Search

Zhoubný nádor štítné žlázy - základní charakteristika

Svod Report c73

Klasifikace:
1. Papilární karcinom (70–80 %)
 • výskytuje se 4.–6. dekádě, výjimkou však nejsou ani děti a dospívající
 • často zakládají mikrometastázy do druhého laloku a recidivy z nich vznikají až v 20 %.
 • projevuje se jako tumor uložený na přední straně krku v místě štítné žlázy a krční lymfadenopatie
 • postižení lymfatických uzlin je častější u dětí a dospívajících a nemá vztah k velikosti primárního nádoru, může se vyskytovat i u mikrokarcinomu
 • čím je tumor větší, tím větší je pravděpodobnost jeho lokální invazivity a častějších recidiv

2. Folikulární karcinom (10–15 %)

 • V oblastech deficitu jódu je jeho výskyt kolem 25–40 %.
 • max.ženy v 5.–6.dekádě
 • karcinom má větší sklon k tvorbě vzdálených hematogenních metastáz, zejména do plic a kostí, častá je jeho angioinvaze.
 • metastázy tohoto nádoru dobře akumulují radiojód.

3. Anaplastický karcinom

 • vysoce agresivní tumor
 • max.60–70 lety
 • max. se vyskytuje u nemocných s dlouhodobou anamnézou strumy, která se začala náhle progresívně zvětšovat
 • zakládá rychle uzlinové metastázy, rovněž tak vzdálené plicní či kostní metastázy
 • špatně akumuluje radiojód, léčebným opatření je urgentní zevní aktinoterapie, chirurgická léčba často již není možná

4. Medulární karcinom – MTC (5–7 %)

 • vychází z parafolikulárních (C buněk), embryonálně pochází z neurální lišty, a proto neakumuluje obvykle radiojód
 • asi u čtvrtiny těchto tumorů se však jedná o familiární výskyt s autosomálně dominantním typem dědičnosti
 • podkladem těchto familiarit je zárodečná bodová mutace RET protoonkogenu na 10. chromosomu. S částí těchto familiárních forem MTC se můžeme setkat v rámci syndromů MEN 2A, které kromě MTC zahrnují feochromocytom a/nebo hypoparatyreózu (Sippleův syndrom) nebo agresívnější formu MEN 2B s nálezem feochromocytomu, slizničních neurofibromů a často s přítomným marfanoidním habitem
 • metastazuje do regionálních lymfatických uzlin na krku, vzdálené metastázy se šíří hematogenní cestou a na rozdíl od forem diferencovaných se poměrně často setkáváme s nádorovou infiltrací jaterního parenchymu
 • parafolikulární b.produkují kalcitonin (používá se ho jako nádorového markeru