Search

Kolorektální karcinom statistika


Základní epidemiologické charakteristiky nádorů CRC v ČR1
Parametr
Pohlaví
Diagnóza
C18
C19
C20
C21
C18-C21
Incidence
Počet / 100 tis. obyvatel
(rok 2006)
Muži:
50,3
11,4
28,9
0,6
91,3
Ženy:
38,3
8,5
13,2
1,5
61,5
Absolutní počet nových onemocnění
(rok 2006)
Muži:
2 530
573
1 455
32
4 590
Ženy:
2 013
449
697
79
3 238
Podíl ze všech malignit
(rok 2006)
Muži:
7,0 %
1,6 %
4,0 %
0,1 %
12,8 %
Ženy:
6,2 %
1,4 %
2,2 %
0,2 %
10,0 %
Trend za období 1995–2006
Muži:
+ 33 %
+ 9 %
+ 17 %
- 11 %
+ 24 %
Ženy:
+ 8 %
- 4 %
+ 5 %
+ 71 %
+ 6 %
Typický věk nemocných
(25% - 75% percentil)
Muži:
61-76 let
60-75 let
58-74 let
55-74 let
60-75 let
Ženy:
63-79 let
61-78 let
61-78 let
55-76 let
62-79 let
Výskyt muži : ženy

1,3 : 1
1,4 : 1
1,9 : 1
0,6 : 1
1,4 : 1
Mortalita
Úmrtí / 100 tis. obyvatel
(rok 2006)
Muži:
27,8
6,6
13,7
0,7
48,7
Ženy:
20,6
4,6
7,2
0,6
33,0
Podíl na celkové mortalitě
(rok 2006)
Muži:
2,7 %
0,6 %
1,3 %
0,06 %
4,6 %
Ženy:
2,1 %
0,5 %
0,7 %
0,06 %
3,4 %
Trend za období
1995 – 2006

+ 5 %
- 1 %
- 5 %
- 14 %
+ 1 %
1Celková epidemiologická zátěž, data zahrnují všechny záznamy o kolorektálním karcinomu včetně jeho záchytu jako dalšího primárního nádoru u téhož člověka


zdroj: kolorektum.cz

C20 svod.cz