Search

Hodnocení krevního obrazu

článek prof. MUDr. Ivo Krče, DrSc. z II. interní kliniky LF UP a FN Olomouc

zdroj: Urologie pro praxi , 5/2007 ročník 8, str. 243

ZDE