Search

Co má z onkologie umět absolvent LF

Standardy pro onkologické pregraduální vzdělávání. Projekt, řízený přednostou Onkologické kliniky 1. L F UK a VFN prof. MUDr. Lubošem Petruželkou, CSc., má za cíl zkvalitnit onkologické vzdělávání a přiblížit ho evropskému curriculu...

..... Jde o detailně a hierarchicky strukturovaný soubor vzdělávacích témat. Oba návrhy standardů jsou přístupné na webových stránkách projektu (http://onkostandard.lf1.cuni.cz).