16.12.09

Purpura



hemoragické projevy na kůži


podle velikosti, tvaru a hloubky uložení rozlišujeme


petechie (makuly o průměru 1 až 3 mm)    




sugilace  krvácení velikosti mince o průměru  2-4mm
ekchymózy (větší skvrnky ≥ 3mm)



sufúze (větší plošné krvácení)
vibices (pruhovitá ložiska - při škrábání)













Enhanced by Zemanta

1 komentář:

Translate

Příprava pacienta k náročným onkochirurgickým výkonům

3. 7. 2018   MUDr. Jiří Dvorský   (MOÚ Brno, Anesteziologicko-resuscitační oddělení) Přednáška, určená pro praktické lékaře, shrnuj...