Search

PICC peripherally inserted central catheter

Centrální žilní katetr zavedený periferním přístupem
  • doba použití 3-12 měsíců
  • péče