Search

Hyperkalcémie

O vápníku  zde


Klinika


 • únava, letargie, změny osobnosti, zmatenost, depresivita
 •  polydipsie/polyurie
 • nechutenství, nauzea, zácpa
 • proximální myopatie se svalovou slabostí, bolesti kostí
 • patologické fraktury
 •  nefrolithiáza, pankreatitida a peptické vředy.

Chronická hyperkalcemie - ektopické kalcifikace, jedním z projevů může být vzestup krevního tlaku, dochází ke změnám na EKG (bradykardie, krátký QT interval, AV bloky)


  Dif.dg.


  • ·   stanovím albumin , při snížení albuminu pod 40g/l , na každé 4g/l pod tuto hodnotu připočtu k nalezené hodnotě Ca + 0,1mmol/l
  • ·   je-li albumin zvýšený ( pak hodnotu odečítám) řídím se dle hodnoty urey - jeli zvýšená - DEHYDRATACE , jeli normální špatný odběr (komprese)
  • ·   je-li albumin nízký nebo normální, zhodnotím hodnotu P (fosforu)
  • ·   jeli P snížený nebo normální - HYPERPARATHYREOZA- PRIMÁRNÍ NEBO TERC ( solitární benigní adenom, ca,  terciární- dlouhé období sekund.hyperparath ..rozvoj v důsledku trvale vysoké sekrece PTH
  • ·    P zvýšený nebo normální - dle       ALP …..elevace -META,SARKOIDOZA,TEREOTOXIKOSA,
  • ·   ALP…..v normě - MYELOM ( zvýšené proteiny v séru)


  pozn.
  • ionizovaný vápník je vhodnější než celkový při sledování pacientů s    pankreatitidou, hyperparatyreiodismem, a onemocněním ledvin 
  • nutno diferencovat mezi hyperkalcemií akutní a chronickou a mezi hyperkalcemií symptomatickou a asymptomatickou


  Terapie


  1. snížení koncentrace hladiny v krvi a zvýšené vylučování močí


  • Hydratace F1/1,G5%    3-6 l /den, tak aby diuréza stoupla na  3l /den
  • po doplnění volumu  diuretika - FUROSEMID i.v. 80-100mg každé 1-2 hodiny ( až 1400mg/den) event. 125mg po dobu 3 hodin méně než 4mg/min
  • efekt této léčby hydratace + diuretika působí rychle , ale efekt krátký
  2. snížení resorpce z kosti, potlačení činnosti osteoklastů
  • kortikoidy + snížení resorpce kalcia ve střevě a zvýšení vyloučení močí - glukokortikoidy je vhodné podávat u hyperkalcémií u hematologickyých malignit , ca prsu, podávaná dávka je ekviv.  40-100mg prednisonu/den nástup  účinku je za  24-48 hodin
  • bifosfonáty
   • pamidronát 60–90 mg/den v infuzi trvající 2–4 hodiny 1x týdně, nástup efektu za  1-2 dny , doba působení  10-14 dnů až týdny
   • zolendronát 4 mgv infuzích trvajících 15–20 minut, pokud není efekt , postup lze zopakovat nejdříve za týden , nástup efektu za  1-2 dny , doba působení více jak  3 týdny ( z bifosfonátů nejsilnější efekt)
  • calcitonin se používá k rychlému snížení, po selhání přechozích u závažné hyperkalcémie, nástu účinku v řádo hodin , efekt trvá 1-2 dny , dávka 4 IU/kg subkutánně nebointramuskulárně
  3. velmi závažná hyperkalcémie resistentní na terapii s hodnotami nad  4 mmol/l, která vitálně ohrožuje nemocného nebo při ren,. insuf. je indací k hemodialýze, efekt je během několika hodin


  View more documents from Phil Mayor.