Search

Intoxikace

v přípravě


Kam volatToxikologické informační středisko

Klinika nemocí z povolání VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2

tel.: +420 224 91 92 93  
        +420 224 91 54 02

Otravy jednotlivě


Oxid uhelnatýČlánky
Přednáška MUDr. Dobiáše


Akutní intoxikace po požití léků
Intoxikace v akutní medicíně