Search

Pracovní neschopnost

V bodech

  • Za první tři dny pracovní neschopnosti, které měly být pro zaměstnance původně pracovními, náhrada mzdy nepřísluší. Výjimkou je nařízená karanténa, kde ze zákona náleží náhrada mzdy už od prvního dne nemoci.
  • Po dobu prvních 21 kalendářních dnů dostává zaměstnanec ,,nemocenskou" ve formě náhrady mzdy od zaměstnavatele více zde
  • nárok na dávky nemocenského pojištění vznikají od 22. kalendářního dne trvání jeho dočasné pracovní neschopnosti.
  • dávky dostává maximálně po dobu 380 kalendářních dnů od vzniku PN
Kalkulačka 

nemocenských dávek od 22.dne zde 

Vyplňování neschopenky zde
Novinky


MPSV
ČSSZ
TIPY A RADY na MEDOP.CZ