Search

Disease Course Patterns After Discontinuation of Bevacizumab: Pooled Analysis of Randomized Phase III Trials - OncologySTAT

Předmět onemocnění Vzory po vysazení Bevacizumab: souhrnné analýzy randomizovaných studií fáze III - OncologySTAT

Bevacizumab je antiangiogenní agent, který inhibuje vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF) činnost. Přestože bevacizumab je účinný proti několika typů solidních nádorů, existuje obava, na základě preklinických studií, že může být ukončení léčby bevacizumabem vést více agresivní růst nádoru, invaze, metastázy a vzhledem k rebound efektu. Vyšetřovat pravděpodobnost odskočit po ukončení bevacizumabu, tato studie použila údaje z randomizované placebem kontrolované fázi-klinických studiích III zhodnotit klinické výsledky po ukončení léčby v důsledku nežádoucích účinků (AES). Nebyly zjištěny žádné významné rozdíly v úmrtnosti či progrese výsledky u pacientů, kteří ukončili bevacizumab vs těch, kteří přerušili placebo.