Search

Purpurahemoragické projevy na kůži


podle velikosti, tvaru a hloubky uložení rozlišujeme


petechie (makuly o průměru 1 až 3 mm)    
sugilace  krvácení velikosti mince o průměru  2-4mm
ekchymózy (větší skvrnky ≥ 3mm)sufúze (větší plošné krvácení)
vibices (pruhovitá ložiska - při škrábání)

Enhanced by Zemanta