Search

Zhoubný nádor prsu - chirurgická léčba

zdroj: Chirurgická onkologie H.D.Beckerpoznámky:Všeobecně platné pravidlo je těžko stanovitelné - zohlednění indiv. rizikových faktorů


Jednoznačné rizikové faktory jsou:  • pozitivní res.okraje a marginální resekce( nádorové buňky v resekčním okraji, popř. v oblasti do 2 mm od resekčního okraje)

  • extenzivní intradukt. komponenta vresekčním okraji

  • věk pacientky nižší než 35 let

  • angiinvaze - krevní a lymfatická

Výsledkem je  • aby v rámci parc. výkonu Ro min 2mm