Search

Zaostřeno na diagnostiku akutní plicní embolie

MEDICAL TRIBUNE CZ > Zprávy

- Mortalita nerozpoznané APE je zhruba 30 %, rozpoznané přibližně 8 %, tedy méně než třetinová

- Objevují se však nové biomarkery, které mají potenciál tento prostor obsadit, především jde o vysoce senzitivní troponin T.
Ten prokazuje značnou pozitivní prediktivní hodnotu a stoprocentní negativní prediktivní hodnotu. "Zatím jde však jen o jednu práci a čekáme na potvrzení jejích závěrů,"

- Lékem volby je nyní altepláza, k přípravkům, jež stojí na prahu praktického využití, patří například retepláza a tenektepláza.