Search

Truncus coeliacus

truncus coeliacus

tlustý tepenný kmen vystupující z břišní aorty ve výši přechodu hrudní a bederní páteře. 
Záhy se dělí se na tři tepny zásobující některé orgány dutiny břišní (supramezokolickou oblast): játra, slezinu a žaludek a částečně též dvanáctník, slinivku břišní a omentum (a. gastrica sinistra, a. hepatica communis, a. lienalis). 
Stenóza truncus coeliacus při duodenopankreatektomii