Search

Nystatin pro p.o. použití
Další Rp.

Nystatini  2 000 000 IU
Metylcellulosi  0.3
Glyceroli 85% 0.6
Ag.purif ad 20.0
M.f. susp.
D.S. 3-6x denně 0,5- 1,0 ml