Search

Nové údaje o bezpečnosti léčivého přípravku Relistor MEDICAL TRIBUNE

Jedná se o subkutánní injekce určené k terapii obstipace vyvolané opioidy u pacientů s pokročilým onemocněním, kteří dostávají paliativní péči, a to poté, kdy běžná laxativa nebyla dostatečná k dosažení terapeutického účinku.....