/kg/den v dílčích dávkách po 6 hodinách po dobu 7-10 dnů. 
Jednotlivá nitrosvalová dávka nepřevyšuje 1,5 g. 
Nitrožilní dávky se podávají krátkodobou infuzí, zejména převyšuje-li jednotlivá dávka 1 g. Dávky u jednotlivých indikací viz příloha
Způsob podání: Nitrožilně, nitrosvalově (jen výjimečně u dospělých do jednotlivé dávky 1g), nebo perorálně hodinu před jídlem. 
Interval: 4-6 hodin. 

a m o x i c i l i n 
Dávkování.  
Obvyklá dávka: 
Dospělí 0,75-1,5 g každých 8 hodin, děti starší 1 měsíce 50-90 mg/kg/den v dílčích dávkách každých 8 hodin. 
Způsob podání: Orálně. 
Interval: 8 hodin. 
Preparáty  zde

k o - a m o x i c i l i n 
(amoxicilin/kyselina klavulanová)
Dávkování
Perorálně dospělí a děti nad 40 kg 500-875 mg amoxicilinu (tj. 625 mg-1 g kombinovaného 
přípravku) každých 8 hodin.
Injekčně dospělí 1,2 g kombinovaného přípravku každých 8 až 6 hodin, výjimečně lze podat 
až 7,2 g při nepřekročení jednotlivé dávky 1,2 g;

k o - a m p i c i l i n (ampicilin/sulbactam)
Dávkování. 
Obvyklá dávka: 
Dospělí obvykle 0,75-1,5 g každých 6-8 hodin, těžší infekce až 3 g každých 6 hodin (do denní dávky 12 g),
Profylakticky v chirurgii: 
Dospělí 1,5 g nitrožilní injekcí při úvodu do anestezie 30 
minut před začátkem výkonu, při déletrvajícím zákroku se za 3-4 hodiny aplikuje jedna další dávka. 
Způsob podání: Nitrosvalově nebo nitrožilně. 
Interval: 6-8 hodin.Žádné komentáře:

Okomentovat

Translate

Příprava pacienta k náročným onkochirurgickým výkonům

3. 7. 2018   MUDr. Jiří Dvorský   (MOÚ Brno, Anesteziologicko-resuscitační oddělení) Přednáška, určená pro praktické lékaře, shrnuj...