Search

Data spojující sartany a onkologické riziko jsou sporná


V Lancet Oncology vyšla 14. června metaanalýza randomizovaných studií s blokátory AT1 receptorů pro angiotensin II, tzv. sartany, která naznačuje, že jejich dlouhodobé užívání je spojeno s vyšším rizikem vzniku maligních onemocnění, zejména karcinomu plic. O stručnou reakci na tyto výsledky MT požádala prof. MUDr. Aleše Linharta, DrSc., přednostu II. interní kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze.
Závěry, jež autoři v článku vyvozují, je třeba hodnotit s největší opatrností......