Search

Zhoubné nádory -etiologie

Kancerogeneze

Kancerogeny a látky podezřelé z kancerogenity

Zhoubné nádory a genetika


Bakalářská práce,Petr Balík
8-HYDROXY-2‘-DEOXYGUANOSIN JAKO MARKER OXIDAČNÍHO POŠKOZENÍ


Slaná strava a riziko nádoru žaludku
může zvýšit riziko rakoviny žaludku o 10%, jihokorejští vědci zjistili ve studii o více než 2 miliony lidí.

____________________________________________


Články


KLINICKÁ ONKOLOGIE, 22, 2009, Supplement 1

10. červen 2009, ročník: 22, číslo Supplement 1
Téma: Dispenzarizace dědičných nádorových syndromůK.aristolochová  v čínských bylinách