Search

Kompartmenty lymfatických uzlin žaludku
Z operačně technický důvodů bylo Japonskou výzkumnou společností pro karcinom žaludku ( JRSGC) navrženo zařadit lymfatické  drenážní cesty do různých kompártmentů


I Kompartment (zeleně): odpovídá D1 disekce
1 Anulus lymphaticus cardiae,
2 Nodi lymphatici gastrici dextri et sinistri,
3 Nodi lymphatici gastro-epiploici dextri et sinistri,
4 Nodi lymphatici suprapylorici,
5 Nodi lymphatici subpylorici et retropylorici.

2. Kompartment (červeně):odpovídá D2 disekci
6 Nodi lymphatici pancreatico-duodenales superiores et inferiores,
7 Nodi lymphatici phrenici inferiores,
8 Nodi lymphatici coeliaci,
9 Nodi lymphatici hepatici,
10 Nodi lymphatici foraminales,
11 Nodi lymphatici cystici,
12 Nodi lymphatici splenici,
13 Nodi lymphatici pancreaticisuperiores

3. Kompartment (černě):
14 Nodi lymphatici pancreatici inferiores,
15 Nodi lymphatici mesenterici superiores,
16 Nodi lymphatici aortici laterales,
17 Nodi lymphatici praeortici,
18 Nodi lymphatici praecavales
Enhanced by Zemanta