Search

UltrazvukUltrazvuk prezentace - nejčastější normální nálezy a patologie   1.LF UKSlezinaUltrazvuk: Normální velikost sleziny versus Věk 1
VěkSpleen Délka (cm) *
0 až 3 měsíce<6
3 do 6 měsíců<6,5
6 do 12 měsíců<7
1 - 2 rok<8
2 - 4 roky<9
4 - 6 roky<9,5
6 - 8 roky<10
8 - 10 roky<11
10 - 12 roky<11,5
12 - 15 roky<12
15 až 20 roky (samice)<12 (ženy)
15 až 20 roky (samec)<13 (muži)

* Měření získaných v koronální podélné rovině