Search

Bellův příznak

Bellův příznak svědčí pro těžší stupeň periferní parézy n. facialis.

Při zavření očí se oční štěrbina zcela neuzavře, bulbus se stočí vzhůru (fyziologická synkinéza) a spatříme oční bělmo. Na zdravém oku je v této fázi pohybu již bulbus zakrytý víčkem

Obrázek s textem zde