Search

Angličtina frázová slovesa P

pečovat o , starat se o look after


  • Could you look after my children tonight?
  • Mohl by ses mi postarat dneska večer o děti?

pověsit,vyvěsit put up

  • She put up a poster on the wall.
  • Pověsila plakát na stěnu.