Search

Preventivní prohlídky

Pro děti a dorost


Pro dospělé


pozn.


PRAKTICKÝ LÉKAŘ  • PL 1x za 2 roky
  • EKG od 40 ti let1x za 4 roky ( pokud pacient nemá hypertezi, a není pro ni dispenzarizován u jiného specialisty)
  • V 18, 30, 40, 50 a 60 letech vyšetření tuků
  • V 18 letech a dále pak od 40 let ve dvouletých intervalech se provádí i kontrola glykemie 
  • od 50 let se provádí preventivní vyšetření na přítomnost krve ve stolici (od 50 do dovršení 55 let v jednoročním intervalu a od věku 55 let ve dvouletém intervalu. Pacientovi ve věku od 55 let se jako druhá varianta screeningu kolorektálního karcinomu nabízí možnost provedení tzv.primární screeningové kolonoskopie (endoskopické vyšetření střev), a to v intervalu 10 let)
  • od 45 let mammografie (1xza 2 roky)
GYNEKOLOG

  • od 15 ti let 1x za 1 rok
STOMATOLOG

  •  od 18 let provádí preventivní prohlídkajedenkrát ročně, u těhotných žen dvakrát v průběhu těhotenství.