Search

Small HER2-positive, node-negative breast cancer: who should receive systemic adjuvant treatment? — Ann Oncol

Small HER2-positive, node-negative breast cancer: who should receive systemic adjuvant treatment? — Ann Oncol

pozn.:  • zvážit adj. léčbu u HER2-pozitivních nádorů pT1bpN0
  • Dostupné údaje jasně dokládají podstatný rozdíl v riziku relapsu a mezi pT1b HER2-pozitivních nádorů pT1a.
  • .Současné údaje ukazují, že spíše biologie nádoru (proliferace a grade), než jeho nepřesná velikost je přesnějším prediktorem pro posouzení míry rizika u těchto malých HER2-pozitivních nádorů.
  • Autoři tedy doporučují aby v rámci rozhodování ohledně adjuvantní léčby byly tyto faktory zahrnuty jako doplnění k velikosti tumoru u pacientů s HER2-pozitivní nádory
  • Hodnota receptoru stavu hormon je stále kontroverzní a ne velmi užitečný, protože ve většině studií receptor hormonu byl stav bez jakéhokoli vlivu na riziko recidivy v malých HER2-pozitivních nádorů. Individuální adjuvantní léčbě je třeba zvažovat přínosy a rizika léčby riziko recidivy a úmrtí na rakovinu prsu